Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Mina Fazel, Stephen Puntis, Simon R. White, et al.
EClinicalMedicine, 2021, 101144, ISSN 2589-5370, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101144.
Available online 27 September 2021
Διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων που εμφανίζονται διστακτικά στον εμβολιασμό, χρησιμοποιώντας αποτελέσματα από μια μεγάλη έρευνα σε 27.910 μαθητές ηλικίας 9-18 ετών από 180 σχολεία στην Αγγλία.
Will COVID-19 change science? Past pandemics offer clues
Jennifer Couzin-Frankel
Science  16 Jul 2021: Vol. 373, Issue 6552, pp. 264-265 DOI: 10.1126/science.373.6552.264
16 JUL 2021
Η ιστορία των επιδημιών μπορεί να φωτίσει τον τρόπο που συντελούνται οι αλλαγές στον κόσμο. Στην  περίπτωση της COVID-19, θα επανα-προσδιορίσουν οι ερευνητές τι μελετούν και πώς λειτουργούν, επιταχύνοντας ενδεχομένως τις αλλαγές που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη;
What it will take to vaccinate the world against COVID-19
Nature 592, 176-178 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00727-3
25 March 2021
Στην ειδική έκθεση περιγράφονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται, από την διανομή των εμβολίων mRNA στην προσπάθεια για προσωρινή παραίτηση από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
"Vulnerable” or Systematically Excluded? The Impact of Covid‐19 on Disabled People in Low‐ and Middle‐Income Countries
Kubenz, V.; Kiwan, D.
Social Inclusion ; 11(1):26-37, 2023, https://doi.org/10.17645/si.v11i1.5671
Published: 17 January 2023
Η πανδημία Covid-19 έχει επηρεάσει δυσανάλογα τα άτομα με αναπηρία σε όλο τον κόσμο. Αυτό το άρθρο ανασκόπησης χαρτογραφεί τον αντίκτυπο της πανδημίας στα άτομα με αναπηρία σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος κατά τους πρώτους δέκα μήνες της πανδημίας, με βάση μια ημι-συστηματική ανασκόπηση 113 άρθρων εμπειρικής και «γκρίζας» βιβλιογραφίας.
Aditya K Khetan, Salim Yusuf, Patricio Lopez-Jaramillo, et al.
eClinicalMedicine, Volume 44, 2022, 101284, ISSN 2589-5370, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101284.
February 2022
Μεταξύ Αυγούστου 2020 και Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 24.506 συμμετέχοντες από χώρες υψηλού, μεσαίου και κατώτερου εισοδήματος κατά την οποία συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας στα προσωπικά οικονομικά και τις πηγές εισοδήματος που δήλωσαν οι ίδιοι.
Khan, M.M.; Akram, M.T.; Janke, R.; Qadri, R.W.K.; Al-Sadi, A.M.; Farooque, A.A.
Sustainability 2020, 12(22), 9592; https://doi.org/10.3390/su12229592
Published: 18 November 2020
Η πρόσφατη υγειονομική κρίση επηρέασε και την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Η μελέτη επιχειρεί να αναθεωρήσει την σύγχρονη αστική κηπουρική και να δείξει οτι τα τρέχοντα συστήματα αστικής καλλιέργειας, όπως η κηπουρική στο σπίτι, οι κοινοτικοί κήποι, το βρώσιμο τοπίο και τα εσωτερικά συστήματα φύτευσης, μπορούν να βελτιωθούν με νέες τεχνικές και υπόσχονται επισιτιστική ασφάλεια.
Barua, Suborna,
Working paper series, University of Dhaka - Department of International Business, available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3566477
Last revised: 19 Apr 2020
Μελετώνται και απεικονίζονται οι επιπτώσεις των πιθανών μακροοικονομικών σοκ της πανδημίας σε οικονομικές δραστηριότητες ή τομείς, χρησιμοποιώντας ένα τυπικό μακροοικονομικό μοντέλο AD-AS. 
Presant CA, Macalintal J, Ashing KT, Yeung S, Tiep B, West H, Merla A, Phillips T.
JCO Oncol Pract. 2022 Feb;18(2):99-105. doi: 10.1200/OP.21.00625. Epub 2022 Jan 5. PMID: 34985989.
February 01, 2022
Το κάπνισμα, ο καρκίνος και η COVID-19 παρουσιάζουν δυσανάλογο φόρτο ασθενειών και θανάτων μεταξύ φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων. Οι γεωγραφικές και πληθυσμιακές αναλύσεις καταλήγουν ότι άτομα σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος και υψηλού πληθυσμού μειονοτήτων, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Neil J. Rowan, Charis M. Galanakis
Science of The Total Environment, Volume 748, 2020, 141362, DOI : https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141362.
Available online 31 July 2020
Tsiotas, D., Tselios, V.
Scientific Reports, Volume 12, Issue 1, December 2022, Article number 666, https://doi.org/10.1038/s41598-021-04717-3
Published: 13 January 2022

Pages