Κλινική Ιατρική

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Εγκυμοσύνη και COVID-19
Ιωάννης Κ. Θανασάς
Επιστημονικά Χρονικά, Τόμος 238ος, Τέυχος 2, 2020, σελ. 238-256
Feketea, Gavriela, Vasiliki Vlacha, Georgios Tsiros, Panagiota Voila, et al.
Journal of Personalized Medicine 11, no. 8: 712. https://doi.org/10.3390/jpm11080712
Published: 25 July 2021

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Worldwide Survey of COVID-19–Associated Arrhythmias
Ellie J. Coromilas, et al.
Arrhythmia and Electrophysiology. 2021; 14:e009458, https://doi.org/10.1161/CIRCEP.120.009458
Originally published 7 Feb 2021
Περιγράφονται τα κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών που νοσηλεύτηκαν με COVID-19 και ανέπτυξαν καρδιακές αρρυθμίες, σε μια παγκόσμια έρευνα.
William F Wright, Philip A Mackowiak,
Open Forum Infectious Diseases, ofaa603, https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa603
Published: 14 December 2020
Εξετάζονται σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία μέτρησης της θερμοκρασίας, τόσο ατομικοί όσο και περιβαλλοντικοί, ενώ γίνεται επανεξέταση του τρέχοντος ορίου πυρετού.
Why do breakthrough COVID-19 infections occur in the vaccinated?
Patrick Maclean, Alexander J Mentzer, et al. 
QJM: An International Journal of Medicine, hcab307, https://doi.org/10.1093/qjmed/hcab307
Published: 04 December 2021 
Καθώς τα περιστατικά νόσησης εμβολιασμένων ατόμων αυξάνονται σε όλο τον κόσμο, είναι σημαντικό για τους κλινικούς γιατρούς και τους επιστήμονες να γνωρίζουν ποια άτομα διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής λοίμωξης.
Tiyo BT, Schmitz GJH, Ortega MM, da Silva LT, de Almeida A, Oshiro TM, Duarte AJdS.
Life. 2021; 11(11):1152. https://doi.org/10.3390/life11111152
Published: 29 October 2021
Ο στόχος αυτής της ανασκόπησης είναι να εξηγήσει τι συμβαίνει στο ανοσοποιητικό σύστημα μετά την ανάρρωση από τον COVID-19 ή/και τον εμβολιασμό κατά του SARS-CoV-2, με λεπτομερείς αναφορές στον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σύστημα ανταποκρίνεται στη λοίμωξη και τον ρόλο του εμβολιασμού.
Maghbooli, Zhila and Ebrahimi, Mehdi et al.
Preprints with The Lancet, available in SSRN: https://ssrn.com/abstract=3616008
Posted: 14 Jul 2020
Ο στόχος της μελέτης είναι να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των επιπέδων 25-υδροξυβιταμίνης D στον ορό με τα ανεπιθύμητα κλινικά αποτελέσματα, τις παραμέτρους της ανοσολογικής λειτουργίας και τη θνησιμότητα σε ασθενείς με λοίμωξη από SARS-CoV-2.
Vitamin D and COVID-19 susceptibility and severity in the COVID-19 Host Genetics Initiative: A Mendelian randomization study
Guillaume Butler-Laporte , Tomoko Nakanishi , et al.
PLoS Medicine, https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003605
Published: June 1, 2021
Μέσω μελέτης τυχαιοποίησης κατά Mendelian, ερευνάται ο ισχυρισμός οτι τα επίπεδα της βιταμίνης D συσχετίζονται με τα αποτελέσματα της COVID-19.
Prakash Bhuyan, Jennie Medin, et al.
The Lancet, 2021, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01693-7.
Available online 27 July 2021
Εδώ περιγράφονται με λεπτομέρειες, περιπτώσεις συνδρόμου θρόμβωσης με θρομβοπενία  (σύνδρομο TTS) που εντοπίστηκαν στην παγκόσμια βάση δεδομένων ασφάλειας της AstraZeneca.
Edward Burn, Talita Duarte-Salles, et al.
The Lancet Infectious Diseases, 2022,  https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00223-7.
Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της επίπτωσης της φλεβικής θρομβοεμβολής, της αρτηριακής θρομβοεμβολής και του θανάτου μεταξύ των περιπτώσεων COVID-19 και η αξιολόγηση της επίδρασης αυτών των συμβάντων στους κινδύνους νοσηλείας και θανάτου.

Pages