Καρδιολογία και Καρδιοαγγειακά νοσήματα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Worldwide Survey of COVID-19–Associated Arrhythmias
Ellie J. Coromilas, et al.
Arrhythmia and Electrophysiology. 2021; 14:e009458, https://doi.org/10.1161/CIRCEP.120.009458
Originally published 7 Feb 2021
Περιγράφονται τα κλινικά χαρακτηριστικά ασθενών που νοσηλεύτηκαν με COVID-19 και ανέπτυξαν καρδιακές αρρυθμίες, σε μια παγκόσμια έρευνα.
Edward Burn, Talita Duarte-Salles, et al.
The Lancet Infectious Diseases, 2022,  https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00223-7.
Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της επίπτωσης της φλεβικής θρομβοεμβολής, της αρτηριακής θρομβοεμβολής και του θανάτου μεταξύ των περιπτώσεων COVID-19 και η αξιολόγηση της επίδρασης αυτών των συμβάντων στους κινδύνους νοσηλείας και θανάτου.
Maria-Luiza Luchian, Julien Higny, Martin Benoit, Benoit Robaye, Yannick Berners, Jean-Philippe Henry, Benjamin Colle, Olivier Xhaët, Dominique Blommaert, Steven Droogmans, Andreea Iulia Motoc, Bernard Cosyns, Laurence Gabriel, Antoine Guedes and Fabian Demeure
Diagnostics 2023, 13(21), 3368, https://doi.org/10.3390/diagnostics13213368
Published: 2 November 2023
Σε αυτήν την ανασκόπηση εξετάζονται οι τρέχοντες ορισμοί της Long COVID και η παθοφυσιολογία της, με έμφαση στις καρδιαγγειακές εκδηλώσεις. Επιπλέον, στόχος είναι η εξέταση των μηχανισμών οξείας και χρόνιας καρδιακής βλάβης και η ποικιλία των καρδιαγγειακών συνεπειών που παρατηρούνται σε ασθενείς που ανάρρωσαν από COVID-19, όπως επίσης και ο πιθανός ρόλος των κλινικών Long COVID στην ιατρική διαχείριση αυτής της νέας πάθησης. Εξετάζεται περαιτέρω ο ρόλος της μελλοντικής έρευνας στην καλύτερη κατανόηση του πραγματικού αντίκτυπου της Long COVID και των μελλοντικών θεραπευτικών κατευθύνσεων.
Thrombosis risk assessment in patients with congenital thrombophilia during COVID - 19 infection
Kovac, Mirjana, Mitic, Gorana, Milenkovic, Marija, Basaric, Dusica, Tomic, Branko, Markovic, Olivera, Zdravkovic, Marija, Ignjatovic, Vera
Thrombosis Research, Volume 218, October 2022, Pages 151-156, https://doi.org/10.1016/j.thromres.2022.08.020
Available online 20 August 2022
Η δυσλειτουργία της πήξης αντιπροσωπεύει μια σοβαρή επιπλοκή σε ασθενείς κατά τη διάρκεια της λοίμωξης COVID-19, ενώ οι απότομες θρομβωτικές επιπλοκές είναι κρίσιμες σε άτομα με σοβαρή νόσο COVID-19. Εκτός από τη σοβαρή κλινική εικόνα, οι συννοσηρότητες και η ηλικία συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη θρομβωτικών επιπλοκών σε αυτή τη νόσο. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα σχετικά με τη συσχέτιση της συγγενούς θρομβοφιλίας και των θρομβωτικών επεισοδίων στο πλαίσιο της νόσου COVID-19. Η μελέτη αυτή είχε ως στόχο να αξιολογήσει τον κίνδυνο θρόμβωσης που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19 σε ασθενείς με συγγενή θρομβοφιλία.
