Κοινωνικά θέματα

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Βασίλης Ζουμπουρλής, Μαρία Αδαμάκη, Μαρία Γουλιελμάκη, Στέλλα Μπάλιου, Εμμανουήλ Ρίζος, Ιωάννης Χριστοδούλου
Εκδόσεις Νέον, ISBN: 9789185515089, 
Έτος έκδοσης: 2021

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

You Are Not Alone: The (In)Visible Homeless and the Role of Social Workers and Related Professionals
Munté-Pascual, Ariadna, Redondo-Sama, Gisela, De Vicente, Irene, Matulic, Virginia
International Journal of Environmental Research and Public Health ; 19(16):10070, 2022, https://doi.org/10.3390/ijerph191610070
Published: 15 August 2022
Η επιστημονική βιβλιογραφία έχει ήδη δείξει ότι η πληροφόρηση σχετικά με την υγεία είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία, βελτιώνοντας την κατάσταση των ευάλωτων ομάδων, όπως οι άστεγοι. Ωστόσο, λιγότερα είναι γνωστά για τους τρόπους με τους οποίους η πληροφορία σχετικά με την υγεία διαδόθηκε από τους κοινωνικούς λειτουργούς και τους συναφείς επαγγελματίες σε άστεγους ανθρώπους τις πρώτες στιγμές της πανδημίας COVID-19. Αυτή η ποιοτική μελέτη αναλύει ορισμένες δράσεις κοινωνικής εργασίας που σχετίζονται με την πληροφόρηση σχετικά με την υγεία που απευθύνεται σε άστεγους και εντοπίζει τον αντίκτυπό της κατά τη διάρκεια του lockdown στη Βαρκελώνη. Βασίζεται σε ημι-δομημένες συνεντεύξεις με κοινωνικούς λειτουργούς και συναφείς επαγγελματίες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη παρεμβάσεων πληροφόρησης σχετικά με την υγεία σε άστεγους στη Βαρκελώνη.
Women at the core of the fight against COVID-19 crisis
Gabriela Ramos
OECD Policy Responses to Coronavirus (Covid-19)
1 April 2020
Η πανδημία COVID-19 επέφερε βαρύ πλήγμα στη υγεία και στην κοινωνική και οικονομική ευημερία παγκοσμίως όμως σε διαφορετικό βαθμό στους άνδρες και τις γυναίκες. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σύνθετα βάρη: υπερεκπροσωπούνται στα συστήματα υγείας, συνεχίζουν να κάνουν την πλειονότητα της μη αμειβόμενης φροντίδας στα νοικοκυριά, αντιμετωπίζουν υψηλούς κινδύνους οικονομικής ανασφάλειας (τόσο σήμερα όσο και αύριο) και αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους βίας, εκμετάλλευσης, κακοποίησης ή παρενόχλησης.
Marston HR and Kowert R.
Emerald Open Res 2020, 2:34 (https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.13727.2)
Latest version published 05 Oct 2020
Αυτό το άρθρο αναφέρεται στην έρευνα για τη χρησιμότητα των ψηφιακών παιχνιδιών σε ηλικιωμένους και ενήλικες. Η έρευνα εστιάζει ιδιαίτερα στους τρόπους με τους οποίους τα παιχνίδια αυτά μπορούν να αποτελέσουν μέσα κοινωνικής διασύνδεσης και ψυχολογικής υποστήριξης για τους ηλικιωμένους μεταξύ τους αλλά και μεταξύ ενηλίκων διαφορετικών γενεών.
Rebecca L. Pearl
Obesity, doi:10.1002/oby.22850
First published: 23 April 2020
Η επιδημία SARS ‐ CoV ‐ 2 (COVID ‐ 19) προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα. Λόγω της παραμονής στο σπίτι και της ξαφνικής ανεργίας, εκατομμύρια βρέθηκαν απομονωμένοι στο σπίτι χωρίς τις συνήθεις δραστηριότητές τους. Αυτή η αύξηση του ελεύθερου και αδόμητου χρόνου, σε συνδυασμό με το άγχος της πανδημίας και τις εκτεταμένες συνέπειές της, έχουν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την ροπή στην υπερκατανάλωση τροφής, την καθιστική συμπεριφορά και την αύξηση βάρους. Το σύνολο αυτών των ανησυχιών αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον όρο «quarantine ‐ 15».
Yamin, Alicia Ely, A
Journal of Human Rights Practice, 12(2), 260-267 
Available at SSRN: 24 Feb 2021
Αναφέρονται τρία μαθήματα και οι επιπτώσεις αυτών των μαθημάτων από τη διαταραχή που προκλήθηκε από την πανδημία  στους τομείς της δικαιοσύνης της υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Vulnerable, recalcitrant and resilient: a Foucauldian discourse analysis of risk and older people within the context of COVID-19 news media
Marjorie Skoss, Rachel Batten, Patricia Cain and Mandy Stanley
Ageing & Society; 18, 2022, https://doi.org/10.1017/S0144686X22000897
Published online: 05 August 2022
Η παρούσα μελέτη διερευνά τη συζήτηση σχετικά με τον κίνδυνο και τους ηλικιωμένους στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Ως αντανάκλαση του κυρίαρχου δημόσιου λόγου γύρω από τη συμπεριφορά των ηλικιωμένων ερευνήθηκαν τα μέσα ενημέρωσης για να προσδιοριστεί πώς αντιπροσωπεύεται ο κίνδυνος σε σχέση με την επαγγελματική δέσμευση.
"Vulnerable” or Systematically Excluded? The Impact of Covid‐19 on Disabled People in Low‐ and Middle‐Income Countries
Kubenz, V.; Kiwan, D.
Social Inclusion ; 11(1):26-37, 2023, https://doi.org/10.17645/si.v11i1.5671
Published: 17 January 2023
Η πανδημία Covid-19 έχει επηρεάσει δυσανάλογα τα άτομα με αναπηρία σε όλο τον κόσμο. Αυτό το άρθρο ανασκόπησης χαρτογραφεί τον αντίκτυπο της πανδημίας στα άτομα με αναπηρία σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος κατά τους πρώτους δέκα μήνες της πανδημίας, με βάση μια ημι-συστηματική ανασκόπηση 113 άρθρων εμπειρικής και «γκρίζας» βιβλιογραφίας.
Sarkar, Bidyut Kumar, Prof. S K Chakraborty Memorial Trust
Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4117595
Posted: 25 May 2022
Η παρούσα εργασία ορίζει ξεκάθαρα, βασισμένη στη βαθιά φιλοσοφία της Vedanta, τον όρο «οικονομία που βασίζεται σε αξίες» και εξετάζει τις σύγχρονες οικονομικές σκέψεις στοχαστών της Δύσης και της Ανατολής για την παγκοσμιοποίηση ειδικότερα και την οικονομία γενικότερα.
Santos Rutschman, Ana
draft excerpt from forthcoming book, Cambridge University Press (2022),  Accepted Paper Series available at SSRN
Posted: 05 Oct 2021
Εξετάζεται το οικοσύστημα των εμβολίων από την άποψη των νόμων, των πολιτικών και άλλων δυνάμεων/μηχανισμών που κατευθύνονται από την αγορά και που συνδυαστικά διαμορφώνουν την ανάπτυξη, την έρευνα, την παραγωγή και τη διανομή των εμβολίων. 

Pages