Αιματολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Prakash Bhuyan, Jennie Medin, et al.
The Lancet, 2021, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01693-7.
Available online 27 July 2021
Εδώ περιγράφονται με λεπτομέρειες, περιπτώσεις συνδρόμου θρόμβωσης με θρομβοπενία  (σύνδρομο TTS) που εντοπίστηκαν στην παγκόσμια βάση δεδομένων ασφάλειας της AstraZeneca.
Thrombosis risk assessment in patients with congenital thrombophilia during COVID - 19 infection
Kovac, Mirjana, Mitic, Gorana, Milenkovic, Marija, Basaric, Dusica, Tomic, Branko, Markovic, Olivera, Zdravkovic, Marija, Ignjatovic, Vera
Thrombosis Research, Volume 218, October 2022, Pages 151-156, https://doi.org/10.1016/j.thromres.2022.08.020
Available online 20 August 2022
Η δυσλειτουργία της πήξης αντιπροσωπεύει μια σοβαρή επιπλοκή σε ασθενείς κατά τη διάρκεια της λοίμωξης COVID-19, ενώ οι απότομες θρομβωτικές επιπλοκές είναι κρίσιμες σε άτομα με σοβαρή νόσο COVID-19. Εκτός από τη σοβαρή κλινική εικόνα, οι συννοσηρότητες και η ηλικία συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη θρομβωτικών επιπλοκών σε αυτή τη νόσο. Ωστόσο, υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα σχετικά με τη συσχέτιση της συγγενούς θρομβοφιλίας και των θρομβωτικών επεισοδίων στο πλαίσιο της νόσου COVID-19. Η μελέτη αυτή είχε ως στόχο να αξιολογήσει τον κίνδυνο θρόμβωσης που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19 σε ασθενείς με συγγενή θρομβοφιλία.
K M Venkat Narayan, Lisa R Staimez
The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2022, https://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00078-X.
Available online 21 March 2022
Μερικές αναφορές έχουν εγείρει την πιθανότητα ότι το COVID-19 θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2. την επιθεώρηση The Lancet Diabetes & Endocrinology, οι Xie και Al-Aly3 προσφέρουν περαιτέρω στοιχεία για τον αυξημένο κίνδυνο διαβήτη πέραν των πρώτων 30 ημερών της λοίμωξης
Bouchla Anthi, Kriebardis Anastasios G., Georgatzakou Hara T., Fortis Sotirios P., Thomopoulos Thomas P., Lekkakou Leoni, Markakis Konstantinos, Gkotzias Dimitrios, Panagiotou Aikaterini, Papageorgiou Effie G., Pouliakis Abraham, Stamoulis Konstantinos E., Papageorgiou Sotirios G., Pappa Vasiliki, Valsami Serena
Frontiers in Physiology, VOLUME=12, YEAR=2022 , DOI=10.3389/fphys.2021.825055   
20 January 2022

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Use of Novel Antidiabetic Agents in Patients with Type 2 Diabetes and COVID-19: A Critical Review
Popovic, Djordje S.; Papanas, Nikolaos; Pantea Stoian, Anca; Rizvi, Ali A.; Janez, Andrej; et al.
Diabetes Therapy 12, 3037–3054 (2021). https://doi.org/10.1007/s13300-021-01170-3
Published 26 October 2021
Thromboembolic risk and anticoagulant therapy in COVID-19 patients: emerging evidence and call for action
Anastasios Kollias , Konstantinos G Kyriakoulis , Evangelos Dimakakos , Garyphallia Poulakou , George S Stergiou , Konstantinos Syrigos
Br J Haematol. 2020 Jun;189(5):846-847. doi: 10.1111/bjh.16727.
Epub 2020 May 4
Terpos, E., Gavriatopoulou, M., Ntanasis-Stathopoulos, I. et al.
Blood Cancer J. 11, 138 (2021). https://doi.org/10.1038/s41408-021-00530-3
Published: 02 August 2021
Preliminary Data on COVID-19 in Patients with Hemoglobinopathies: A Multicentre ICET-A Study
de Sanctis, Vincenzo; ... Kattamis, Christos; ...Christou, Soteroula;... Skafida, Myrto; et al.
MEDITERRANEAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES  Volume: 12  Article Number: e2020046  DOI: 10.4084/MJHID.2020.046 
Published: JUL 1 2020

Hyperglycemia and the novel Covid-19 infection: Possible pathophysiologic mechanisms
Ioannis Ilias, Lina Zabuliene
Medical Hypotheses, Volume 139, June 2020, Article 109699, https://doi.org/10.1016/j.mehy.2020.109699

Pages