Πνευμονολογία και Αναπνευστικές παθήσεις

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Seyed Abolfazl Tohidast, et al.
Journal of Voice, 2021,https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2021.09.039.
Available online 13 October 2021
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την ποιότητα της φωνής και τα συμπτώματα δυσφορίας της φωνητικής οδού σε ασθενείς με COVID-19.
Vitamin D Regulation of Immune Function
Bikle, Daniel D
Curr Osteoporos Rep ; 20(3): 186-193, 2022 06, https://doi.org/10.1007/s11914-022-00732-z
Published: 04 May 2022
Ο στόχος αυτής της ανασκόπησης ήταν να επανεξετάσει τους μηχανισμούς με τους οποίους η βιταμίνη D και οι μεταβολίτες της ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα για να διευκολύνουν την ικανότητα του σώματος να προλαμβάνει ή/και να θεραπεύει τη λοίμωξη από SARS-CoV2 και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού καθώς και να ενθαρρύνει περαιτέρω έρευνα για τον ρόλο που παίζει η χορήγηση βιταμίνης D στην πρόληψη/ θεραπεία τέτοιων λοιμώξεων.
Science, doi: 10.1126/science.abi9939
Apr. 15, 2021
Η απειλή μιας άλλης πανδημίας κοροωνοϊού φαίνεται τώρα πολύ πραγματική. Έχουν ήδη αρχίσει προσπάθειες για την ανάπτυξη εμβολίων COVID-19 δεύτερης γενιάς που θα μπορούσαν να προστατεύσουν από όλες τις παραλλαγές των κορονοϊών.
 
The Physiological Impact of Masking Is Insignificant and Should Not Preclude Routine Use During Daily Activities, Exercise, and Rehabilitation
Haraf, Rebecca H ; et al.
Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention: January 2021 - Volume 41 - Issue 1 - p 1-5 doi: 10.1097/HCR.0000000000000577
Διενεργήθηκε μια εστιασμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση της επίδρασης διαφόρων τύπων μάσκας στην πνευμονική λειτουργία σε κατάσταση ηρεμίας και κατά την άσκηση
The COVID-19 in athletes (COVA) study: a national study on cardio-pulmonary involvement of SARS-CoV-2 infection among elite athletes
Rasmusen, Hanne Kruuse, Aarøe, Mikkel, Madsen, Christoffer Valdorff, Gudmundsdottir, Helga Lillian, Mertz, Kenneth Hudlebusch, Mikkelsen, Astrid Duus, Dall, Christian Have, Brushøj, Christoffer, Andersen, Jesper Løvind, Vall-Lamora, Maria Helena Dominguez, Bovin, Ann, Magnusson, S. Peter, Thune, Jens Jakob, Pecini, Redi, Pedersen, Lars
European Clinical Respiratory Journal ; 10(1):2149919, 2023, https://doi.org/10.1080/20018525.2022.2149919
Published online: 09 Dec 2022
Η COVID-19 μπορεί να προκαλέσει καρδιοπνευμονικές επιπλοκές. Η σωματική δραστηριότητα και οι καρδιακές επιπλοκές μπορεί να επιδεινώσουν την πρόγνωση, ενώ οι πνευμονικές επιπλοκές μπορεί να μειώσουν την απόδοση. Ο στόχος της μελέτης αυτής ήταν να προσδιοριστεί ο επιπολασμός και οι κλινικές επιπτώσεις των καρδιοπνευμονικών επιπλοκών του SARS-CoV-2 σε αθλητές υψηλού επιπέδου.
Aiyuan Zhou, Qing Song, Yating Peng, et al.
Libyan Journal of Medicine, 17:1, DOI: 10.1080/19932820.2021.2010338
Published online: 21 Dec 2021
Δεδομένου οτι ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών COVID-19 αρχικά εκδήλωσαν μη-αναπνευστικά συμπτώματα, όπως πυρετό, μυαλγία και διάρροια, συγκρίνονται εδώ τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και την πορεία της νόσου μεταξύ των ασθενών με αναπνευστικά συμπτώματα και με μη-αναπνευστικά συμπτώματα κατά την έναρξη της νόσου.
Cahalan RM, Meade C, Mockler S.
Can J Respir Ther. 2022 Mar 9;58:20-27. doi: 10.29390/cjrt-2021-074. PMID: 35359819; PMCID: PMC8906430.
Published online 2022 Mar 9
Αυτή η πιλοτική μελέτη αξιολόγησε ένα πρόγραμμα επανεκπαίδευσης της αναπνοής και τραγουδιού (SingStrong for LC) για την αντιμετώπιση των κοινών συμπτωμάτων της Lond Covid. Η μελέτη υπέθεσε ότι αυτή η παρέμβαση θα βελτιώσει την αναπνοή και την ευημερία των συμμετεχόντων.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Bakakos, A.; Koukaki, E.; Ampelioti, S.; Ioannidou, I.; Papaioannou, A.I.; Loverdos, K.; Koutsoukou, A.; Rovina, N.
J. Pers. Med. 2023, 13(6), 908, https://doi.org/10.3390/jpm13060908
Published: 29 May 2023
Katsanos AH, Palaiodimou L, Zand R, Yaghi S, Kamel H, Navi BB, Turc G, Romoli M, Sharma VK, Mavridis D, Shahjouei S, Catanese L, Shoamanesh A, Vadikolias K, Tsioufis K, Lagiou P, Alexandrov AV, Tsiodras S, Tsivgoulis G.
Ann Neurol. 2021 Feb;89(2):380-388. doi: 10.1002/ana.25967. Epub 2020 Dec 9. PMID: 33219563; PMCID: PMC7753413.

Pages