Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Mina Fazel, Stephen Puntis, Simon R. White, et al.
EClinicalMedicine, 2021, 101144, ISSN 2589-5370, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101144.
Available online 27 September 2021
Διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων που εμφανίζονται διστακτικά στον εμβολιασμό, χρησιμοποιώντας αποτελέσματα από μια μεγάλη έρευνα σε 27.910 μαθητές ηλικίας 9-18 ετών από 180 σχολεία στην Αγγλία.
Will COVID-19 change science? Past pandemics offer clues
Jennifer Couzin-Frankel
Science  16 Jul 2021: Vol. 373, Issue 6552, pp. 264-265 DOI: 10.1126/science.373.6552.264
16 JUL 2021
Η ιστορία των επιδημιών μπορεί να φωτίσει τον τρόπο που συντελούνται οι αλλαγές στον κόσμο. Στην  περίπτωση της COVID-19, θα επανα-προσδιορίσουν οι ερευνητές τι μελετούν και πώς λειτουργούν, επιταχύνοντας ενδεχομένως τις αλλαγές που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη;
What it will take to vaccinate the world against COVID-19
Nature 592, 176-178 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00727-3
25 March 2021
Στην ειδική έκθεση περιγράφονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται, από την διανομή των εμβολίων mRNA στην προσπάθεια για προσωρινή παραίτηση από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Khan, M.M.; Akram, M.T.; Janke, R.; Qadri, R.W.K.; Al-Sadi, A.M.; Farooque, A.A.
Sustainability 2020, 12(22), 9592; https://doi.org/10.3390/su12229592
Published: 18 November 2020
Η πρόσφατη υγειονομική κρίση επηρέασε και την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Η μελέτη επιχειρεί να αναθεωρήσει την σύγχρονη αστική κηπουρική και να δείξει οτι τα τρέχοντα συστήματα αστικής καλλιέργειας, όπως η κηπουρική στο σπίτι, οι κοινοτικοί κήποι, το βρώσιμο τοπίο και τα εσωτερικά συστήματα φύτευσης, μπορούν να βελτιωθούν με νέες τεχνικές και υπόσχονται επισιτιστική ασφάλεια.
Barua, Suborna,
Working paper series, University of Dhaka - Department of International Business, available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3566477
Last revised: 19 Apr 2020
Μελετώνται και απεικονίζονται οι επιπτώσεις των πιθανών μακροοικονομικών σοκ της πανδημίας σε οικονομικές δραστηριότητες ή τομείς, χρησιμοποιώντας ένα τυπικό μακροοικονομικό μοντέλο AD-AS. 
Frankel, Jeffrey A. and Kotti, Randy
HKS Working Paper No. RWP21-021, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3908033
Harvard University - Harvard Kennedy School (HKS)
Posted: 24 Aug 2021
Πώς εξηγείται η ευρεία διστακτικότητα στον εμβολιασμό; Αυτή η μελέτη αναλύει τα δεδομένα για τις κομητείες των ΗΠΑ και τις διαφορετικές επιστημολογικές, κοινωνικές και σε ένα βαθμό γεωγραφικές παραμέτρους
EClinicalMedicine, Volume 32, 2021, 100754, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100754.
February 1, 2021
Για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα εμβολιασμού οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αναπτύξουν προσεκτικές στρατηγικές και παρεμβάσεις προς τις ευάλωτες κοινότητες με πολύγλωσσο και διεπιστημονικό τρόπο
Lampropoulos, Ioannis and Aggelopoulos, Eleftherios and Paraschi, Elen
Working Paper Series, Available at SSRN DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3646042
July 8, 2020
The Impact of COVID-19 on European Unemployment and Labor Market Slack
Sazmaz, Elif Beyza et al.
Working Paper Series available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3766376
Posted: 17 Jan 2021
Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τη διερεύνηση πώς η πανδημία επηρέασε την αγορά εργασίας στην Ευρώπη, κάνει ανάλυση των τάσεων ανεργίας, πριν και μετά την COVID-19 σε πέντε μεγάλες χώρες : Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Neil J. Rowan, Charis M. Galanakis
Science of The Total Environment, Volume 748, 2020, 141362, DOI : https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141362.
Available online 31 July 2020

Pages