Πνευμονολογία και Αναπνευστικές παθήσεις

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Low-dose radiation therapy for COVID-19 pneumopathy: what is the evidence?
Franz Rödel, Meritxell Arenas, Oliver J. Ott, Claudia Fournier, Alexandros G. Georgakilas, Soile Tapio, Klaus-Rüdiger Trott, Udo S. Gaipl
Strahlenther Onkol. : 1–4.  doi: 10.1007/s00066-020-01635-7
Published online: 06 May 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

How COVID-19 can damage the brain
Michael Marshall
Nature 585, 342-343 (2020), doi: 10.1038/d41586-020-02599-5
15 September 2020
Μερικοί άνθρωποι που νοσούν με COVID-19 παρουσιάζουν νευρολογικές ή ψυχιατρικές επιπλοκές. Οι επιστήμονες αγωνίζονται να καταλάβουν γιατί.
Follow-up study of the pulmonary function and related physiological characteristics of COVID-19 survivors three months after recovery
Yu-Miao Zhao, Yao-Min Shang, et al.
EClinicalMedicine 2020 Aug;25:100463. DOI: 10.1016/j.eclinm.2020.100463
Αλλοιώσεις στη φυσιολογία και τη λειτουργία των πνευμόνων, εντοπίζονται σε σημαντικό ποσοστό μη-κρίσιμων περιστατικών επιζώντων της COVID-19, ακόμα και 3 μήνες μετά την απαλλαγή τους από τη νόσο. Το γεγονός καθιστά απαραίτητη τη μετέπειτα παρακολούθηση των ασθενών αυτών για τη σωστή διαχείριση τυχόν επίμονων ή απότοκων μακροπρόθεσμων συνεπειών.
Deposition distribution of the new coronavirus (SARS-CoV-2) in the human airways upon exposure to cough-generated droplets and aerosol particles.
Madas, B.G., Füri, P., Farkas, Á. et al.
Sci Rep 10, 22430 (2020). DOI:  https://doi.org/10.1038/s41598-020-79985-6
Published:  31 December 2020
Η μελέτη ερευνά τον τρόπο με τον οποίο το SARS-CoV-2 από το περιβάλλον εναποτίθεται στους αεραγωγούς και φτάνει στους υποδοχείς των κυττάρων-στόχων, έναν μηχανισμό που δεν έχει επαρκώς ερευνηθεί.
COVID-19 Vaccines May Not Prevent Nasal SARS-CoV-2 Infection and Asymptomatic Transmission.
Bleier BS, Ramanathan M, Lane AP.
Otolaryngology–Head and Neck Surgery., doi:10.1177/0194599820982633
First Published December 15, 2020
Καθώς γίνονται διαθέσιμα τα πρώιμα δεδομένα για την αποτελεσματικότητα υποψήφιων εμβολίων για την COVID-19, έρευνες εστιάζουν στο εάν τα εμβόλια θα είναι ικανά αποτρέψουν την τοπική λοίμωξη SARS-CoV-2 και να "μπλοκάρουν" να μεταδώσουν ζωντανό ιό από τον άνω αεραγωγό.
Clearance and Persistence of SARS‐CoV‐2 RNA in COVID‐19 patients
Anália Carmo, et al.
Journal of Medical Virology, https://doi.org/10.1002/jmv.26103
First published:02 June 2020
Στόχος της έρευνας ήταν να αξιολογηθεί ο χρόνος που χρειάζεται ένας ασθενής για να επιτύχει μη ανιχνεύσιμα επίπεδα SARS ‐ CoV ‐ 2 σε δείγματα ανώτερης αναπνευστικής οδού. Η μελέτη απέδειξε ότι οι περισσότεροι ασθενείς είχαν θετικά αποτελέσματα για περισσότερο από δύο εβδομάδες και ότι η εμμονή του ιικού RNA δεν σχετίζεται απαραίτητα με σοβαρή ασθένεια, αλλά μπορεί να προκύψει από ασθενέστερη ασθενέστερη ανοσοαπόκριση .

Pages