Επιχειρήσεις

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Stephany, F., Neuhäuser, L., Stoehr, N. et al. T
Humanit Soc Sci Commun 9, 41 (2022). https://doi.org/10.1057/s41599-022-01039-1
Published 02 February 2022
Προτείνεται ο δείκτης CoRisk-Index: ένας οικονομικός δείκτης σε πραγματικό χρόνο για τις αντιλήψεις των εταιρικών κινδύνων που σχετίζονται με την Covid-19, χρησιμοποιώντας την εξόρυξη δεδομένων στις εκθέσεις αμερικανικών εταιρειών
Bergeaud, Antonin and Eyméoud, Jean-Benoît and Garcia, Thomas and Henricot, Dorian
Working Paper Series, Banque de France, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3973122
Posted: 02 Feb 2022
Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι συμμετέχοντες στην αγορά εταιρικών ακινήτων προσαρμόζονται στην αναμενόμενη εξάπλωση της τηλεργασίας, στη Γαλλία
What it will take to vaccinate the world against COVID-19
Nature 592, 176-178 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00727-3
25 March 2021
Στην ειδική έκθεση περιγράφονται οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται, από την διανομή των εμβολίων mRNA στην προσπάθεια για προσωρινή παραίτηση από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Aguinis, H., Villamor, I. and Gabriel, K.P.
Management Research, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/MRJIAM-06-2020-1053
Η μελέτη εστιάζει στην εταιρική κοινωνική ευθύνη (Corporate Social Responsibility-CSR) προκειμένου να εξηγήσει γιατί είναι χρήσιμη και απαραίτητη, ειδικά μετά την πανδημία COVID-19. Επισημαίνεται οτι μπορεί να έχει θετικά και αρνητικά αποτελέσματα αλλά και να παρέχει μελλοντικές κατευθύνσεις και συστάσεις για χάραξη πολιτικής.
Harvard Business Review, Topic: ENTREPRENEURSHIP
July 02, 2020
Καθώς οι προκλήσεις που συνδέονται με την πανδημία του νέου κοροναιού αυξάνονται, δεν λείπουν οι επιχειρηματίες που με τις καινοτομίες τους ενισχύουν τον αγώνα αντιμετώπισης της COVID-19. Μόνο τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020, οι εικονικοί διαγωνισμοί καινοτομίας Covid-19- (γνωστοί και ως hackathons) συγκέντρωσαν δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες από 175 χώρες.

The tobacco industry in the time of COVID-19: time to shut it down?
Marita Hefler, Coral E Gartner
Tobacco Control 2020;29:245-246.
Online issue publication : April 21, 2020
Αν και περιορισμένα, έχουν προκύψει στοιχεία που δείχνουν ότι οι ασθενείς- καπνιστές που νοσηλεύονται για COVID-19, διατρέχουν σοβαρότερο κίνδυνο από τους μη καπνιστές ασθενείς. Παρόλα αυτά, η καπνοβιομηχανία φαίνεται ασταμάτητη.

Gregurec I, Tomičić Furjan M, Tomičić-Pupek K.
Sustainability. 2021; 13(3):1098. https://doi.org/10.3390/su13031098
Published: 21 January 2021
Διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών αντιμετωπίζουν τις αναταραχές από την πανδημία COVID-19. Η έρευνα στοχεύει στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τους μετασχηματισμούς και τις  τεχνολογίες που επιλέγονται σε αυτό το απρόβλεπτο περιβάλλον

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Efthymia Kottika, Ayşegül Özsomer, Pernille Rydén, Ioannis G.Theodorakis, Kostas Kaminakis, Konstantinos G.Kottikas, Vlasis Stathakopoulos
Industrial Marketing Management, Volume 88, July 2020, Pages 352-365, DOI https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.05.021
Samitas, Aristeidis and Papathanasiou, Spyros and Koutsokostas, Drosos and Kampouris, Ilias
International Review of Economics and Finance, (Elsevier), Volume 78, Pages 629-642,, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4073801
January 20, 2022
Neil J. Rowan, Charis M. Galanakis
Science of The Total Environment, Volume 748, 2020, 141362, DOI : https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141362.
Available online 31 July 2020

Pages