Υγεία του παιδιού

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Cathy Creswell, Adrienne Shum, Samantha Pearcey, et al.
The Lancet Child & Adolescent Health, 2021, https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00177-2.
Published:June 24, 2021
Οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πανδημίας, ιδίως για τους πιο μειονεκτούντες, υπογραμμίζουν τη σημασία της αναγνώρισης και της κάλυψης των αναγκών υποστήριξης για παιδιά και νέους.
Mina Fazel, Stephen Puntis, Simon R. White, et al.
EClinicalMedicine, 2021, 101144, ISSN 2589-5370, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101144.
Available online 27 September 2021
Διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων που εμφανίζονται διστακτικά στον εμβολιασμό, χρησιμοποιώντας αποτελέσματα από μια μεγάλη έρευνα σε 27.910 μαθητές ηλικίας 9-18 ετών από 180 σχολεία στην Αγγλία.
Why aren’t kids getting vaccinated?
Bianca Nogrady
MIT Technology review, February 8, 2021
Τα παιδιά διατρέχουν χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από  covid-19 ενώ υπάρχουν ηθικά ζητήματα σχετικά με τις δοκιμές εμβολίων σε παιδιά - αλλά η καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα.
Kronmal SL.
JAMA. 2021;326(12):1151–1152. doi:10.1001/jama.2021.15671
September 28, 2021
Σε αυτό το άρθρο αφηγηματικής ιατρικής, μια ψυχίατρος περιγράφει τον εθελοντικό της ρόλο να εκτελεί εμβολιασμούς σε καφετέρια λυκείου κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021.
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26262.
Προσδιορίζονται στρατηγικές που βασίζονται στο σχολείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ψυχική υγεία και ευεξία των νέων, που προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
The Lancet Child & Adolescent Health, DOI:https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00061-4
Published: March 16, 2021 
Από τη μελέτη, COVID-19 Surveillance in School KIDs (sKIDs), που έγινε στην Αγγλια σε δημοτικά σχολεία όταν άνοιξαν μερικώς από την 1η Ιουνίου 2020 και πλήρως τον Σεπτέμβριο 2020, τα ποσοστά μόλυνσης από SARS-CoV-2 σε προσωπικό και μαθητές ήταν χαμηλά.
Ting Shi, Jiafeng Pan, et al.
The Lancet Respiratory Medicine, 2021, https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00491-4.
Available online 30 November 2021
Αυτή η εθνική μελέτη κοόρτης πραγματοποιήθηκε σε όλα τα παιδιά ηλικίας 5-17 ετών στη Σκωτία, προκειμένου να να διερευνηθεί ο κίνδυνος νοσηλείας COVID-19 σε παιδιά με δείκτες ανεπαρκώς ελεγχόμενου άσθματος

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Ronald N. Kostoff, Daniela Calina, Darja Kanduc, Michael B. Briggs, Panayiotis Vlachoyiannopoulos, Andrey A. Svistunov, Aristidis Tsatsakis
Toxicology Reports, Volume 8, 2021, Pages 1665-1684, https://doi.org/10.1016/j.toxrep.2021.08.010.
Available online 14 September 2021
Feketea, Gavriela, Vasiliki Vlacha, Georgios Tsiros, Panagiota Voila, et al.
Journal of Personalized Medicine 11, no. 8: 712. https://doi.org/10.3390/jpm11080712
Published: 25 July 2021

Pages