Χρηματοοικονομικά

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Παναγιώτης Λιαργκόβας
Κέντρο Οικονομικών Ερευνών της Ελλάδας, Αναλύσεις Επικαιρότητας, 6/2020  
29 Μαΐου 2020
Lazaris, Panagiotis ; Petropoulos, Anastasios ; Siakoulis, Vasileios; Stavroulakis, Evangelos ;Vlachogiannakis, Nikos ; Vrettakou, Xenia
Bank of Greece and Boston University, Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3699340
Posted: September 26, 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Why Economic Forecasting Is So Difficult in the Pandemic
Arne Pohlman and Oliver Reynold
Harvard Business Review
May 18, 2020Η
πανδημία του κορoνοϊού εισήγαγε μεγάλη αβεβαιότητα σε σχεδόν κάθε πτυχή της κοινωνίας. Θα ανταποκριθούν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης; Θα αναπτύξουν οι επιστήμονες ένα εμβόλιο; Είναι ασφαλείς οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής; Πότε μπορούν οι κανονικοί υπάλληλοι να επιστρέψουν στο γραφείο; Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις - όταν υπάρχουν απαντήσεις - φαίνεται να αλλάζουν καθημερινά. Και με κάθε αλλαγή το χρηματιστήριο ανεβαίνει ή πέφτει.

Who funded the research behind the Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine? Approximating the funding to the University of Oxford for the research and development of the ChAdOx vaccine technology
Samuel Cross, Yeanuk Rho, Henna Reddy, Toby Pepperrell, Florence Rodgers, Rhiannon Osborne, Ayolola Eni-Olotu, Rishi Banerjee, Sabrina Wimmer, Sarai Keestra
medRxiv 2021.04.08.21255103; doi: https://doi.org/10.1101/2021.04.08.21255103
Posted April 10, 2021.
Αυτή η μελέτη διερευνά την χρηματοδότηση για την Ε & Α της τεχνολογίας ChAdOx και του εμβολίου της Oxford-AstraZeneca και αξιολογεί τη διαφάνεια των μηχανισμών χρηματοδότησης μέσω των σχετικών επιστημονικών δημοσιεύσεων . Διαπιστώνεται ότι η δημόσια χρηματοδότηση αντιπροσώπευε το 97,1-99,0% της συνολικής.
Adler, Matthew D.
Duke Law School Public Law & Legal Theory Series No. 2020-40, SSRN: https://ssrn.com/abstract=3636550
June 25, 2020
Η αξία της στατιστικής ζωής (Value of Statistical Life-VSL) είναι ένας παράγοντας για τη αποτίμηση του κινδύνου σε χρηματοοικονομικό κόστος. Είναι ένας τρόπος για να εκτιμηθεί η προθυμία ενός ατόμου να πληρώσει για μια μικρή διαφοροποίηση .  Ο VSL έχει κεντρικό ρόλο στην  οικονομική βιβλιογραφία σχετικά με την COVID-19 και πολλές έρευνες χρησιμοποιούν το VSL για να αποδώσουν μια χρηματική αξία στον κίνδυνο θανάτου και στα οφέλη από την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής αποστασιοποίησης, κατά την προσπάθεια εξισορρόπησης της σχέσης οφέλους - χαμένου εισοδήματος/άλλου πολιτικού κόστους. Αυτή η εργασία χρησιμοποιεί ένα μοντέλο προσομοίωσης των πολιτικών κοινωνικής αποστασιοποίησης, για να αναδείξει τις ανεπάρκειες του παράγοντα VSL. 
Barua, Suborna,
Working paper series, University of Dhaka - Department of International Business, available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3566477
Last revised: 19 Apr 2020
Μελετώνται και απεικονίζονται οι επιπτώσεις των πιθανών μακροοικονομικών σοκ της πανδημίας σε οικονομικές δραστηριότητες ή τομείς, χρησιμοποιώντας ένα τυπικό μακροοικονομικό μοντέλο AD-AS. 
Turner, David and Guillemette, Yvan and Egert, Balazs and Botev, Jamila
CESifo Working Paper No. 9151, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3872390
Posted: 24 Jun 2021
Για μια τυπική χώρα του ΟΟΣΑ, η χαλάρωση των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων αναμένεται να αυξήσει το ΑΕγχΠ κατά περίπου 4-5%. Ο εμβολιασμός θα συμβάλει στη μείωση των περιοριστικών μέτρων σε μελλοντικά επιδημικά κύματα, παρέχοντας τεράστια οφέλη, λιγότερες λοιμώξεις και ισχυρότερη οικονομική δραστηριότητα.
Gouzoulis, G., & Galanis, G.
Sociology of Health & Illness. 2021; 00: 1– 7. https://doi.org/10.1111/1467-9566.13305
First published: 11 June 2021
Επιχειρείται μια ανάλυση για το πώς η "χρηματιστικοποίηση" των μη-χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, ακινήτων και συντάξεων μπορεί να επιδεινώσει τη δημόσια υγεία μέσω του μετασχηματισμού του χώρου εργασίας, των συνθηκών διαβίωσης, καθώς και της αντίληψης που έχουν για τον κίνδυνο για την υγεία, οι οικονομικά εξαρτημένες ομάδες.
Prades Illanes, Elvira and Tello, Patrocinio
Banco de Espana Article 17/20
Posted: 19 Jun 2020
Η παγκόσμια εξάπλωση της COVID-19 και κυρίως τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν για την ανάσχεση της μετάδοσής της, οδήγησαν σε σημαντική αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας στις περισσότερες οικονομίες χωρών ή περιοχών. Το άρθρο διερευνά πώς μπορεί να ποικίλει η επίδραση του σοκ που προκλήθηκε, σε σχέση με δύο παράγοντες: την παραγωγική δομή και τις διατομεακές σχέσεις.
The Economy in the Time of Covid-19
World Bank, ISBN: 978-1-4648-1570-6, DOI 10.1596/978-1-4648-1570-6
Publication date (Online): April 14 2020 
Πολλές χώρες αγωνίζονται να περιορίσουν την εξάπλωση της επιδημίας Covid-19, αποφεύγοντας παράλληλα μια δραματική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Η παρούσα έκθεση εξετάζει το πιθανό κόστος στον τομέα της υγείας, αξιολογεί την αποτελεσματικότητα διαφορετικών πολιτικών περιορισμού και συζητά πόσο μεγάλο είναι το οικονομικό κόστος.

Pages