Διεπιστημονικές εφαρμογές επιστήμης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

by Matt Enis
Library Journal
Jun 09, 2020
Όταν η πανδημία COVID-19 έκλεισε τις πανεπιστημιουπόλεις, οι βιβλιοθήκες βοήθησαν στη διάσωση των εαρινών εξαμήνων υποστηρίζοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τα σχέδια για τις συνθήκες επαναλειτουργίας κατά το επόμενο εξάμηνο παραμένουν στο κενό, αλλά οι ακαδημαικές βιβλιοθήκες είναι έτοιμες να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να εφαρμόσουν ότι έχουν ήδη μάθει.
The Lancet Digital health, VOLUME 3, ISSUE 1, E4-E5, DOI:https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30291-0
Published: January, 2021
Παρέχεται μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο οι δομές υγειονομικής περίθαλψης έχουν χρησιμοποιήσει τεχνολογίες cloud για να επιτρέψουν τη γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Συζητώνται επίσης πιθανές ακούσιες συνέπειες.
Backer, Larry Catá
Emancipating the Mind: Bulletin of the Coalition for Peace & Ethics Vol 15 Issue 2 
December 15, 2020
Αυτό το δοκίμιο εξετάζει την ιδέα του μετασχηματισμού που προκάλεσε η πανδημία, εξετάζοντας την ιδέα της μεταμόρφωσης σε τέσσερις κρίσιμες πτυχές της παγκόσμιας και συλλογικής κοινωνικής οργάνωσης.
Shcherbakov, Roman and Privorotskaya, Sofya and Vishnevskiy, Konstantin
Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP 123/STI/2021, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3984016
Posted: 14 Dec 2021
Η εργασία εξετάζει τις επιπτώσεις της COVID-19 στη διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών στην συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των τηλεδιασκέψεων,  των υπηρεσιών ψηφιακής επιμελητείας, των υπηρεσιών τηλε-υγείας, του ηλεκτρονικού εμπορίου, των διαδικτυακών υπηρεσιών ψυχαγωγίας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Yu, Z.
Int J Educ Technol High Educ 18, 14 (2021). https://doi.org/10.1186/s41239-021-00252-3
Published 02 April 2021
Η μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση του τρόπου βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής μάθησης κατά τη διάρκεια αυτής της  ιδιαίτερης περιόδου και την επίδραση των εκπαιδευτικού επιπέδου,του φύλου και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας
Shouvik K. Haldar, Guy Lloyd, et al.
Journal of European CME, 11:1, DOI: 10.1080/21614083.2022.2035949
Περιγράφεται λεπτομερώς η εξέλιξη των καινοτόμων νέων τρόπων μάθησης στους οποίους προσαρμόστηκε η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας και παρέχεται ένα σχέδιο για το μέλλον της ιατρικής εκπαίδευσης.
Alamri A.
ISPRS International Journal of Geo-Information. 2021; 10(9):607. https://doi.org/10.3390/ijgi10090607
Published: 14 September 2021
Η έρευνα παρουσιάζει ένα σημασιολογικό μοντέλο με οντολογίες εσωτερικού χώρου για τη διευκόλυνση της πλοήγησης σε αυτόν και τον περιορισμό ανθρώπινου συνωστισμού με διασφάλιση της κοινωνικής απόστασης, ώστε να περιορίζεται η μετάδοση της COVID-19.
Journal of Medical Systems, Volume 44, Issue 7, 1 July 2020, Article number 122
Αυτή η συστηματική ανασκόπηση εξετάζει εφαρμογές AI που βασίζονται σε αλγόριθμους εξόρυξης δεδομένων και μηχανικής μάθησης (ML) για την ανίχνευση του ιού και για τη διάγνωση COVID-19.
Retail store customer flow and COVID-19 transmission
Robert A. Shumsky, Laurens Debo, Rebecca M. Lebeaux, Quang P. Nguyen, Anne G. Hoen
Proceedings of the National Academy of Sciences Mar 2021, 118 (11) e2019225118; DOI: 10.1073/pnas.2019225118
 Για την εκτίμηση της αξίας των παρεμβάσεων στα καταστήματα λιανικής πώλησης, για τον περιορισμό της πανδημίας, διατυπώνεται και αναλύεται ένα μαθηματικό μοντέλο ροής πελατών και μετάδοσης της COVID-19.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages