Πυρηνική ιατρική και Απεικονιστική

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Sakagianni, A., Feretzakis, G., Kalles, D., Koufopoulou, C., & Kaldis, V. 
Studies in Health Technology and Informatics, 272, 13–16. DOI: https://doi.org/10.3233/SHTI200481
Proposed Lung Ultrasound Protocol During the COVID‐19 Outbreak
Evangelia E. Vassalou, Apostolos H. Karantanas, Katerina M. Antoniou.
JOURNAL OF ULTRASOUND IN MEDICINE, https://doi.org/10.1002/jum.15402
First published: 06 August 2020
Low-dose radiation therapy for COVID-19 pneumopathy: what is the evidence?
Franz Rödel, Meritxell Arenas, Oliver J. Ott, Claudia Fournier, Alexandros G. Georgakilas, Soile Tapio, Klaus-Rüdiger Trott, Udo S. Gaipl
Strahlenther Onkol. : 1–4.  doi: 10.1007/s00066-020-01635-7
Published online: 06 May 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Follow-up study of the pulmonary function and related physiological characteristics of COVID-19 survivors three months after recovery
Yu-Miao Zhao, Yao-Min Shang, et al.
EClinicalMedicine 2020 Aug;25:100463. DOI: 10.1016/j.eclinm.2020.100463
Αλλοιώσεις στη φυσιολογία και τη λειτουργία των πνευμόνων, εντοπίζονται σε σημαντικό ποσοστό μη-κρίσιμων περιστατικών επιζώντων της COVID-19, ακόμα και 3 μήνες μετά την απαλλαγή τους από τη νόσο. Το γεγονός καθιστά απαραίτητη τη μετέπειτα παρακολούθηση των ασθενών αυτών για τη σωστή διαχείριση τυχόν επίμονων ή απότοκων μακροπρόθεσμων συνεπειών.