Γλώσσα και Γλωσσολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The Role of Natural Language Processing during the COVID-19 Pandemic: Health Applications, Opportunities, and Challenges
Al-Garadi, Mohammed Ali; Yang, Yuan-Chi; Sarker, Abeed
Healthcare (Basel), 2022, 10(11), 2270; https://doi.org/10.3390/healthcare10112270
Published: 12 November 2022
Σε αυτό το άρθρο εξετάζονται οι εφαρμογές της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας για την αντιμετώπιση διαφόρων πτυχών της πανδημίας COVID-19. Περιγράφονται βασικές προόδοι που σχετίζονται με την Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας σε ένα επιλεγμένο σύνολο θεμάτων που αναφέρονται στη βιβλιογραφία και συζητούνται οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας κατά την τρέχουσα και τις μελλοντικές πανδημίες.
The Effect of the COVID-19 Pandemic on Low SES Kindergarteners' Language Abilities
Nevo, Einat
Early Childhood Educ J (2023). https://doi.org/10.1007/s10643-023-01444-4
Published: 03 February 2023
Οι γλωσσικές δεξιότητες των μικρών παιδιών έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή τους επιτυχία καθ' όλη τη διάρκεια φοίτησής τους στο σχολείο, ιδιαίτερα στις επιδόσεις στην ανάγνωση και τη γραφή. Η εξάπλωση της COVID-19, που οδήγησε σε lockdown, λιγότερες ώρες μάθησης στο νηπιαγωγείο και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μπορεί να έχει επηρεάσει την έκθεση των παιδιών σε ευκαιρίες μάθησης. Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να συγκρίνει τις γλωσσικές ικανότητες (λεξιλόγιο και μορφολογική επίγνωση) δύο ομάδων μαθητών νηπιαγωγείου χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, 110 παιδιών που πήγαιναν σε επτά νηπιαγωγεία πριν από την πανδημία COVID-19 και 54 παιδιών που πήγαιναν σε οκτώ νηπιαγωγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Linguistic Analysis of Neologism Related to Coronavirus (COVID-19)
Asif, Muhammad et al.
Social Sciences & Humanities Open, SSHO-D-20-00326.
Posted: 27 May 2020
Αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι το φαινόμενο του νεολογισμού και η διερεύνηση της δημιουργίας νέων λέξεων κατά το ξέσπασμα της COVID-19. Στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης στα ΜΜΕ και στις ενημερώσεις της πολιτείας για την επικαιρότητα, αναδείχτηκαν νέες λέξεις με τη μορφή ουσιαστικών, επίθετων, ρημάτων, συντομογραφίες και ακρωνύμια που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση της COVID-19. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από άρθρα, βιβλία, Oxford Corpus, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πέντε διαφορετικούς ιστότοπους και ανακτήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2020.

Increased Online Aggression During COVID-19 Lockdowns: Two-Stage Study of Deep Text Mining and Difference-in-Differences Analysis
Hsu, Jerome Tze-Hou; Tsai, Richard Tzong-Han
J Med Internet Res ; 24(8): e38776, 2022, https://doi.org/10.2196/38776
Published on 9.8.2022
Αυτή η έρευνα είχε στόχο την κατανόηση της σχέσης μεταξύ του lockdown και της αυξημένης διαδικτυακής επιθετικότητας. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) για την ανάλυση των ακόλυθων 3 ειδών επιθετικών συναισθημάτων: θυμού, προσβλητικής γλώσσας και ρητορικής μίσους, σε χωροχρονικά εύρη tweets στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

The impact of the COVID-19 pandemic on language deserves more attention: evidence from university students in Greece—a research note
Loudovikou, Anna, Tsagkaris, Christos, Papakosta, Vasiliki, Papazoglou, Andreas S.; Moysidis, Dimitrios V.
Discover Mental Health ; 2(1):22, 2022, https://doi.org/10.1007/s44192-022-00026-x
Published: 15 December 2022