Διεπιστημονικές εφαρμογές επιστήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

by Matt Enis
Library Journal
Jun 09, 2020
Όταν η πανδημία COVID-19 έκλεισε τις πανεπιστημιουπόλεις, οι βιβλιοθήκες βοήθησαν στη διάσωση των εαρινών εξαμήνων υποστηρίζοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα σχέδια για τις συνθήκες επαναλειτουργίας κατά το επόμενο εξάμηνο παραμένουν στο κενό, αλλά οι ακαδημαικές βιβλιοθήκες είναι έτοιμες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να εφαρμόσουν ότι έχουν ήδη μάθει.
The Lancet Digital health, VOLUME 3, ISSUE 1, E4-E5, DOI:https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30291-0
Published: January, 2021
Παρέχεται μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο οι δομές υγειονομικής περίθαλψης έχουν χρησιμοποιήσει τεχνολογίες cloud για να επιτρέψουν τη γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Συζητώνται επίσης πιθανές ακούσιες συνέπειες.
Backer, Larry Catá
Emancipating the Mind: Bulletin of the Coalition for Peace & Ethics Vol 15 Issue 2 
December 15, 2020
Αυτό το δοκίμιο εξετάζει την ιδέα του μετασχηματισμού που προκάλεσε η πανδημία, εξετάζοντας την ιδέα της μεταμόρφωσης σε τέσσερις κρίσιμες πτυχές της παγκόσμιας και συλλογικής κοινωνικής οργάνωσης.
Yu, Z.
Int J Educ Technol High Educ 18, 14 (2021). https://doi.org/10.1186/s41239-021-00252-3
Published 02 April 2021
Η μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση του τρόπου βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής μάθησης κατά τη διάρκεια αυτής της  ιδιαίτερης περιόδου και την επίδραση των εκπαιδευτικού επιπέδου,του φύλου και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας
Alamri A.
ISPRS International Journal of Geo-Information. 2021; 10(9):607. https://doi.org/10.3390/ijgi10090607
Published: 14 September 2021
Η έρευνα παρουσιάζει ένα σημασιολογικό μοντέλο με οντολογίες εσωτερικού χώρου για τη διευκόλυνση της πλοήγησης σε αυτόν και τον περιορισμό ανθρώπινου συνωστισμού με διασφάλιση της κοινωνικής απόστασης, ώστε να περιορίζεται η μετάδοση της COVID-19.
Journal of Medical Systems, Volume 44, Issue 7, 1 July 2020, Article number 122
Αυτή η συστηματική ανασκόπηση εξετάζει εφαρμογές AI που βασίζονται σε αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής μάθησης (ML) για την ανίχνευση του ιού και για τη διάγνωση COVID-19.
Retail store customer flow and COVID-19 transmission
Robert A. Shumsky, Laurens Debo, Rebecca M. Lebeaux, Quang P. Nguyen, Anne G. Hoen
Proceedings of the National Academy of Sciences Mar 2021, 118 (11) e2019225118; DOI: 10.1073/pnas.2019225118
 Για την εκτίμηση της αξίας των παρεμβάσεων στα καταστήματα λιανικής πώλησης, για τον περιορισμό της πανδημίας, διατυπώνεται και αναλύεται ένα μαθηματικό μοντέλο ροής πελατών και μετάδοσης της COVID-19.
Public Libraries as Partners in Telemedicine Delivery: A Review and Research Agenda
Pamela B. DeGuzman, Neha Jain & Christine G. Loureiro
Public Library Quarterly, DOI: 10.1080/01616846.2021.1877080
Published online: 22 Jan 2021
Προτείνεται ένα ερευνητικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των δημόσιων βιβλιοθηκών ως δυνητικών κόμβων για την μείωση του ψηφιακού χάσματος και ιδιαίτερα των ανισοτήτων υγειονομικής περίθαλψης μέσω τηλεϊατρικής
Andrea Falcone
International Information & Library Review, DOI: 10.1080/10572317.2020.1834245
Εξετάζονται τα διδάγματα που συγκεντρώθηκαν από τις εμπειρίες από την εφαρμογή της απομακρυσμένης διδασκαλίας έκτακτης ανάγκης (ERT-Emergency Remote Teaching) που επιβλήθηκε από την κρίση COVID-19. Τα σημεία που επισημαίνονται εξετάζονται προκειμένου να ενημερωθούν και να αναμορφωθούν οι τρόποι παροχής των διδακτικών προγραμμάτων.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages