Διατροφή και Διαιτολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Rebecca L. Pearl
Obesity, doi:10.1002/oby.22850
First published: 23 April 2020
Η επιδημία SARS ‐ CoV ‐ 2 (COVID ‐ 19) προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα. Λόγω της παραμονής στο σπίτι και της ξαφνικής ανεργίας, εκατομμύρια βρέθηκαν απομονωμένοι στο σπίτι χωρίς τις συνήθεις δραστηριότητές τους. Αυτή η αύξηση του ελεύθερου και αδόμητου χρόνου, σε συνδυασμό με το άγχος της πανδημίας και τις εκτεταμένες συνέπειές της, έχουν προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την ροπή στην υπερκατανάλωση τροφής, την καθιστική συμπεριφορά και την αύξηση βάρους. Το σύνολο αυτών των ανησυχιών αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον όρο «quarantine ‐ 15».
Vitamin D levels and clinical outcomes of SARS-CoV-2 Omicron subvariant BA.2 in children: A longitudinal cohort study
Peng, Denggao; Huang, Hua; Liu, Zhichao; Gao, Yanzhang; Liu, Yingxia
Front Nutr ; 9: 960859, 2022, https://doi.org/10.3389/fnut.2022.960859
25 July 2022
Ο στόχος της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει την εικόνα μεταξύ των επιπέδων βιταμίνης D και των κλινικών αποτελεσμάτων της υποπαραλλαγής BA.2 Omicron SARS-CoV-2 σε παιδιά.
Vitamin D Deficiency and Low Serum Calcium as Predictors of Poor Prognosis in Patients with Severe COVID-19
Salam Bennouar, et al.
Journal of the American College of Nutrition, DOI: 10.1080/07315724.2020.1856013
Published online: 12 Jan 2021
Αυτή η μελέτη διερευνά τη σχέση μεταξύ της ανεπάρκειας βιταμίνης D και του χαμηλού ασβεστίου στον ορό, με την θνησιμότητας των νοσηλευόμενων για COVID-19.
Vitamin D3 and COVID-19 Outcomes: An Umbrella Review of Systematic Reviews and Meta-Analyses
Petrelli, Fausto; Oldani, Simone; Borgonovo, Karen; Cabiddu, Mary; Dognini, Giuseppina; Ghilardi, Mara; Parati, Maria Chiara; Petro', Daniela; Dottorini, Lorenzo; Rea, Carmen; Lonati, Veronica; Luciani, Andrea; Ghidini, Antonio
Antioxidants (Basel) 2023, 12(2), 247, https://doi.org/10.3390/antiox12020247
Published: 22 January 2023
Το ανοσοποιητικό σύστημα (έμφυτο και προσαρμοστικό) επηρεάζεται από τη βιταμίνη D3, η οποία επιδρά στη γονιδιακή έκφραση και στις φλεγμονώδεις οδούς. Διεξήχθη μια γενική ανασκόπηση για να αξιολογηθεί η ισχύς και η ακρίβεια των δεδομένων που συνδέουν τη βιταμίνη D3 με τα αποτελέσματα της λοίμωξης COVID-19 και να εκτιμηθεί η απόδειξη που παρέχεται από δημοσιευμένες μετα-αναλύσεις.
Pooja Deshmukh
Multidisciplinary Science Journal, 6(1), 2024008, https://doi.org/10.31893/multiscience.2024008
Published Online: July 13, 2023
Αυτή η μελέτη είχε ως στόχο να εξετάσει τις αντιλήψεις και τη χρήση των βοτάνων και των μπαχαρικών για την πρόληψη ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της COVID-19.
The Relationships among Fear of Covid-19, Health Consciousness, Attitude toward Supplements, and Purchase Intention Using a Moderated Mediation Analysis
Uysal, A..
Eskisehir Osmangazi Universitesi Iibf Dergisi-Eskisehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences 2023, Volume: 18 Issue: 1, 145 - 161, https://doi.org/10.17153/oguiibf.1233783
Publication Date  April 1, 2023
Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει τη σχέση μεταξύ του φόβου για την Covid-19, της στάσης απέναντι στα συμπληρώματα διατροφής, της συνείδησης για την υγεία και της πρόθεσης αγοράς, χρησιμοποιώντας ανάλυση μέτριας διαμεσολάβησης. Η μελέτη παρέχει βασικές ενδείξεις για ερευνητές, εμπόρους και διαφημιστές συμπληρωμάτων διατροφής κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ultra-Processed Food vs. Fruit and Vegetable Consumption before and during the COVID-19 Pandemic among Greek and Swedish Students
Dhammawati, Friska; Fagerberg, Petter; Diou, Christos; Mavrouli, Ioanna; Koukoula, Evangelia; Lekka, Eirini; Stefanopoulos, Leandros; Maglaveras, Nicos; Heimeier, Rachel; Karavidopoulou, Youla; Ioakimidis, Ioannis
Nutrients 2023, 15(10), 2321, https://doi.org/10.3390/nu15102321
Published: 16 May 2023
Marakis, G., Kontopoulou, L., Konstantinidis, G., Papathanasiou, I.V., Karpetas, G., Mirkopoulou, D., Walker, A.F., Vasara, E.
Journal of Dietary Supplements, Volume 20, 2023 - Issue 2, Pages 199-217, https://doi.org/10.1080/19390211.2022.2151677
Published online: 07 Dec 2022
The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Food-Related Behaviour of Tourists Visiting Greece
Lazaridis, Georgios, Panaretos, Dimitris, Matalas, Antonia
Tourism and Hospitality ; 3(4):816-837, 2022, https://doi.org/10.3390/tourhosp3040051
Published: 30 September 2022
Skalkos, D., Kalyva, Z.C., Kosma, I.S.
Sustainability 2023, 15(13), 9865, https://doi.org/10.3390/su15139865
Published: 21 June 2023

Pages