Υγεία του παιδιού

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Cathy Creswell, Adrienne Shum, Samantha Pearcey, et al.
The Lancet Child & Adolescent Health, 2021, https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00177-2.
Published:June 24, 2021
Οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας, ιδίως για τους πιο μειονεκτούντες, υπογραμμίζουν τη σημασία της αναγνώρισης και της κάλυψης των αναγκών υποστήριξης για παιδιά και νέους.
Mina Fazel, Stephen Puntis, Simon R. White, et al.
EClinicalMedicine, 2021, 101144, ISSN 2589-5370, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101144.
Available online 27 September 2021
Διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων που εμφανίζονται διστακτικά στον εμβολιασμό, χρησιμοποιώντας αποτελέσματα από μια μεγάλη έρευνα σε 27.910 μαθητές ηλικίας 9-18 ετών από 180 σχολεία στην Αγγλία.
Why Are Some Teens Thriving and Coping Better During the Pandemic?
Reid, D. M.
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry ; 61(10 Supplement):S95-S96, October 2022, https://doi.org/10.1016/j.jaac.2022.07.395
Available online 12 October 2022
Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει την ψυχική υγεία των εφήβων με πολλούς τρόπους και οι έφηβοι βιώνουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και άγχους. Η έκταση αυτής της επίδρασης είναι μεταβλητή και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αν και ο αντίκτυπος της πανδημίας ήταν αρνητικός για πολλούς εφήβους, ορισμένοι φαίνεται να τα καταφέρνουν καλύτερα από άλλους και να δείχνουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Αυτή η εργασία διερευνά και συζητά τους προστατευτικούς παράγοντες για τους εφήβους που ευδοκιμούν. Εξετάζονται παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, οι στρατηγικές αντιμετώπισης, η εκπαιδευτική κατάσταση, ο βαθμός κοινωνικής σύνδεσης και πολλά άλλα.
Why aren’t kids getting vaccinated?
Bianca Nogrady
MIT Technology review, February 8, 2021
Τα παιδιά διατρέχουν χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από  covid-19 ενώ υπάρχουν ηθικά ζητήματα σχετικά με τις δοκιμές εμβολίων σε παιδιά - αλλά η καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα.
Kristin Kan, Ososese Enaholo, Madeleine Kanaley, Gwen Holtzman, Khalid Ibrahim, Lu Morales, Lisa Lombard, Ruchi Gupta
Journal of School Health, Volume 94, Issue 3, Pages 219 - 227, March 2024, https://doi.org/10.1111/josh.13416
First published: 19 December 2023
Οι οικογένειες σε κοινότητες υψηλού κινδύνου για μετάδοση του κορονοϊού αντιμετώπισαν δυσανάλογη επιβάρυνση κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αυτή η μελέτη αξιολόγησε τις ανάγκες αυτών των οικογενειών, τις αλλαγές στην ευημερία των παιδιών και τις αντιλήψεις που σχετίζονται με την πανδημία.
Vitamin D levels and clinical outcomes of SARS-CoV-2 Omicron subvariant BA.2 in children: A longitudinal cohort study
Peng, Denggao; Huang, Hua; Liu, Zhichao; Gao, Yanzhang; Liu, Yingxia
Front Nutr ; 9: 960859, 2022, https://doi.org/10.3389/fnut.2022.960859
25 July 2022
Ο στόχος της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει την εικόνα μεταξύ των επιπέδων βιταμίνης D και των κλινικών αποτελεσμάτων της υποπαραλλαγής BA.2 Omicron SARS-CoV-2 σε παιδιά.
Vaccinating children: the pros and cons
Cohen, R.; Thill, P.
Infect Dis Now ; 2022, https://doi.org/10.1016/j.idnow.2022.09.015
Available online 16 September 2022
Ο εμβολιασμός παιδιών κατά της Covid προκάλεσε δημόσια συζήτηση, λόγω της γενικά ήπιας κλινικής εικόνας που παρουσιάζει η Covid στα παιδιά.
Use of face masks did not impact COVID-19 incidence among 10–12-year-olds in Finland
Aapo Juutinen, Emmi Sarvikivi, Päivi Laukkanen-Nevala, Otto Helve
medRxiv 2022.04.04.22272833; doi: https://doi.org/10.1101/2022.04.04.22272833
Posted April 07, 2022
Στόχος της μελέτης είναι η σύγκριση της συχνότητας εμφάνισης του COVID-19 μεταξύ των παιδιών ηλικίας 10-12 ετών μεταξύ πόλεων με διαφορετικές συστάσεις σχετικά με τη χρήση μάσκας προσώπου στα σχολεία.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ronald N. Kostoff, Daniela Calina, Darja Kanduc, Michael B. Briggs, Panayiotis Vlachoyiannopoulos, Andrey A. Svistunov, Aristidis Tsatsakis
Toxicology Reports, Volume 8, 2021, Pages 1665-1684, https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2021.08.010.
Available online 14 September 2021
Feketea, Gavriela, Vasiliki Vlacha, Georgios Tsiros, Panagiota Voila, et al.
Journal of Personalized Medicine 11, no. 8: 712. https://doi.org/10.3390/jpm11080712
Published: 25 July 2021

Pages