Πνευμονολογία και Αναπνευστικές παθήσεις

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The Physiological Impact of Masking Is Insignificant and Should Not Preclude Routine Use During Daily Activities, Exercise, and Rehabilitation
Haraf, Rebecca H ; et al.
Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation and Prevention: January 2021 - Volume 41 - Issue 1 - p 1-5 doi: 10.1097/HCR.0000000000000577
Διενεργήθηκε μια εστιασμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση της επίδρασης διαφόρων τύπων μάσκας στην πνευμονική λειτουργία σε κατάσταση ηρεμίας και κατά την άσκηση
Neurological infections in 2020: COVID-19 takes centre stage
Sarah Fredrich, et al.
The Lancet, Neurology, VOLUME 20, ISSUE 1, P17-18, DOI:https://doi.org/10.1016/S1474-4422(20)30451-8
Published: January, 2021
Αναφορικά με τις μελέτες για την κατανόηση των νευρολογικών λοιμώξεων, κατά τη χρονιά 2020, κυριάρχησε η έρευνα που επικεντρώθηκε στις νευρολογικές συνέπειες του COVID-19.
How COVID-19 can damage the brain
Michael Marshall
Nature 585, 342-343 (2020), doi: 10.1038/d41586-020-02599-5
15 September 2020
Μερικοί άνθρωποι που νοσούν με COVID-19 παρουσιάζουν νευρολογικές ή ψυχιατρικές επιπλοκές. Οι επιστήμονες αγωνίζονται να καταλάβουν γιατί.
Follow-up study of the pulmonary function and related physiological characteristics of COVID-19 survivors three months after recovery
Yu-Miao Zhao, Yao-Min Shang, et al.
EClinicalMedicine 2020 Aug;25:100463. DOI: 10.1016/j.eclinm.2020.100463
Αλλοιώσεις στη φυσιολογία και τη λειτουργία των πνευμόνων, εντοπίζονται σε σημαντικό ποσοστό μη-κρίσιμων περιστατικών επιζώντων της COVID-19, ακόμα και 3 μήνες μετά την απαλλαγή τους από τη νόσο. Το γεγονός καθιστά απαραίτητη τη μετέπειτα παρακολούθηση των ασθενών αυτών για τη σωστή διαχείριση τυχόν επίμονων ή απότοκων μακροπρόθεσμων συνεπειών.
Deposition distribution of the new coronavirus (SARS-CoV-2) in the human airways upon exposure to cough-generated droplets and aerosol particles.
Madas, B.G., Füri, P., Farkas, Á. et al.
Sci Rep 10, 22430 (2020). DOI:  https://doi.org/10.1038/s41598-020-79985-6
Published:  31 December 2020
Η μελέτη ερευνά τον τρόπο με τον οποίο το SARS-CoV-2 από το περιβάλλον εναποτίθεται στους αεραγωγούς και φτάνει στους υποδοχείς των κυττάρων-στόχων, έναν μηχανισμό που δεν έχει επαρκώς ερευνηθεί.
COVID-19 Vaccines May Not Prevent Nasal SARS-CoV-2 Infection and Asymptomatic Transmission.
Bleier BS, Ramanathan M, Lane AP.
Otolaryngology–Head and Neck Surgery., doi:10.1177/0194599820982633
First Published December 15, 2020
Καθώς γίνονται διαθέσιμα τα πρώιμα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα υποψήφιων εμβολίων για την COVID-19, έρευνες εστιάζουν στο εάν τα εμβόλια θα είναι ικανά αποτρέψουν την τοπική λοίμωξη SARS-CoV-2 και να "μπλοκάρουν" να μεταδώσουν ζωντανό ιό από τον άνω αεραγωγό.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Proposed Lung Ultrasound Protocol During the COVID‐19 Outbreak
Evangelia E. Vassalou, Apostolos H. Karantanas, Katerina M. Antoniou.
JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE, https://doi.org/10.1002/jum.15402
First published: 06 August 2020
Low-dose radiation therapy for COVID-19 pneumopathy: what is the evidence?
Franz Rödel, Meritxell Arenas, Oliver J. Ott, Claudia Fournier, Alexandros G. Georgakilas, Soile Tapio, Klaus-Rüdiger Trott, Udo S. Gaipl
Strahlenther Onkol. : 1–4.  doi: 10.1007/s00066-020-01635-7
Published online: 06 May 2020

Pages