Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Susan E Peters, Jack T Dennerlein, Gregory R Wagner, Glorian Sorensen
The Lancet Public Health, Volume 7, Issue 2, 2022, Pages e188-e194, https://doi.org/10.1016/S2468-2667(21)00259-0.
Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τη σημασία της εργασίας στη διαμόρφωση της υγείας και της ευημερίας του πληθυσμού. Η παρούσα άποψη εφαρμόζει ένα πολυεπίπεδο συστημικό πλαίσιο για να βοηθήσει στην κατανόηση των ποικίλων και πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων των δυνάμεων που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων
What Will Be the Impact of the COVID-19 Pandemic on the Human Capital and Economic Growth? Evidence from Eurozone
Chaabouni, S.; Mbarek, M. B.
Journal of the Knowledge Economy, 2023, https://doi.org/10.1007/s13132-023-01328-3
Published: 18 March 2023
Αυτή η μελέτη παρέχει νέα εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τη σχέση μεταξύ ανθρώπινου κεφαλαίου και οικονομικής ανάπτυξης για 17 ευρωπαϊκές χώρες κατά τις περιόδους 2015-2019 και 2019-2022.
University reopening plans under fire
Jyoti Madhusoodanan
Science : Vol. 369, Issue 6502, pp. 359, DOI: 10.1126/science.369.6502.359
 24 Jul 2020
Τον Αύγουστο, εκατοντάδες πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμα να ανοίξουν ξανά τις πανεπιστημιουπόλεις τους με ένα συνδυασμό διαδικτυακών και δια-ζώσης μαθημάτων. Το προσωπικό και οι σπουδαστές εκφράζουν ανησυχίες ότι με τα κρούσματα COVID-19 να αυξάνονται σε πολλές περιοχές της χώρας, η υγεία τους τίθεται σε περιττό κίνδυνο.
The COVID-19 pandemic as a catalyst for digitalisation and remote working in Germany
Hartig-Merkel, Wendy
Medical Writing ; 31(3):35-38, 2022, https://doi.org/10.56012/zrfx2526
September 2022
Η εξ αποστάσεως εργασία είναι ιδανική για τους ιατρικούς συγγραφείς, αλλά, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, δεν ήταν ευρέως διαθέσιμη σε όσους αναζητούσαν εξ αποστάσεως θέση με Γερμανό εργοδότη. Παρόλο που η Γερμανία είναι μια ανεπτυγμένη χώρα, η ψηφιοποίησή της έχει καθυστερήσει, και επιπλέον, η εργασιακή κουλτούρα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται σε πολλά μέρη από τη φυσική παρουσία. Η πανδημία COVID-19 έδωσε στη χώρα την αναγκαία ώθηση προς τη σωστή κατεύθυνση: ένα χρόνο μετά το πρώτο lockdown, πέντε φορές περισσότεροι άνθρωποι εργάζονταν από το σπίτι από ό,τι πριν, και ας ελπίσουμε ότι πολλοί από αυτούς που την εκτιμούν θα διατηρήσουν αυτήν την επιλογή. Το άρθρο αυτό θα δώσει μία ιδέα της «επανάστασης του γραφείου στο σπίτι» των ετών 2020-2022, στη Γερμανία. Ας ελπίσουμε ότι η εξ αποστάσεως εργασία θα συνεχίσει να είναι μια δυνατότητα για Γερμανούς ιατρικούς συγγραφείς στο μέλλον.
Teleworking during COVID-19: experiences from Saudi Arabia
Sama’a H. ALMUBARAK, Atheer Kalid ALSAIF, Salma Jamal ALMULLA, Asma Saud ALFAYEZ, Heba Yaagoub ALNUJAIDI, Demah Mansour ALSALMAN
Industrial Health, Advance Publication, https://doi.org/10.2486/indhealth.2022-0041
J-STAGE Advance Published Date: June 23, 2022
Η τηλεργασία έχει υιοθετηθεί ως απάντηση στην πανδημία COVID-19, για τη μείωση της εξάπλωσης της μόλυνσης, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η Σαουδική Αραβία ήταν μεταξύ των χωρών που υιοθέτησαν αυστηρές πολιτικές τηλεργασίας μετά το πρώτο τεκμηριωμένο κρούσμα COVID-19. Η παρούσα μελέτη διεξήχθη για να διερευνήσει τις εμπειρίες των εργαζομένων σχετικά με την τηλεργασία ως υποχρεωτική εργασιακή συνθήκη κατά τη διάρκεια της COVID-19 στη Σαουδική Αραβία.
