Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Susan E Peters, Jack T Dennerlein, Gregory R Wagner, Glorian Sorensen
The Lancet Public Health, Volume 7, Issue 2, 2022, Pages e188-e194, https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00259-0.
Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τη σημασία της εργασίας στη διαμόρφωση της υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού. Η παρούσα άποψη εφαρμόζει ένα πολυεπίπεδο συστημικό πλαίσιο για να βοηθήσει στην κατανόηση των ποικίλων και πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων των δυνάμεων που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων
University reopening plans under fire
Jyoti Madhusoodanan
Science : Vol. 369, Issue 6502, pp. 359, DOI: 10.1126/science.369.6502.359
 24 Jul 2020
Τον Αύγουστο, εκατοντάδες πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμα να ανοίξουν ξανά τις πανεπιστημιουπόλεις τους με ένα συνδυασμό διαδικτυακών και δια-ζώσης μαθημάτων. Το προσωπικό και οι σπουδαστές εκφράζουν ανησυχίες ότι με τα κρούσματα COVID-19 να αυξάνονται σε πολλές περιοχές της χώρας, η υγεία τους τίθεται σε περιττό κίνδυνο.
OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)
10 July 2020
Αυτή η σύντομη έρευνα, αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες ανταποκρίθηκαν στις άμεσες σε θέσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID ‑ 19. Παρατίθενται παραδείγματα καινοτόμων τρόπων με τους οποίους οι χώρες επανεκπαιδεύουν και επαναπροσδιορίζουν το εργατικό τους δυναμικό για να ανταποκριθούν στην άμεση ζήτηση κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Από τον έρευνα μπορούν να αντληθούν μαθήματα για μεσοπρόθεσμες προσπάθειες επανεκπαίδευσης που θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων ώστε να μεταβούν στην μετά-COVID 19 οικονομία.
KHODARAHMI, Mozhdeh; GREGORY, Gwen M.
College & Research Libraries News, [S.l.], v. 82, n. 7, p. 323, july 2021. doi:https://doi.org/10.5860/crln.82.7.323.
Date accessed: 08 july 2021.
Οι βιβλιοθηκονόμοι που διαχειρίζονται το προσωπικό που απασχολείται σε διαφορετικούς λειτουργικούς τομείς των βιβλιοθηκών όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τεχνικές υπηρεσίες, η διαχείριση συλλογής κ.ά. παρατηρούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας πολλές αλλαγές στις πρακτικές πρόσληψης και απασχόλησης καθώς και σε άλλους τομείς
Ker, D., P. Montagnier and V. Spiezia
OECD Digital Economy Papers, No. 314
OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0a76109f-en.
Το άρθρο συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η τηλεργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 και ποιες επιχειρήσεις και ιδιώτες μπόρεσαν να την αξιοποιήσουν για να συνεχίσουν να εργάζονται.
M. Shamim Kaiser et al.
IEEE Access, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3050193.
Date of Publication: 08 January 2021
Παρουσιάζεται ένα μια mobile εφαρμογή, η iWorkSafe, που αναπτύχθηκε κυρίως για συσκευές Android τελευταίας τεχνολογίας και φιλοξενεί ένα ασαφές μοντέλο νευρωνικών δικτύων, και βοηθά στον εντοπισμό πιθανών υπόπτων νοσούντων από COVID-19 μεταξύ των υπαλλήλων
Reid Blackman
Harvard Business Review
May 28, 2020
Η πανδημία Covid-19 έστειλε έναν άνευ προηγουμένου αριθμό υπαλλήλων για εργασία από το σπίτι. Ταυτόχρονα, οι εργοδότες εντείνουν τις προσπάθειές τους για παρακολούθηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, ενώ η τεχνολογία προσφέρει πολλές λύσεις. Όμως μήπως ο έλεγχος απειλεί να διαβρώσει την εμπιστοσύνη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων;
AlMala, Wassim
Working Paper Series, Available at SSRN, DOI http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3736719
Posted: 25 Nov 2020
Η πανδημία COVID-19 αποκάλυψε τη σημασία του HRM «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού» σε οργανισμούς και εταιρείες, ειδικά με τις νέες προκλήσεις που θέτει. Αυτό το άρθρο δείχνει τη σημασία της ευελιξίας που πρέπει να έχει το HRM, στην εφαρμογή της στρατηγικής και των πρακτικών του, στις διαφορετικές συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίζει κάθε εργαζόμενος λόγω της πανδημίας COVID-19.
Bluedorn, John C. et al.
IMF Working Paper No. 2021/095, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4026266
Posted: 14 Feb 2022
Στο παρόν άρθρο τεκμηριώνεται η έκταση και η σοβαρότητα του φαινομένου σύμφωνα με το οποίο παρατηρείται μεγαλύτερη μείωση στα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών από ό,τι των ανδρών, σε προηγμένες αλλά και σε αναδυόμενες οικονομές της αγοράς. 
Flexible employment relationships and careers in times of the COVID-19 pandemic
Journal of Vocational Behavior, DOI: 10.1016/j.jvb.2020.103435
Daniel Spurka, Caroline Straubb
Available online 7 May 2020
Η πανδημία COVID-19 αποτελεί μια κρίση που επηρεάζει διάφορες πτυχές της ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Στις περισσότερες από τις πληγείσες χώρες, προκειμένου να περιοριστεί η μετάδοση του ιού, λήφθηκαν αρκετά περιοριστικά μέτρα και υιοθετήθηκαν  αλλαγές στις συνθήκες εργασίας (π.χ., ευέλικτη τοποθεσία και ωράριο). Η μελέτη εστιάζει στους εργαζομένους με ευέλικτες εργασιακές σχέσεις (π.χ. προσωρινή εργασία γραφείου,  εργασία με υπεργολαβία κτλ) και στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που αναμένονται στην επαγγελματική ζωή των ανθρώπων.

Pages