Διοικητική Επιστήμη και Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Gibbs, Michael and Mengel, Friederike and Siemroth, Christoph
 Working Paper Series, University of Essex and University of Essex - Department of Economics, Available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3841457
May 7, 2021
Μελετάται η  παραγωγικότητα της εργασίας από το σπίτι [WFH] πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου της πανδημίας COVID-19.
Aguinis, H., Villamor, I. and Gabriel, K.P.
Management Research, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/MRJIAM-06-2020-1053
Η μελέτη εστιάζει στην εταιρική κοινωνική ευθύνη (Corporate Social Responsibility-CSR) προκειμένου να εξηγήσει γιατί είναι χρήσιμη και απαραίτητη, ειδικά μετά την πανδημία COVID-19. Επισημαίνεται οτι μπορεί να έχει θετικά και αρνητικά αποτελέσματα αλλά και να παρέχει μελλοντικές κατευθύνσεις και συστάσεις για χάραξη πολιτικής.

 

Contractor, F.J.
J Int Bus Stud (2021). https://doi.org/10.1057/s41267-020-00394-y
Published 01 February 2021
Υποστηρίζεται οτι μετά την πανδημία, ότι οι αλλαγές που αναμένονται από τον αυξημένο εθνικισμό και τον προστατευτισμό θα είναι οριακές και όχι θεμελειώδεις, ενώ η μελλοντική παγκόσμια οικονομία θα χρειαστεί ακόμη μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση.
Lampropoulos, Ioannis and Aggelopoulos, Eleftherios and Paraschi, Elen
Working Paper Series, Available at SSRN DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3646042
July 8, 2020
Azubuike, Seth
Working Paper Series, available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3813695
Posted: 30 Mar 2021
Εξέταζεται η υπάρχουσα σχέση του ψηφιακού εμπορίου μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και ο πιθανός αντίκτυπος που ενδέχεται να έχουν οι διατάξεις του GDPR, κατά τη μετάβαση των οικονομιών στο ψηφιακό εμπόριο ως μέσο συνέχισης των οικονομικών δραστηριοτήτων εν μέσω COVID-19.
Sustainability of supply chains in the wake of the coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) pandemic: lessons and trends
Ana Beatriz Lopes de Sousa Jabbour, Charbel Jose Chiappetta Jabbour, et al.
Modern Supply Chain Research and Applications, https://doi.org/10.1108/MSCRA-05-2020-0011
Publication date: 4 June 2020
Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να εξετάσει τις προτεραιότητες και τη στόχευση των διαχειριστών στον τομέα της αλυσίδας εφοδιασμού, μετά από τη νόσο του κοροναϊού 2019 (COVID-19) και το μεγάλο lockdown του 2020. Παρέχονται οδηγίες για την κατασκευή πιο έξυπνων και πιο ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού και επισημαίνονται οι μελλοντικές τάσεις.
Alice Norton, Jeffrey Mphahlele, et al.
The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31598-1
Published:July 16, 2020
Οι χρηματοδότες της έρευνας αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ανάγκη συντονισμού της χρηματοδότησης της έρευνας COVID-19 για την αποτροπή διπλής προσπάθειας και για τη βελτιστοποίηση του αντίκτυπου αυτής. Αυτός ο συντονσμός πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται ώστε να εντοπιστούν οι καλές πρακτικές  που θα αξιοποιηθούν σε μελλοντικές επιδημίες και πανδημίες.
Brakman, S., Garretsen, H. & van Witteloostuijn, A.
J Int Bus Stud (2021). https://doi.org/10.1057/s41267-021-00410-9
Published: 19 March 2021
Η πανδημία COVID-19 επιταχύνει τη στροφή προς την απο-παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου, επιταχύνει όμως τη μετάβαση σε μια ισχυρότερη παγκοσμιοποίηση της εργασίας. Αυτό το παράδοξο της ταυτόχρονης εμφάνισης απο-παγκοσμιοποίησης και παγκοσμιοποίησης, προσφέρει πλούσιες ευκαιρίες για μελλοντική έρευνα στο πεδίο της διεθνούς επιχειρηματικόττητας.
Heinonen, K. and Strandvik, T.
Journal of Service Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JOSM-05-2020-0161
Η μελέτη προσπαθεί να προσδιορίσει ένα νέο φαινόμενο που χαρακτηρίζεται ως επιβεβλημένη καινοτομία υπηρεσιών. Υποστηρίζεται ότι η κρίση COVID-19 επιτάχυνε την καινοτομία όχι επειδή οι οργανισμοί θέλουν να καινοτομήσουν αλλά επειδή έπρεπε. Από στρατηγική άποψη, η επιβεβλημένη καινοτομία υπηρεσιών μετριάζει τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης, προκαλώντας μια αλλαγή νοοτροπίας και ενθαρρύνοντας επιχειρηματικές ευκαιρίες που δεν θα είχαν λαβει χώρα υπό κανονικές συνθήκες.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages