Οικονομική επιστήμη

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Παναγιώτης Λιαργκόβας
Κέντρο Οικονομικών Ερευνών της Ελλάδας, Αναλύσεις Επικαιρότητας, 6/2020  
29 Μαΐου 2020
Lazaris, Panagiotis ; Petropoulos, Anastasios ; Siakoulis, Vasileios; Stavroulakis, Evangelos ;Vlachogiannakis, Nikos ; Vrettakou, Xenia
Bank of Greece and Boston University, Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3699340
Posted: September 26, 2020
Efthymia Kottika, Ayşegül Özsomer, Pernille Rydén, Ioannis G.Theodorakis, Kostas Kaminakis, Konstantinos G.Kottikas, Vlasis Stathakopoulos
Industrial Marketing Management, Volume 88, July 2020, Pages 352-365, DOI https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.05.021
Neil J. Rowan, Charis M. Galanakis
Science of The Total Environment, Volume 748, 2020, 141362, DOI : https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141362.
Available online 31 July 2020
Theologos Dergiades, Costas Milas, Theodore Panagiotidis
Economic Modelling, Volume 113, August 2022, Article number 105891, https://doi.org/10.1016/j.econmod.2022.105891
Available online 11 May 2022

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

World Economic Prospects Monthly. Overview: Outlook darkens as coronavirus spreads
Ben May, Economist, Director of Global Macro Research
OXFORD ECONOMICS
First published: 19 March 2020
Οι επιπτώσεις από τις αδυναμίες των χρηματοπιστωτικών αγορών και από τη διατάραξης της καθημερινής ζωής σε όλο τον κόσμο, αναπόφευκτα θα προκαλέσουν μείωση στις καταναλωτικές δαπάνες και στις επενδύσεις, πέραν των διαταραχών στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού που παρατηρείται σήμερα. Αναμένουμε ότι η παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ θα μειωθεί φέτος στο 2,0% από 2,6% το 2019, πριν φθάσει το 3,0% το 2021. Ωστόσο, μια παγκόσμια πανδημία θα οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερη επιβράδυνση για το τρέχον έτος.
Sarkar, Bidyut Kumar, Prof. S K Chakraborty Memorial Trust
Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4117595
Posted: 25 May 2022
Η παρούσα εργασία ορίζει ξεκάθαρα, βασισμένη στη βαθιά φιλοσοφία της Vedanta, τον όρο «οικονομία που βασίζεται σε αξίες» και εξετάζει τις σύγχρονες οικονομικές σκέψεις στοχαστών της Δύσης και της Ανατολής για την παγκοσμιοποίηση ειδικότερα και την οικονομία γενικότερα.

 

Contractor, F.J.
J Int Bus Stud (2021). https://doi.org/10.1057/s41267-020-00394-y
Published 01 February 2021
Υποστηρίζεται οτι μετά την πανδημία, ότι οι αλλαγές που αναμένονται από τον αυξημένο εθνικισμό και τον προστατευτισμό θα είναι οριακές και όχι θεμελειώδεις, ενώ η μελλοντική παγκόσμια οικονομία θα χρειαστεί ακόμη μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση.
Obstfeld, Maurice
Peterson Institute for International Economics Working Paper No. 22-2, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4048186
Posted: 2 Mar 2022
Εξετάζετα η εξέλιξη των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών μετά την παγκόσμια κρίση της COVID-19, τις αλλαγές στην ακαδημαϊκή σκέψη σχετικά με τις εγχώριες επιπτώσεις αυτών των αγορών, τις πιέσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης και τους κινδύνους που μπορεί να ελλοχεύουν στο μέλλον.

Pages