Δίκαιο

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Why, in Light of COVID-19, Congress Should Legislate E-book Solutions
Fitzgerald, Patrick
Working Paper Series, University of Pittsburgh, School of Law, available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3850921
Με το 47% των βιβλιοθηκών κλειστών στις ΗΠΑ, η COVID-19 έχει εμποδίσει προσωρινά την πρόσβαση σε πάνω από 650 εκατομμύρια βιβλία σε φυσική μορφή. Σε απάντηση, οι βιβλιοθήκες προσφέρουν ηλεκτρονικά βιβλία στο κοινό τους μέσω διαφορετικών μοντέλων.
Santos Rutschman, Ana
draft excerpt from forthcoming book, Cambridge University Press (2022),  Accepted Paper Series available at SSRN
Posted: 05 Oct 2021
Εξετάζεται το οικοσύστημα των εμβολίων από την άποψη των νόμων, των πολιτικών και άλλων δυνάμεων/μηχανισμών που κατευθύνονται από την αγορά και που συνδυαστικά διαμορφώνουν την ανάπτυξη, την έρευνα, την παραγωγή και τη διανομή των εμβολίων. 

Urgent Legal Lessons From a Very Fast Problem: COVID-19
Eric E. Johnson, Theodore C. Bailey
Stanford Law Review Online (forthcoming 2020).
Date Written: March 26, 2020
Η πορεία μιας πανδημίας υπαγορεύεται όχι μόνο από τη βιολογία, αλλά και από την ισχύουσα νομοθεσία και μάλιστα, σε αντίθεση με τη βιολογία, η νομοθεσία μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί απέναντι σε μια πανδημία. Δυστυχώς, η νομοθεσία που είναι σε ισχύ, είναι προσαρμοσμένη σε κανονικές συνθήκες και δεν λαμβάνει υπόψη τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα και τις ταχέως μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες που χαρακτηρίζουν τις περιόδους πανδημίας. Στην εργασία προτείνονται τρία επείγοντα «μαθήματα» για προσαρμογή της νομοθεσίας στο ειδικό πλαίσιο μιας πανδημίας. Οι τομείς που εξετάζονται αφορούν στην ελεύθερη ροή επιστημονικών πληροφοριών, στους θεσμούς λήψης κρίσιμων αποφάσεων για τη δημόσια υγεία και στους φορείς και στις δομές που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και τις υπηρεσίες υγείας.

Smuha, Nathalie A.
Working Paper Series, KU Leuven - Faculty of Law, Available at SSRN, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3742421
Posted: 07 Dec 2020
Αυτό το άρθρο αποσκοπεί στην αξιολόγηση των ηθικών προκλήσεων που θέτει η εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση (AIED). Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, για μια αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, απαρτίζεται από 7 απαιτήσεις όπως αυτές καθορίστηκαν στις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας της αρμόδιας ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Travel restrictions violate international law
Benjamin Mason Meier, Roojin Habibi, Y. Tony Yang
Science, Vol. 367, Issue 6485, pp. 1436, DOI: 10.1126/science.abb6950
27 Mar 2020
Από τον αποκλεισμό της πόλης Wuhan της Κίνας και τους περιορισμούς των ΗΠΑ για τους ταξιδιώτες από την Ευρώπη έως το κλείσιμο των συνόρων ενός μεγάλου αριθμού χωρών, οι κυβερνήσεις προσπαθούν όλο και περισσότερο να περιορίσουν την ελευθερία κίνησης σε μια προσπάθεια ανάσχεσης της μετάδοσης της ασθένειας του κορονοϊού 2019 (COVID-19). Αυτοί οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί έχουν επιβραδύνει αλλά δεν έχουν σταματήσει την εξάπλωση της πανδημίας. Ωστόσο, η αναγκαιότητα και τα οφέλη αυτών των ενεργειών για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας έχουν αντίβαρο την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
Palmedo, Michael and Ragavan, Srividhya
Working Paper Series, American University - Program on Information Justice and Intellectual Property and Texas A&M University School of Law.
Posted: 05 May 2021
Καθώς οι ΗΠΑ εξετάζουν εάν μπορεί να υποστηριχθεί η απαλλαγή των συμφωνιών TRIPS, η εργασία πραγματεύεται τον παραδοσιακό ρόλο  του United States Trade Representative (USTR) σχετικά με το ζήτημα των φαρμακευτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
von Bogdandy, Armin and Villarreal, Pedro
Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL) Research Paper No. 2020-46,
November 19, 2020
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει το διεθνές δίκαιο ιδίως για την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα πιθανά νομικά μέσα του εθνικισμού των εμβολίων (Vaccine nationalism) καθώς και την πρωτοβουλία COVAX ως μέσο για μια πιο δίκαιη παγκόσμια διανομή του.
LeBouthillier, Yves and Nakache, Delphine
The Law, Policy & Ethics of Covid-19. Edited by Colleen M. Flood, Vanessa MacDonnell, Jane Philpott, Sophie Thériault & Sridhar Venkatapurum.
Ottawa: University of Ottawa Press
Σε αυτό το άρθρο, επιχειρείται η αξιολόγηση της νομιμότητας της προσέγγισης του Καναδά σχετικά με την επιστροφή των πολιτών από το εξωτερικό, τόσο βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και του καναδικού συνταγματικού δικαίου.
Wiley, Lindsay Freeman and Bagenstos, Samuel R.
Arizona State Law Journal, vol. 52, issue 4 (Forthcoming 2021), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3656789 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3656789
Last revised: 2 Nov 2020
Προσδιορίζονται τρεις βασικοί τομείς που χρήζουν μεταρρύθμισης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και δίκαιη αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας, βασισμένη στη βασική δέσμευση για κοινωνική αλληλεγγύη, στο δίκαιο της δημόσιας υγείας και στο δίκαιο για την απασχόληση και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages