Διοικητική Επιστήμη και Επιχειρησιακή Έρευνα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Bergeaud, Antonin and Eyméoud, Jean-Benoît and Garcia, Thomas and Henricot, Dorian
Working Paper Series, Banque de France, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3973122
Posted: 02 Feb 2022
Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι συμμετέχοντες στην αγορά εταιρικών ακινήτων προσαρμόζονται στην αναμενόμενη εξάπλωση της τηλεργασίας, στη Γαλλία
Adrjan, Pawel and Ciminelli, Gabriele and Koelle, Michael and Judes, Alexandre and Schwellnus, Cyrille and Sinclair, Tara M.
Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4064191
Posted: 23 Mar 2022
Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι η πανδημία έχει ξεκλειδώσει μόνιμα τη δυνατότητα τηλεργασίας, ιδίως σε επαγγέλματα υψηλής ειδίκευσης όπου η τηλεργασία είναι πιο εφικτή. Οι δημόσιες πολιτικές θα πρέπει να προσαρμοστούν για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τη μόνιμα υψηλότερη τηλεργασία όσον αφορά την παραγωγικότητα και την ευημερία των εργαζομένων.
Gibbs, Michael and Mengel, Friederike and Siemroth, Christoph
 Working Paper Series, University of Essex and University of Essex - Department of Economics, Available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3841457
May 7, 2021
Μελετάται η  παραγωγικότητα της εργασίας από το σπίτι [WFH] πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου της πανδημίας COVID-19.
J Innov Entrep 12, 51 (2023), https://doi.org/10.1186/s13731-023-00322-y
Published: 30 August 2023
Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν μια ιδιαίτερα περίπλοκη κρίση λόγω της πανδημίας COVID-19 και άλλων διαρθρωτικών προκλήσεων. Αυτή η μελέτη στοχεύει να καταδείξει τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι ΜΜΕ, ιδιαίτερα τους αγώνες που έδωσαν οι γυναίκες επιχειρηματίες των ΜΜΕ στην Ινδονησία για να επιβιώσουν εν μέσω διαφόρων διαρθρωτικών ζητημάτων: της COVID-19, της ψηφιακής παρουσίας και του ανδροκρατούμενου επιχειρηματικού τομέα στη χώρα. Εστιάζοντας σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε γυναίκες στη Γιογκιακάρτα της Ινδονησίας, αυτό το άρθρο αναλύει πώς οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων βοήθησαν αυτές τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν.
Aguinis, H., Villamor, I. and Gabriel, K.P.
Management Research, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/MRJIAM-06-2020-1053
Η μελέτη εστιάζει στην εταιρική κοινωνική ευθύνη (Corporate Social Responsibility-CSR) προκειμένου να εξηγήσει γιατί είναι χρήσιμη και απαραίτητη, ειδικά μετά την πανδημία COVID-19. Επισημαίνεται οτι μπορεί να έχει θετικά και αρνητικά αποτελέσματα αλλά και να παρέχει μελλοντικές κατευθύνσεις και συστάσεις για χάραξη πολιτικής.

 

Contractor, F.J.
J Int Bus Stud (2021). https://doi.org/10.1057/s41267-020-00394-y
Published 01 February 2021
Υποστηρίζεται οτι μετά την πανδημία, ότι οι αλλαγές που αναμένονται από τον αυξημένο εθνικισμό και τον προστατευτισμό θα είναι οριακές και όχι θεμελειώδεις, ενώ η μελλοντική παγκόσμια οικονομία θα χρειαστεί ακόμη μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση.
The Influence of E-Trust and E-Satisfaction on Customer E-Loyalty toward Online Shop in E-Marketplace during Pandemic Covid-19
Wandoko, W.; Haryanto, B.; Panggati, I. E.
E3S Web of Conferences, Volume 388, 2023, Article Number 03001, https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338803001
Published online: 17 May 2023
Η πανδημία COVID-19 ώθησε το λιανεμπόριο της Ινδονησίας να μεταφέρει την επιχείρηση σε ηλεκτρονικό εμπόριο, ειδικά στην ηλεκτρονική αγορά ή στο διαδικτυακό κατάστημα. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει τη συνεισφορά της ηλεκτρονικής εμπιστοσύνης και της ηλεκτρονικής ικανοποίησης στην οικοδόμηση της ηλεκτρονικής αφοσίωσης. Στοχεύει επίσης να διερευνήσει την επίδραση του ηλεκτρονικού κουπονιού, της ποιότητας των πληροφοριών και του χρηματοοικονομικού κινδύνου στην ηλεκτρονική εμπιστοσύνη και την ηλεκτρονική ικανοποίηση.
Lampropoulos, Ioannis and Aggelopoulos, Eleftherios and Paraschi, Elen
Working Paper Series, Available at SSRN DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3646042
July 8, 2020
The impact of flexibility and responsiveness on the financial performance in Malaysia's manufacturing industry during the COVID-19 pandemic
Zahari, M. K.; Zakuan, N.; Saman, M. Z. M.; Yaacob, T. Z.; Nor, R. M.
International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting, 16(1), 10-17, 2023, https://doi.org/10.33094/ijaefa.v16i1.870
Published: 14-03-2023
Προκειμένου να αντιμετωπιίζεται η αναστάτωση που προκαλείται από την COVID-19, είναι απαραίτητο για τις λειτουργίες μιας εταιρείας να εφαρμόζουν ευελιξία και ανταπόκριση στο έργο τους. Σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν την επίδραση αυτών των δύο μεταβλητών στην οικονομική απόδοση μιας εταιρείας. Η παρούσα μελέτη αξιολογεί τα δεδομένα που ελήφθησαν από 215 μεταποιητικές επιχειρήσεις στη Μαλαισία.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Samitas, Aristeidis and Papathanasiou, Spyros and Koutsokostas, Drosos and Kampouris, Ilias
International Review of Economics and Finance, (Elsevier), Volume 78, Pages 629-642,, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4073801
January 20, 2022

Pages