Οικονομική επιστήμη

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Παναγιώτης Λιαργκόβας
Κέντρο Οικονομικών Ερευνών της Ελλάδας, Αναλύσεις Επικαιρότητας, 6/2020  
29 Μαΐου 2020
Lazaris, Panagiotis ; Petropoulos, Anastasios ; Siakoulis, Vasileios; Stavroulakis, Evangelos ;Vlachogiannakis, Nikos ; Vrettakou, Xenia
Bank of Greece and Boston University, Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3699340
Posted: September 26, 2020
Efthymia Kottika, Ayşegül Özsomer, Pernille Rydén, Ioannis G.Theodorakis, Kostas Kaminakis, Konstantinos G.Kottikas, Vlasis Stathakopoulos
Industrial Marketing Management, Volume 88, July 2020, Pages 352-365, DOI https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.05.021
Neil J. Rowan, Charis M. Galanakis
Science of The Total Environment, Volume 748, 2020, 141362, DOI : https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141362.
Available online 31 July 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

World Economic Prospects Monthly. Overview: Outlook darkens as coronavirus spreads
Ben May, Economist, Director of Global Macro Research
OXFORD ECONOMICS
First published: 19 March 2020
Οι επιπτώσεις από τις αδυναμίες των χρηματοπιστωτικών αγορών και από τη διατάραξης της καθημερινής ζωής σε όλο τον κόσμο, αναπόφευκτα θα προκαλέσουν μείωση στις καταναλωτικές δαπάνες και στις επενδύσεις, πέραν των διαταραχών στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού που παρατηρείται σήμερα. Αναμένουμε ότι η παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ θα μειωθεί φέτος στο 2,0% από 2,6% το 2019, πριν φθάσει το 3,0% το 2021. Ωστόσο, μια παγκόσμια πανδημία θα οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερη επιβράδυνση για το τρέχον έτος.

 

Contractor, F.J.
J Int Bus Stud (2021). https://doi.org/10.1057/s41267-020-00394-y
Published 01 February 2021
Υποστηρίζεται οτι μετά την πανδημία, ότι οι αλλαγές που αναμένονται από τον αυξημένο εθνικισμό και τον προστατευτισμό θα είναι οριακές και όχι θεμελειώδεις, ενώ η μελλοντική παγκόσμια οικονομία θα χρειαστεί ακόμη μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση.
Obstfeld, Maurice
Peterson Institute for International Economics Working Paper No. 22-2, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4048186
Posted: 2 Mar 2022
Εξετάζετα η εξέλιξη των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών μετά την παγκόσμια κρίση της COVID-19, τις αλλαγές στην ακαδημαϊκή σκέψη σχετικά με τις εγχώριες επιπτώσεις αυτών των αγορών, τις πιέσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης και τους κινδύνους που μπορεί να ελλοχεύουν στο μέλλον.
Journal of Regional Science ; n/a(n/a), 2022.https://doi.org/10.1111/jors.12591
First published: 09 March 2022 
Διερευνούμε κατά πόσον οι δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας και οι εισοδηματικές επιπτώσεις που προκύπτουν λόγω της ανεργίας που σχετίζεται με την COVID επηρέασαν αρνητικά τις τιμές των ακινήτων στη Νέα Υόρκη 
Hjalte Lokdam
iCourts Working Paper Series, No. 231, 2021, IMAGINE Working Paper No. 14 (2021)
Posted: 13 Jan 2021
Η έγκαιρη ανταπόκριση στην κρίση COVID-19, τονίζει ότι οι στόχοι που επιδιώκονται στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης (κρίση της Ευρωζώνης) Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), ενδέχεται να αποκλίνουν από το σύνολο των πολιτικών που συνδέονται παραδοσιακά με τον νεοφιλελευθερισμό.

Pages