The Digital Future Is Now
Cowie, Martin R; O'Connor, Christopher M
JACC: Heart Failure, Volume 10, Issue 1, January 2022, Pages 67-69, https://doi.org/10.1016/j.jchf.2021.11.003
Available online 27 December 2021
Πολλά έχουν γραφτεί για την «techcelleration» που σχετίζεται με την πανδημία COVID-19: 10 χρόνια ψηφιακού μετασχηματισμού έλαβαν χώρα μέσα σε λίγους μόνο μήνες, καθώς οι κοινωνίες παρέμειναν σε lockdown για να περιορίσουν τον αντίκτυπο ενός νέου ιού στην υγεία του πληθυσμού. Οι αλληλεπιδράσεις πρόσωπο με πρόσωπο έγιναν πολυτέλεια και ακόμη και όταν ήταν δυνατόν, πολλοί ασθενείς επέλεξαν να μην εκτεθούν σε κανέναν κίνδυνο μετάδοσης της COVID-19 κατά τη μετάβασή τους προς και από μια μονάδα υγειονομικής περίθαλψης ή κατά την παραμονή τους εκεί. Καθώς η πανδημία παίρνει τον δρόμο της και οδεύουμε προς έναν ενδημικό ιό στους πληθυσμούς μας, τι ρόλο θα παίξει η ψηφιακή υγεία στον τομέα της καρδιακής ανεπάρκειας, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών και των ομάδων υγειονομικής περίθαλψής τους;
The COVID-19 in athletes (COVA) study: a national study on cardio-pulmonary involvement of SARS-CoV-2 infection among elite athletes
Rasmusen, Hanne Kruuse, Aarøe, Mikkel, Madsen, Christoffer Valdorff, Gudmundsdottir, Helga Lillian, Mertz, Kenneth Hudlebusch, Mikkelsen, Astrid Duus, Dall, Christian Have, Brushøj, Christoffer, Andersen, Jesper Løvind, Vall-Lamora, Maria Helena Dominguez, Bovin, Ann, Magnusson, S. Peter, Thune, Jens Jakob, Pecini, Redi, Pedersen, Lars
European Clinical Respiratory Journal ; 10(1):2149919, 2023, https://doi.org/10.1080/20018525.2022.2149919
Published online: 09 Dec 2022
Η COVID-19 μπορεί να προκαλέσει καρδιοπνευμονικές επιπλοκές. Η σωματική δραστηριότητα και οι καρδιακές επιπλοκές μπορεί να επιδεινώσουν την πρόγνωση, ενώ οι πνευμονικές επιπλοκές μπορεί να μειώσουν την απόδοση. Ο στόχος της μελέτης αυτής ήταν να προσδιοριστεί ο επιπολασμός και οι κλινικές επιπτώσεις των καρδιοπνευμονικών επιπλοκών του SARS-CoV-2 σε αθλητές υψηλού επιπέδου.
The Athlete after COVID-19 infection: what the scientific evidence? What to do?
Castelletti, Silvia; Gervasi, Salvatore; Ballardini, Enrico; Casasco, Maurizio; Cavarretta, Elena; Colivicchi, Furio; Contursi, Maurizio; Cuccaro, Francesco; D'Ascenzi, Flavio; Gazale, Giovanni; Mos, Lucio; Nistri, Stefano; Palmieri, Vincenzo; Patrizi, Giampiero; Scorcu, Marco; Spampinato, Andrea; Tiberi, Monica; Zito, Giovanni B; Zorzi, Alessandro; Zeppilli, Paolo; Sciarra, Luigi
Panminerva Med ; 2022 Sep 30, https://doi.org/10.23736/S0031-0808.22.04723-1
Article first published online: September 30, 2022
Το παρόν άρθρο στοχεύει να παράσχει μια ενημερωμένη σύντομη ανασκόπηση της τρέχουσας γνώσης σχετικά με τις επιπτώσεις της COVID-19 στην καρδιά και την αναγνώρισή τους, καθώς και να προσφέρει έναν οδηγό για τη διαχείριση των αθλητών μετά τη λοίμωξη Covid-19, συμπεριλαμβανομένου του επακόλουθου αντίκτυπου στις συστάσεις σχετικά με την άσκηση. Το άρθρο αναφέρεται αποκλειστικά στις καρδιαγγειακές επιπτώσεις της νόσου, αλλά λαμβάνονται υπόψη και οι πνευμονικές συνέπειες.
Telemedicine: Benefits for Cardiovascular Patients in the COVID-19 Era
Ghilencea, Liviu-Nicolae; Chiru, Maria-Roxana; Stolcova, Miroslava; Spiridon, Gabriel; Manea, Laura-Maria; Stanescu, Ana-Maria Alexandra; Bokhari, Awais; Kilic, Ismail Dogu; Secco, Gioel Gabriel; Foin, Nicolas; Di Mario, Carlo
Front Cardiovasc Med ; 9: 868635, 2022, https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.868635
Published: 20 July 2022
Η πρόσφατη πανδημία του ιού SARS-CoV-2 εγείρει ερωτήματα παγκοσμίως σχετικά με την τηλεϊατρική για ασθενείς που βρίσκονται στο σπίτι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με καρδιαγγειακές παθήσεις. Η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση, παρακολούθηση και θεραπευτική διαχείριση προάγει πρακτικά ζητήματα που δεν είχαν εντοπιστεί προς εξέταση πριν από την πανδημία.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Tsioufis, K., Chrysohoou, C., Kariori, M., Leontsinis, I., Dalakouras, I., Papanikolaou, A., Charalambus, G., Sambatakou, H., Siassos, G., Panagiotakos, D., & Tousoulis, D. 
Clinical Research in Cardiology, https://doi.org/10.1007/s00392-020-01682-1
Nicholas G. Kounis, Ioanna Koniari, Sophia N. Kouni, Virginia Mplani, Panagiotis Plotas, Dimitrios Velissaris
American Journal of Emergency Medicine, Volume 57, Pages 156 - 157July 2022, https://doi.org/10.1016/j.ajem.2022.04.019

Pages