Διεθνείς σχέσεις

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Wanted: rules for pandemic data access that everyone can trust
Nature 594, 8 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01460-7
01 June 2021
Μετά την COVID, μια συνθήκη θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος να συμφωνηθεί η πρόσβαση στα πανδημικά δεδομένα, πριν από μια επόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Backer, Larry Catá
Emancipating the Mind: Bulletin of the Coalition for Peace & Ethics Vol 15 Issue 2 
December 15, 2020
Αυτό το δοκίμιο εξετάζει την ιδέα του μετασχηματισμού που προκάλεσε η πανδημία, εξετάζοντας την ιδέα της μεταμόρφωσης σε τέσσερις κρίσιμες πτυχές της παγκόσμιας και συλλογικής κοινωνικής οργάνωσης.
The Future of the EU after Brexit, and COVID-19
Fabbrini, Federico
BRIDGE Network – Working Paper 3, 2020, DOI http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3604111
April 30, 2020
Συζητώνται μια σειρά από παλιές και νέες κρίσεις που αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) - συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης πανδημίας COVID-19 - και πώς αυτές έχουν κλονίσει βαθιά την ενότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, ενώ πολλές προκλήσεις εξακολουθούν να αναδεικνύονται, το ερώτημα εάν η ΕΕ θα ενισχυθεί περαιτέρω, ή θα αποσυντεθεί, παραμένει ανοιχτό.
Rich countries cornered COVID-19 vaccine doses. Four strategies to right a ‘scandalous inequity’
Jon Cohen, Kai Kupferschmidt 
Science, doi:10.1126/science.abj6604
May. 26, 2021
Σχεδόν το 85% των δόσεων εμβολίων COVID-19 που χορηγήθηκαν μέχρι σήμερα, έχουν ληφθεί από άτομα σε χώρες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος. Το αντίστοιχο ποσοστό στις χώρες με χαμηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι μόνο 0,3%.
Measures to Ensure the Sustainability of Information Systems in the COVID-19 Environment
Kwon, H.; Shin, Y.; Jeong, J.; Kim, K.; Shin, D.
Sustainability (Switzerland) 2023, 15(1), 35; https://doi.org/10.3390/su15010035
Published: 20 December 2022
Η εθνική άμυνα απαιτεί αδιάλειπτη λήψη αποφάσεων, ακόμη και υπό την άμεση ή έμμεση πίεση μη παραδοσιακών απειλών, όπως οι μολυσματικές ασθένειες. Δεδομένου ότι όλες οι εργασίες χρησιμοποιούν συστήματα πληροφοριών, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η διαθεσιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων. Ειδικότερα, όσον αφορά τη διαχείριση της ασφάλειας, το αμυντικό έργο επιτυγχάνεται με διαίρεση του δικτύου σε εθνικό αμυντικό δίκτυο και εμπορικό Διαδίκτυο. Αυτή η μελέτη προτείνει ένα σχέδιο εκτέλεσης εργασιών με άξονα τη βιωσιμότητα, που λαμβάνει υπόψη τόσο την αποδοτικότητα της εργασίας που εκτελείται στο Διαδίκτυο όσο και την αποτελεσματικότητα της ασφάλειας μέσω της αποτελεσματικής λειτουργίας του αμυντικού συστήματος πληροφοριών.
Locking Down Violence: The COVID-19 Pandemic's Impact on Non-State Actor Violence
Brancati, D.; Birnir, J.; Idlbi, Q.
American Political Science Review 2023, pp. 1-17, https://doi.org/10.1017/S0003055422001423
Published online: 30 January 2023
Αν και οι επιπτώσεις της βίας από μη κρατικούς φορείς στη δημόσια υγεία είναι ευρέως γνωστές, οι επιπτώσεις των κρίσεων δημόσιας υγείας, όπως η πανδημία COVID-19, στη βία από μη κρατικούς φορείς δεν είναι εξίσου γνωστές. Τα μέτρα περιορισμού που χρησιμοποιούνται ευρέως για να σταματήσουν την εξάπλωση των ασθενειών σε υγειονομικές κρίσεις, όπως υποστηρίζεται στην παρούσα μελέτη, είναι πιθανό να μειώνουν τη βία από μη κρατικούς φορείς, ειδικά σε αστικές περιοχές και σε περιοχές που δεν αποτελούν βάση των δραστηριοτήτων τους. Αυτά τα μέτρα εξαντλούν τους πόρους τους, μειώνουν τον αριθμό των πολιτών - στόχων υψηλής αξίας και καθιστούν πιο δύσκολη από υλικοτεχνική άποψη τη διεξαγωγή επιθέσεων.
The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31405-7
Published:June 20, 2020 
Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε σοβαρά κενά στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης πολλών χωρών. Από τις πρώτες μέρες της πανδημίας, τα κράτη μπήκαν σε ανταγωνισμό για την εξασφάλιση των δικών τους αποθεμάτων σε υγεινομικό υλικό και προστατευτικό εξοπλισμό. Το εμβόλιο αναμένεται να είναι το επόμενο παράδειγμα, με τις χώρες να ανταγωνίζονται για περιορισμένο αριθμό δόσεων, πολύ πριν ακόμα αυτό φτάσει στην αγορά.
G20 leaders must answer to COVID-19
Caroline Atkinson
Science,  10 Apr 2020: Vol. 368, Issue 6487, pp. 111, DOI: 10.1126/science.abc1025
Την περασμένη εβδομάδα, τα Ηνωμένα Έθνη κήρυξαν την πανδημία της νόσου του κοροναϊού 2019 (COVID-19) ως τη μεγαλύτερη δοκιμή που αντιμετώπισε ο κόσμος μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάθε μέρα υπάρχουν ειδήσεις για περισσότερα κρούσματα και θανάτους, ενώ διαφαίνεται ήδη μια αυξανόμενη οικονομική δυσκολία καθώς οι επιχειρήσεις κλείνουν και χάνονται θέσεις εργασίας. Μια παγκόσμια κρίση υγείας προκαλεί τώρα μια παγκόσμια οικονομική κρίση. Στις 26 Μαρτίου, οι ηγέτες των χωρών της G20, που εκπροσωπούν τις 20 μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, δήλωσαν την πρόθεσή τους να ενωθούν ως απάντηση σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ποια πρέπει να είναι τα επόμενα βήματά τους;
Scott Greer, Anniek de Ruijter
European Journal of Public Health, ckaa088, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckaa088
Published: 08 July 2020
 Mπορεί να έχει ξεπεραστεί το πρώτο σοκ της COVID-19 αλλά η κρίση συνεχίζεται. Έχουμε ήδη μάθει πολλά για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τους λαούς της να διαχειριστούν την κρίση - αλλά και τι μπορεί να κάνει καλύτερα.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Dimitra Stampouli, Vassilis Vamvakas
World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies 2: 147-176, Issue 2, Pages 147 - 176, 2022, https://doi.org/10.30547/worldofmedia.2.2022.9

Pages