Εκπαίδευση και 'Ερευνα της εκπαίδευσης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Smuha, Nathalie A.
Working Paper Series, KU Leuven - Faculty of Law, Available at SSRN, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3742421
Posted: 07 Dec 2020
Αυτό το άρθρο αποσκοπεί στην αξιολόγηση των ηθικών προκλήσεων που θέτει η εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση (AIED). Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, για μια αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, απαρτίζεται από 7 απαιτήσεις όπως αυτές καθορίστηκαν στις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας της αρμόδιας ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
The Low-Density University: 15 Scenarios for Higher Education
Joshua Kim, Edward J. Maloney
Published by: Johns Hopkins University Press, DOI: 10.1353/book.77218, Book (2020)
Σε αυτόν τον συνοπτικό οδηγό, οι συγγραφείς παρουσιάζουν μέσα από δεκαπέντε σενάρια, σαφείς τρόπους με τους οποίους τα κολέγια και τα πανεπιστήμια μπορούν να αντιμετωπίσουν την τρέχουσα κρίση και να προχωρήσουν με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο στη μετα-Covid-19 εποχή.
The Long-Term Distributional and Welfare Effects of Covid-19 School Closures
Nicola Fuchs-Schündeln, Dirk Krueger, Alexander Ludwig and Irina Popova
ZEW - Centre for European Economic Research Discussion Paper No. 20-045
Posted: 23 Sep 2020
Το ίδιο το κλείσιμο του σχολείου ευθύνεται πρωτίστως για τον αρνητικό αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη ευημερία των παιδιών. Οι  αρνητικές συνέπειες στα εισοδήματα που προκαλείται από την πανδημία στους γονείς, φαίνεται να διαδραματίζουν δευτερεύοντα ρόλο.
Andreas Schleicher
OECD, 2020
September 8, 2020
Η έκδοση 2020 της έκθεσης «Education at a Glance 2020»  από τον ΟΟΣΑ παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε χώρες μέλη, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών δεικτών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Μαζί με την έκθεση αυτή, ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε επίσης το "The Impact Of Covid-19 On Education Insights From Education at A Glance 2020". 
The effects of school closures on SARS-CoV-2 among parents and teachers
Jonas Vlachos, Edvin Hertegård, Helena B. Svaleryd
Proceedings of the National Academy of Sciences Mar 2021, 118 (9) e2020834118; DOI: 10.1073/pnas.2020834118
Αξιοποιώντας δεδομένα από τη Σουηδία, μελετάται ο αντίκτυπος στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειες μαθητών, από τη μετάβαση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διαδικτυακή.
Yu, Z.
Int J Educ Technol High Educ 18, 14 (2021). https://doi.org/10.1186/s41239-021-00252-3
Published 02 April 2021
Η μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση του τρόπου βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της διαδικτυακής μάθησης κατά τη διάρκεια αυτής της  ιδιαίτερης περιόδου και την επίδραση των εκπαιδευτικού επιπέδου,του φύλου και των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας
The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning
Charles Hodges, Stephanie Moore, Barb Lockee, Torrey Trust and Aaron Bond
EDUCAUSE Review
Published: March 27, 2020
Οι καλά σχεδιασμένες διαδικτυακές εξ αποστάσεως διδασκαλίες διαφέρουν ουσιαστικά από τα μαθήματα που προσφέρονται στο διαδίκτυο ως απάντηση σε μια κρίση ή καταστροφή. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που επιχειρούν να διατηρήσουν τη διδασκαλία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 πρέπει να κατανοήσουν αυτές τις διαφορές κατά την αξιολόγηση αυτών των δύο εξ αποστάσεως μαθησιακών εμπειριών.
OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19)
10 July 2020
Αυτή η σύντομη έρευνα, αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες ανταποκρίθηκαν στις άμεσες σε θέσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID ‑ 19. Παρατίθενται παραδείγματα καινοτόμων τρόπων με τους οποίους οι χώρες επανεκπαιδεύουν και επαναπροσδιορίζουν το εργατικό τους δυναμικό για να ανταποκριθούν στην άμεση ζήτηση κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Από τον έρευνα μπορούν να αντληθούν μαθήματα για μεσοπρόθεσμες προσπάθειες επανεκπαίδευσης που θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις δεξιοτήτων ώστε να μεταβούν στην μετά-COVID 19 οικονομία.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021.
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26262.
Προσδιορίζονται στρατηγικές που βασίζονται στο σχολείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ψυχική υγεία και ευεξία των νέων, που προέκυψαν ή επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
López-Belmonte J, Segura-Robles A, Moreno-Guerrero A-J, Parra-González M-E.
European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education. 2021; 11(1):20-32, https://doi.org/10.3390/ejihpe11010003
Published: 10 January 2021
Στόχος αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει την εξέλιξη της ηλεκτρονικής μάθησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από τη βιβλιομετρική ανάλυση της σχετικής επιστημονική βιβλιογραφίας

Pages