Κοινωνικά θέματα

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Βασίλης Ζουμπουρλής, Μαρία Αδαμάκη, Μαρία Γουλιελμάκη, Στέλλα Μπάλιου, Εμμανουήλ Ρίζος, Ιωάννης Χριστοδούλου
Εκδόσεις Νέον, ISBN: 9789185515089, 
Έτος έκδοσης: 2021

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Women at the core of the fight against COVID-19 crisis
Gabriela Ramos
OECD Policy Responses to Coronavirus (Covid-19)
1 April 2020
Η πανδημία COVID-19 επέφερε βαρύ πλήγμα στη υγεία και στην κοινωνική και οικονομική ευημερία παγκοσμίως όμως σε διαφορετικό βαθμό στους άνδρες και τις γυναίκες. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σύνθετα βάρη: υπερεκπροσωπούνται στα συστήματα υγείας, συνεχίζουν να κάνουν την πλειονότητα της μη αμειβόμενης φροντίδας στα νοικοκυριά, αντιμετωπίζουν υψηλούς κινδύνους οικονομικής ανασφάλειας (τόσο σήμερα όσο και αύριο) και αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους βίας, εκμετάλλευσης, κακοποίησης ή παρενόχλησης.
Marston HR and Kowert R.
Emerald Open Res 2020, 2:34 (https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.13727.2)
Latest version published 05 Oct 2020
Αυτό το άρθρο αναφέρεται στην έρευνα για τη χρησιμότητα των ψηφιακών παιχνιδιών σε ηλικιωμένους και ενήλικες. Η έρευνα εστιάζει ιδιαίτερα στους τρόπους με τους οποίους τα παιχνίδια αυτά μπορούν να αποτελέσουν μέσα κοινωνικής διασύνδεσης και ψυχολογικής υποστήριξης για τους ηλικιωμένους μεταξύ τους αλλά και μεταξύ ενηλίκων διαφορετικών γενεών.
Rebecca L. Pearl
Obesity, doi:10.1002/oby.22850
First published: 23 April 2020
Η επιδημία SARS ‐ CoV ‐ 2 (COVID ‐ 19) προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα. Λόγω της παραμονής στο σπίτι και της ξαφνικής ανεργίας, εκατομμύρια βρέθηκαν απομονωμένοι στο σπίτι χωρίς τις συνήθεις δραστηριότητές τους. Αυτή η αύξηση του ελεύθερου και αδόμητου χρόνου, σε συνδυασμό με το άγχος της πανδημίας και τις εκτεταμένες συνέπειές της, έχουν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την ροπή στην υπερκατανάλωση τροφής, την καθιστική συμπεριφορά και την αύξηση βάρους. Το σύνολο αυτών των ανησυχιών αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον όρο «quarantine ‐ 15».
Yamin, Alicia Ely, A
Journal of Human Rights Practice, 12(2), 260-267 
Available at SSRN: 24 Feb 2021
Αναφέρονται τρία μαθήματα και οι επιπτώσεις αυτών των μαθημάτων από τη διαταραχή που προκλήθηκε από την πανδημία  στους τομείς της δικαιοσύνης της υγείας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
To Cope with a New Coronavirus Pandemic: How Life May Be Changed Forever
Chao Wang
Chinese Journal of International Law, jmaa020,  DOI:https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmaa020
Published: 18 August 2020
Η ζωή αλλάζει εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Από τη στρατηγική μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα εξαρτηθεί εάν θα αλλάξει για πάντα.
The Telework Virus: How the COVID-19 Pandemic Has Affected Telework and Exposed Its Implications for Privacy and Equality
Tammy Katsabian
Harvard Law School - Labor and Worklife Program
Posted: 1 Sep 2020
Η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει αλλαγές στην αγορά εργασίας δημιουργώντας έναν υβριδικό χώρο εργασίας, το σπίτι-γραφείο (home-office). To σπίτι-γραφείο, αναπαράγει ανισότητες από τον ιδιωτικό βίο του υπαλλήλου, στο περιβάλλον εργασίας πχ το ρόλο του φύλου στο οικογενειακό περιβάλλον, τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες κτλ αλλά και το ανάποδο.
Savona, Maria
SPRU Working Paper Series (SWPS), 2020-10: 1-12,  http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3645073
July 7, 2020
Από την οπτική γωνία ενός κοινωνικού επιστήμονα εξετάζονται οι συνέπειες της ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων σε περιόδους έκτακτης ανάγκης όσον αφορά τη διαχείριση των δεδομένων. Υποστηρίζεται ότι απαιτείται ένας πιο σύνθετος προβληματισμός για την ανάπτυξη μιας υγιούς θεσμικής δομής για τη ρύθμιση των μεγάλων τεχνολογικών πλατφορμών και τη διαχείριση των δεδομένων, εξετάζοντας τις τεχνικές, νομικές και ηθικές πτυχές.
von Bogdandy, Armin and Villarreal, Pedro
Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL) Research Paper No. 2020-46,
November 19, 2020
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει το διεθνές δίκαιο ιδίως για την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα πιθανά νομικά μέσα του εθνικισμού των εμβολίων (Vaccine nationalism) καθώς και την πρωτοβουλία COVAX ως μέσο για μια πιο δίκαιη παγκόσμια διανομή του.
The pandemic of COVID 19 and Role of Academic Libraries
Deol, Navneet Kaur and Brar, Khushpreet Singh
Library Philosophy and Practice (e-journal). 5099.
Το παρόν άρθρο υπογραμμίζει τον ρόλο των βιβλιοθηκών και του προσωπικού τους, που πρέπει να παίξουν στις κοινότητες, κατά τις επείγουσες περιστάσεις της εξάπλωσης της COVID-19, παγκοσμίως.

Pages