Χρηματοοικονομικά

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Παναγιώτης Λιαργκόβας
Κέντρο Οικονομικών Ερευνών της Ελλάδας, Αναλύσεις Επικαιρότητας, 6/2020  
29 Μαΐου 2020
Lazaris, Panagiotis ; Petropoulos, Anastasios ; Siakoulis, Vasileios; Stavroulakis, Evangelos ;Vlachogiannakis, Nikos ; Vrettakou, Xenia
Bank of Greece and Boston University, Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3699340
Posted: September 26, 2020
Samitas, Aristeidis and Papathanasiou, Spyros and Koutsokostas, Drosos and Kampouris, Ilias
International Review of Economics and Finance, (Elsevier), Volume 78, Pages 629-642,, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4073801
January 20, 2022

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Stephany, F., Neuhäuser, L., Stoehr, N. et al. T
Humanit Soc Sci Commun 9, 41 (2022). https://doi.org/10.1057/s41599-022-01039-1
Published 02 February 2022
Προτείνεται ο δείκτης CoRisk-Index: ένας οικονομικός δείκτης σε πραγματικό χρόνο για τις αντιλήψεις των εταιρικών κινδύνων που σχετίζονται με την Covid-19, χρησιμοποιώντας την εξόρυξη δεδομένων στις εκθέσεις αμερικανικών εταιρειών
Bergeaud, Antonin and Eyméoud, Jean-Benoît and Garcia, Thomas and Henricot, Dorian
Working Paper Series, Banque de France, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3973122
Posted: 02 Feb 2022
Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι συμμετέχοντες στην αγορά εταιρικών ακινήτων προσαρμόζονται στην αναμενόμενη εξάπλωση της τηλεργασίας, στη Γαλλία

Why Economic Forecasting Is So Difficult in the Pandemic
Arne Pohlman and Oliver Reynold
Harvard Business Review
May 18, 2020Η
πανδημία του κορoνοϊού εισήγαγε μεγάλη αβεβαιότητα σε σχεδόν κάθε πτυχή της κοινωνίας. Θα ανταποκριθούν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης; Θα αναπτύξουν οι επιστήμονες ένα εμβόλιο; Είναι ασφαλείς οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής; Πότε μπορούν οι κανονικοί υπάλληλοι να επιστρέψουν στο γραφείο; Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις - όταν υπάρχουν απαντήσεις - φαίνεται να αλλάζουν καθημερινά. Και με κάθε αλλαγή το χρηματιστήριο ανεβαίνει ή πέφτει.

Who funded the research behind the Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine? Approximating the funding to the University of Oxford for the research and development of the ChAdOx vaccine technology
Samuel Cross, Yeanuk Rho, Henna Reddy, Toby Pepperrell, Florence Rodgers, Rhiannon Osborne, Ayolola Eni-Olotu, Rishi Banerjee, Sabrina Wimmer, Sarai Keestra
medRxiv 2021.04.08.21255103; doi: https://doi.org/10.1101/2021.04.08.21255103
Posted April 10, 2021.
Αυτή η μελέτη διερευνά την χρηματοδότηση για την Ε & Α της τεχνολογίας ChAdOx και του εμβολίου της Oxford-AstraZeneca και αξιολογεί τη διαφάνεια των μηχανισμών χρηματοδότησης μέσω των σχετικών επιστημονικών δημοσιεύσεων . Διαπιστώνεται ότι η δημόσια χρηματοδότηση αντιπροσώπευε το 97,1-99,0% της συνολικής.
Adler, Matthew D.
Duke Law School Public Law & Legal Theory Series No. 2020-40, SSRN: https://ssrn.com/abstract=3636550
June 25, 2020
Η αξία της στατιστικής ζωής (Value of Statistical Life-VSL) είναι ένας παράγοντας για τη αποτίμηση του κινδύνου σε χρηματοοικονομικό κόστος. Είναι ένας τρόπος για να εκτιμηθεί η προθυμία ενός ατόμου να πληρώσει για μια μικρή διαφοροποίηση .  Ο VSL έχει κεντρικό ρόλο στην  οικονομική βιβλιογραφία σχετικά με την COVID-19 και πολλές έρευνες χρησιμοποιούν το VSL για να αποδώσουν μια χρηματική αξία στον κίνδυνο θανάτου και στα οφέλη από την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής αποστασιοποίησης, κατά την προσπάθεια εξισορρόπησης της σχέσης οφέλους - χαμένου εισοδήματος/άλλου πολιτικού κόστους. Αυτή η εργασία χρησιμοποιεί ένα μοντέλο προσομοίωσης των πολιτικών κοινωνικής αποστασιοποίησης, για να αναδείξει τις ανεπάρκειες του παράγοντα VSL. 
Aditya K Khetan, Salim Yusuf, Patricio Lopez-Jaramillo, et al.
eClinicalMedicine, Volume 44, 2022, 101284, ISSN 2589-5370, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101284.
February 2022
Μεταξύ Αυγούστου 2020 και Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε 24.506 συμμετέχοντες από χώρες υψηλού, μεσαίου και κατώτερου εισοδήματος κατά την οποία συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας στα προσωπικά οικονομικά και τις πηγές εισοδήματος που δήλωσαν οι ίδιοι.
Using sentiment analysis to evaluate the impact of the COVID-19 outbreak on Italy's country reputation and stock market performance
Zammarchi, G.; Mola, F.; Conversano, C.
Statistical Methods and Applications, 2023, https://doi.org/10.1007/s10260-023-00690-5
Published: 03 April 2023
Στο ξέσπασμα της πρόσφατης πανδημίας COVID-19, η υπηρεσία microblogging Twitter χρησιμοποιήθηκε ευρέως για την ανταλλαγή απόψεων και αντιδράσεων σε γεγονότα. Η Ιταλία ήταν μια από τις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες που επλήγησαν σοβαρά κατά το ξέσπασμα της πανδημίας και που θέσπισε lockdown και περιορισμούς παραμονής στο σπίτι, οδηγώντας ενδεχομένως σε βλάβη της φήμης της χώρας. Η μελέτη αυτή καταφεύγει στην ανάλυση συναισθημάτων για να διερευνήσει τις αλλαγές στις απόψεις για την Ιταλία που αναφέρθηκαν στο Twitter πριν και μετά το ξέσπασμα της COVID-19.

Pages