Ιατρική

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Web-based Medical Education During COVID-19 Lockdown: A Step Back or a Leap to the Future?
Anna Eleftheriou, Aikaterini Rokou, Christos Argyriou, MD, PhD, Nikolaos Papanas, MD, PhD, George S. Georgiadis, MD, PhD
International Journal of Lower Extremity Wounds, 21(3), pp. 272-274, https://doi.org/10.1177/15347346211011848
First Published April 23, 2021

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The impact of the COVID-19 pandemic on the future of telehealth in primary care
Solari-Twadell, Phyllis Ann; Flinter, Margaret; Rambur, Betty; Renda, Susan; Witwer, Stephanie; Vanhook, Patricia; Poghosyan, Lusine
Nurs Outlook ; 70(2): 315-322, 2022, https://doi.org/10.1016/j.outlook.2021.09.004
Available online September 24, 2021
Αυτό το άρθρο πολιτικής συνοψίζει το ιστορικό, τη χρήση και τη σημασία της τηλευγείας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Συζητείται η εμφάνιση της τηλευγείας ως κύριας στρατηγικής, με βάση την αξία, για τη συνέχιση της παροχής έγκαιρης πρωτοβάθμιας περίθαλψης κατά τη διάρκεια του COVID-19 και γίνονται συστάσεις για μελλοντικές εφαρμογές, αμοιβή και προετοιμασία των παρόχων για να συνεχίσουν να παρέχουν ποιοτική φροντίδα στους πελάτες στο μέλλον χρησιμοποιώντας την τηλευγεία.
Exploring the Experiences of Undergraduate Medical Students with Online Open-Book Exams: An Exploratory Qualitative Study
Jawed, K.; Sadiq, T.; Rashid, A.; Khan, R. A.; Yasmin, R.
Pakistan Journal of Medical and Health Sciences ; 16(5):131-136, 2022, https://doi.org/10.53350/pjmhs22165131
2022-05-26
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 το σύστημα ιατρικής εκπαίδευσης στις συνεχώς αναπτυσσόμενες κοινωνίες μας μετακινήθηκε από τις διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις στις εικονικές. Στο Πακιστάν, η Επιτροπή Ανώτερης Εκπαίδευσης προτίμησε επίσης τις διαδικτυακές εξετάσεις με ανοιχτά βιβλία από τις εξετάσεις με κλειστά βιβλία ως στρατηγική αξιολόγησης και εξέδωσε ανάλογες κατευθυντήριες γραμμές. Η εμπειρία των προπτυχιακών φοιτητών ιατρικής στο σύστημα διαδικτυακών εξετάσεων με ανοιχτά βιβλία υποδεικνύει τις δυνατότητές του σε μελλοντικές εφαρμογές, όπως η διαμορφωτική αξιολόγηση, η στρατηγική διδασκαλίας, η συμπλήρωση των συμβατικών εξετάσεων και η αξιολόγηση πραγματικών καταστάσεων στον χώρο εργασίας.