preprint

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Maghbooli, Zhila and Ebrahimi, Mehdi et al.
Preprints with The Lancet, available in SSRN: https://ssrn.com/abstract=3616008
Posted: 14 Jul 2020
Ο στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των επιπέδων 25-υδροξυβιταμίνης D στον ορό με τα ανεπιθύμητα κλινικά αποτελέσματα, τις παραμέτρους της ανοσολογικής λειτουργίας και τη θνησιμότητα σε ασθενείς με λοίμωξη από SARS-CoV-2.
The 'Icarus effect' of preventative health behaviors
Carrignon, S., Bentley, R. A., Silk, M., Fefferman, N. H.
medRxiv, DOI: 10.1101/2020.06.08.20126029
Posted: 2020-06-09
Μια γνωστή πρόκληση είναι ότι όσο πιο επιτυχημένη στο αποτέλεσμά της είναι μια στρατηγική που αποσκοπεί στον περιορισμό της διασποράς ενός ιού,  όπως στην πανδημία COVID-19, τόσο εντονότερο είναι το αίτημα των πολιτών για χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, πριν περάσει η επιδημία. Αυτό είναι ένα  «Icarus paradox» φαινόμενο, κατά το οποίο η αποτυχία προκλήθηκε από την ίδια στρατηγική που οδήγησε αρχικά σε επιτυχία. Τα επιτυχημένα προληπτικά μέτρα δημόσιας υγείας μπορεί να προκαλέσουν την ψευδαίσθηση ότι ήταν περιττά.
The first casualty of an epidemic is evidence
Bjørn Hofmann
Authorea, Wiley Open Research Preprints, DOI: 10.22541/au.159294179.97246402
June 23, 2020
Η COVID-19 έχει θέσει ένα ευρύ φάσμα πιεστικών ερωτημάτων, σχετικά με την ασθένεια, τον έλεγχο, την ανοσία, τη θεραπεία και τις επιπτώσεις. Οι ακραίες καταστάσεις, όπως οι πανδημίες, απαιτούν την άμεση λήψη πρωτόγνωρων μέτρων χωρίς να υπάρχουν τα απαιτούμενα δεδομένα για την εκτίμηση των κινδύνων και την εξάλειψη της ασάφειας, της αβεβαιότητας και της άγνοιας.
Petrillo M, Querci M, Tkachenko O et al.
F1000Research 2020, 9:1296 (https://doi.org/10.12688/f1000research.27308.1)
Η βάση δεδομένων JRC COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods, έχει στόχο τη συλλογή σε ένα κεντρικό σημείο, των πληροφοριών σχετικά με τις διαγνωστικές ιατρικές συσκευές (IVD) με σήμανση CE, με συσκευές που έχουν αναπτυχθεί στο εργαστήριο καθώς για μεθόδους ελέγχου για την COVID-19, και την διάθεσή τους στο κοινό. Η βάση δεδομένων είναι ελεύθερα προσβάσιμη στη διεύθυνση https: // covid- 19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu
Laliotis, Ioannis (2020)
Munich Personal RePEc Archive
Date Deposited: 21 Apr 2020
Ο κόσμος έχει εισέλθει σε άνευ προηγουμένου ταραγμένους καιρούς λόγω της πανδημίας Covid-19. Έχουν εφαρμοστεί αυστηρά περιοριστικά μέτρα σε πολλά μέρη παγκοσμίως με σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες.
Η εργασία περιγράφει ορισμένες βασικές πτυχές της πανδημίας στην Ελλάδα και επιχειρεί ημερολογιακές προβλέψεις λήξης της κρίσης της πανδημίας. Επικαιροποιώντας σε καθημερινή βάση τα δεδομένα που τροφοδοτούν το μοντέλο πρόβλεψης η εργασία αυτή ακολουθεί στοιχεία της έρευνας Peracchi (2020) σχετικά με την πανδημία Covid-19 στην Ιταλία από το Einaudi Institute for Economics and Finance.

 

SSRN (f.k.a. Social Science Research Network)
Posted: 9 March 2020
Ένας σημαντικός αριθμός λοιμώξεων παρουσιάζει εποχικότητα στην εμφάνισή τους, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων κορονοϊών. Οι ιοί Betacoron όπως το MERS-CoV και το SARS-CoV δεν θεωρούνται εποχιακοί. Στη μελέτη αυτή εξετάστηκαν τα δεδομένα του ERA-5  για το κλίμα από τις πόλεις με σημαντική εξάπλωση του COVID-19, σε σύγκριση με αυτά από περιοχές που είτε δεν επηρεάστηκαν ακόμα είτε η λοίμωξη δεν έχει εξαπλωθεί σημαντικά.
Anne-Sophie Hacquin; Sacha Altay et al.
PsyArXiv, Preprint DOI: 10.31234/osf.io/r8h6z
Last edited: Nov 17, 2020
Ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο COVID-19 είναι η μόνη ελπίδα για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του SARS-CoV-2. Ωστόσο ένα εμβόλιο θα είναι πλήρως αποτελεσματικό μόνο εάν ένα σημαντικό μερίδιο του πληθυσμού συμφωνήσει να εμβολιαστεί. 

Sex Differences in Severity and Mortality Among Patients With COVID-19: Evidence from Pooled Literature Analysis and Insights from Integrated Bioinformatic Analysis
Xiyi Wei, Yu-Tian Xiao, Jian Wang, et al.
arXiv.org > q-bio > arXiv:2003.13547
Submitted on 30 Mar 2020
Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη μετα-ανάλυση για την εκτίμηση του ρόλου του φύλου στο ποσοστό της νοσηρότητας και της θνησιμότητας της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2.  Από το σύνολο των αποτελεσμάτων που συγκεντρώθηκαν, καταδεικνύεται ότι οι άνδρες ασθενείς εμφανίζουν υψηλότερη νοσηρότητα, μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών και θνησιμότητα, σε σύγκριση με τις γυναίκες ασθενείς.
 

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Lucia Russo, Cleo Anastassopoulou, Athanassios Tsakris, Gennaro Nicola Bifulco, Emilio Fortunato Campana, Gerardo Toraldo, Constantinos Siettos
medRxiv 2020.03.17.20037689; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.17.20037689
17 March, 2020

The effect of anti-COVID-19 policies to the evolution of the disease: A complex network analysis to the successful case of Greece
Dimitrios Tsiotas , Lykourgos Magafas
arXiv:2004.06536, http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
Publication date: 12 April 2020 

Pages