Οργανωσιακή συμπεριφορά

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

When businesses go digital: The role of CEO attributes in technology adoption and utilization during the COVID-19 pandemic
Lashitew, Addisu A.
Technological Forecasting and Social Change, Volume 189, April 2023, 122324, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2023.122324
Available online 26 January 2023
Η COVID-19 προκάλεσε μία βιαστική υιοθέτησης της τεχνολογίας, καθώς οι επιχειρήσεις στράφηκαν στις ψηφιακές τεχνολογίες για να αποτρέψουν το κλείσιμο, ενόψει μιας άνευ προηγουμένου πανδημίας. Αυτή η μελέτη εξετάζει την υιοθέτηση και τη χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου και των τεχνολογιών τηλεργασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Βασιζόμενη σε διάφορες έρευνες για την υιοθέτηση και τη χρήση της τεχνολογίας, μελετά πώς το φύλο και η εμπειρία του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορούν να διαμορφώσουν τη στάση ανάληψης κινδύνου και την ανταπόκριση σε κρίσεις, επηρεάζοντας τις αποφάσεις υιοθέτησης και χρήσης τεχνολογίας.
Understanding COVID-19 Vaccine Hesitancy Through an Organizational Behaviour Lens
Khan, Yasir H.; MacNeil, Drew, Bigelow, Jessica, Corvalan Cifuentes, Melissa-Zoraya, Rottar, Christine
Cureus 14(9): e29459, 2022, https://doi.org/10.7759/cureus.29459
Published: September 22, 2022
Ο δισταγμός απέναντι στον εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 αποτέλεσε παγκοσμίως μία πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Η οργανωσιακή συμπεριφορά, η μελέτη των συμπεριφορών των ανθρώπων σε οργανωσιακά περιβάλλοντα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό των κινήτρων συμπεριφοράς που συμβάλλουν στον δισταγμό απέναντι στα εμβόλια και για την ανάπτυξη στοχευμένων στρατηγικών για την καταπολέμηση αυτών των κινήτρων και τη βελτίωση της αποδοχής του εμβολίου.
The Organizational Learning Role in Construction Organizations Resilience during the COVID-19 Pandemic
AlMaian, Rufaidah, Bu Qammaz, Amani
Sustainability 2023, 15(2), 1082; https://doi.org/10.3390/su15021082
Published: 6 January 2023
Η ταχύτητα με την οποίο ξέσπασε η επιδημία COVID-19 ανάγκασε τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να εφαρμόσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για να μετριάσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας στην επιχείρησή τους. Αυτή η έρευνα είχε στόχο να μελετήσει τον ρόλο των πρακτικών οργανωσιακής μάθησης στην ανθεκτικότητα των κατασκευαστικών οργανισμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Strategies of German Bundesliga and English Premier League clubs for the COVID-19 crisis: the case of international broadcasting fans
Navarro-Picado, J. F.; Torres-Moraga, E.; Alonso Dos Santos, M.; Mastromartino, B.; Zhang, J. J.
Review of Managerial Science, 17(1), 209-232, 2023, https://doi.org/10.1007/s11846-021-00515-3
Published: 13 January 2022
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 που διέκοψε τον αθλητισμό παγκοσμίως, η γερμανική Bundesliga League (GBL) και η αγγλική Premier League (EPL) ακολούθησαν δύο διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις για να συμφωνήσουν με τους παίκτες τους για την επιστροφή τους στο παιχνίδι. Για να είμαστε καλύτερα ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για μελλοντική διαχείριση κρίσεων, αυτή η μελέτη εξετάζει τις στάσεις των καταναλωτών σε αυτές τις αντίθετες στρατηγικές. Εντοπίζουμε επίσης πώς η αντιληπτή οργανωσιακή νομιμότητα, η αξιοπιστία, η εμπιστοσύνη και η δικαιολογησιμότητα έχουν αντίκτυπο στην πολυμεσική πρόσληψη των αγώνων από τους καταναλωτές.
Sharing Lessons From Successes: Long-term Care Facilities That Weathered the Storm of COVID-19 and Staffing Crises
Martin, Nicky; Frank, Barbara; Farrell, David; Brady, Cathie; Dixon-Hall, Janice; Mueller, Jessica; Rantz, Marilyn
 Journal of Nursing Care Quality 38(1):p 19-25, January/March 2023, https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000662
Early Access: September 26, 2022
Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστούν τα στυλ ηγεσίας και οι στρατηγικές στελέχωσης στις εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης του Μιζούρι που ξεχώρισαν μεταξύ των ομοίων τους ως «θετικοί παρεκκλίνοντες» όσον αφορά τις λοιμώξεις COVID-19 και τις ελλείψεις προσωπικού.
Pause But Not Panic: Exploring COVID-19 as a Critical Incident for Nonprofit Workers
Kuenzi, K.; Stewart, A. J.; Walk, M.
Review of Public Personnel Administration 2023, https://doi.org/10.1177/0734371X221149128
First published online January 16, 2023
Τα κρίσιμα περιστατικά έχουν συχνά σημαντικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους, προκαλώντας μερικές φορές διαταραχές στην πορεία της καριέρας και επαναξιολόγηση των προηγούμενων επαγγελματικών αποφάσεων. Αυτό το άρθρο επιδιώκει να διερευνήσει τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στους εργαζόμενους σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στη δέσμευσή τους στον τομέα υπό το πρίσμα των κρίσιμων συμβάντων. Οι σε βάθος συνεντεύξεις με εργαζομένους σε μη κερδοσκοπικούς τομείς παρείχαν πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας στην προσωπική και επαγγελματική ζωή των εργαζομένων και τον τρόπο που έγιναν αντιληπτές οι αλλαγές.
Organisational Resilience during COVID-19 Times: A Bibliometric Literature Review
Paeffgen, Thea
Sustainability 2023, 15(1), 367; https://doi.org/10.3390/su15010367
Published: 26 December 2022
Από την αρχή της πανδημίας, οι οργανισμοί έχουν αναγνωρίσει τη σημασία των στρατηγικών ανθεκτικότητας και προσπαθούν να τις ενισχύσουν για μελλοντικές κρίσεις. Η COVID-19 επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί λειτουργούν και αντιδρούν στα πρόσφατα γεγονότα. Τα διδάγματα από αυτή την πανδημία για μελλοντικά αντίξοα γεγονότα δεν έχουν γίνει ακόμη κατανοητά. Αυτή η μελέτη στοχεύει να εντοπίσει τα πιο σημαντικά ζητήματα και κενά στη βιβλιογραφία σχετικά με την οργανωσιακή ανθεκτικότητα στο πλαίσιο της COVID-19. Για να επιτευχθεί αυτό, η παρούσα εργασία διεξάγει μια βιβλιομετρική ανασκόπηση 185 άρθρων που πραγματεύονται την οργανωσιακή ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, από το 2019 έως τις αρχές του 2022.
Is digital transformation a barrier to export reduction during COVID-19? The case of a developing country
Cam Thuy, N.; Van Dat, L.; Dong, D. P.; Linh, V. T.; Thang, D. N.
Cogent Business & Management, 2023, Volume 10, Issue 2, https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2211218
Published online: 12 May 2023
Αυτή η μελέτη διερευνά τον αντίκτυπο του ψηφιακού μετασχηματισμού στη μείωση των εξαγωγών κατά τη διάρκεια της COVID-19, χρησιμοποιώντας μοναδικά δεδομένα από παραγωγικές επιχειρήσεις του Βιετνάμ.
Improving Organizational Resilience in Businesses: A Qualitative Study on the Effect of COVID-19
Aksay, Kadir, Şendoğdu, Ali
Journal of Economy Culture and Society ; 0(0):0-0, 2022, https://doi.org/10.26650/JECS2021-1040786
Published Online: 08.08.2022
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει τις στρατηγικές των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πανδημίας COVID-19 και την επακόλουθη διαδικασία ανάκαμψης από τη σκοπιά του ανθρώπινου δυναμικού, των ηγετών και της εταιρικής δομής.
How impact investing firms are responding to sustain and grow social economy enterprises in light of the COVID-19 pandemic
Islam, Syrus M.; Habib, Ahsan
Journal of Business Venturing Insights, Volume 18, November 2022, e00347, https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2022.e00347
Available online 13 October 2022
Οι διαταραχές που προκλήθηκαν από την COVID-19 έχουν πλήξει περισσότερο τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Ενώ οι επενδύσεις αντίκτυπου θεωρούνται ένα πολλά υποσχόμενο όχημα για την τόνωση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, λίγα είναι γνωστά για το πώς οι επενδύσεις αντίκτυπου πραγματικά ανταποκρίνονται στη διατήρηση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας εν μέσω της πανδημίας COVID-19. Το τρέχον άρθρο πραγματεύεται αυτό το ζήτημα.

Pages