Διαβήτης και Μεταβολισμός

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Mediterranean diet as a nutritional approach for COVID-19
Angeliki M. Angelidi, Alexander Kokkinos, Eleftheria Katechaki, Emilio Ros, Christos S. Mantzoros
Metabolism. 2021 Jan;114:154407. doi: 10.1016/j.metabol.2020.154407.
Published:October 17, 2020
Effect of the first and second COVID-19 associated lockdown on the metabolic control of patients with type 2 diabetes in Greece
Papachristoforou, Eleftheria; Liatis, Stavros; Psoma, Ourania; Kountouri, Aikaterini; Lambadiari, Vaia; Tsimihodimos, Vasilis
Journal of Diabetes and its Complications, Volume 37, Issue 1, January 2023, 108363, https://doi.org/10.1016/j.jdiacomp.2022.108363
Available online 28 November 2022
Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection?
Lei Fang, George Karakiulakis, Michael Roth
The Lancet Respiratory Medicine, Volume 8, Issue 4, April 2020, Page e21, DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30116-8
Published: March 11, 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

K M Venkat Narayan, Lisa R Staimez
The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2022, https://doi.org/10.1016/S2213-8587(22)00078-X.
Available online 21 March 2022
Μερικές αναφορές έχουν εγείρει την πιθανότητα ότι το COVID-19 θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2. την επιθεώρηση The Lancet Diabetes & Endocrinology, οι Xie και Al-Aly3 προσφέρουν περαιτέρω στοιχεία για τον αυξημένο κίνδυνο διαβήτη πέραν των πρώτων 30 ημερών της λοίμωξης