Strategies of German Bundesliga and English Premier League clubs for the COVID-19 crisis: the case of international broadcasting fans
Navarro-Picado, J. F.; Torres-Moraga, E.; Alonso Dos Santos, M.; Mastromartino, B.; Zhang, J. J.
Review of Managerial Science, 17(1), 209-232, 2023, https://doi.org/10.1007/s11846-021-00515-3
Published: 13 January 2022
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 που διέκοψε τον αθλητισμό παγκοσμίως, η γερμανική Bundesliga League (GBL) και η αγγλική Premier League (EPL) ακολούθησαν δύο διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις για να συμφωνήσουν με τους παίκτες τους για την επιστροφή τους στο παιχνίδι. Για να είμαστε καλύτερα ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι για μελλοντική διαχείριση κρίσεων, αυτή η μελέτη εξετάζει τις στάσεις των καταναλωτών σε αυτές τις αντίθετες στρατηγικές. Εντοπίζουμε επίσης πώς η αντιληπτή οργανωσιακή νομιμότητα, η αξιοπιστία, η εμπιστοσύνη και η δικαιολογησιμότητα έχουν αντίκτυπο στην πολυμεσική πρόσληψη των αγώνων από τους καταναλωτές.
OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)
10 July 2020
Αυτή η σύντομη έρευνα, αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες ανταποκρίθηκαν στις άμεσες σε θέσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID ‑ 19. Παρατίθενται παραδείγματα καινοτόμων τρόπων με τους οποίους οι χώρες επανεκπαιδεύουν και επαναπροσδιορίζουν το εργατικό τους δυναμικό για να ανταποκριθούν στην άμεση ζήτηση κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Από τον έρευνα μπορούν να αντληθούν μαθήματα για μεσοπρόθεσμες προσπάθειες επανεκπαίδευσης που θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων ώστε να μεταβούν στην μετά-COVID 19 οικονομία.
Sharing Lessons From Successes: Long-term Care Facilities That Weathered the Storm of COVID-19 and Staffing Crises
Martin, Nicky; Frank, Barbara; Farrell, David; Brady, Cathie; Dixon-Hall, Janice; Mueller, Jessica; Rantz, Marilyn
 Journal of Nursing Care Quality 38(1):p 19-25, January/March 2023, https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000662
Early Access: September 26, 2022
Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστούν τα στυλ ηγεσίας και οι στρατηγικές στελέχωσης στις εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης του Μιζούρι που ξεχώρισαν μεταξύ των ομοίων τους ως «θετικοί παρεκκλίνοντες» όσον αφορά τις λοιμώξεις COVID-19 και τις ελλείψεις προσωπικού.
Seafarers’ mental health during the COVID-19 pandemic: an examination of current supportive measures and their perceived effectiveness
Tang, Lijun, Abila, Sanley, Kitada, Momoko, Malecosio, Serafin, Montes, Karima Krista
Marine Policy, Volume 145, November 2022, 105276, https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105276
Available online 6 September 2022
Καθώς η τρέχουσα πανδημία COVID-19 και η επακόλουθη κρίση στην αλλαγή πληρώματος επιδεινώνει το πρόβλημα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί, διάφοροι φορείς της ναυτιλίας έχουν κινητοποιήσει τους πόρους και τις δυνάμεις τους για να παρέχουν μια ποικιλία υποστηρικτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Αυτή η εργασία στοχεύει να ανακαλύψει ποια μέτρα έχουν υιοθετηθεί στον κλάδο και πόσο ευρέως έχουν βιωθεί/γίνει αποδεκτά από τους ναυτικούς καθώς και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητά τους.
KHODARAHMI, Mozhdeh; GREGORY, Gwen M.
College & Research Libraries News, [S.l.], v. 82, n. 7, p. 323, july 2021. doi:https://doi.org/10.5860/crln.82.7.323.
Date accessed: 08 july 2021.
Οι βιβλιοθηκονόμοι που διαχειρίζονται το προσωπικό που απασχολείται σε διαφορετικούς λειτουργικούς τομείς των βιβλιοθηκών όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τεχνικές υπηρεσίες, η διαχείριση συλλογής κ.ά. παρατηρούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας πολλές αλλαγές στις πρακτικές πρόσληψης και απασχόλησης καθώς και σε άλλους τομείς

Pages