Δίκαιο

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Why, in Light of COVID-19, Congress Should Legislate E-book Solutions
Fitzgerald, Patrick
Working Paper Series, University of Pittsburgh, School of Law, available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3850921
Με το 47% των βιβλιοθηκών κλειστών στις ΗΠΑ, η COVID-19 έχει εμποδίσει προσωρινά την πρόσβαση σε πάνω από 650 εκατομμύρια βιβλία σε φυσική μορφή. Σε απάντηση, οι βιβλιοθήκες προσφέρουν ηλεκτρονικά βιβλία στο κοινό τους μέσω διαφορετικών μοντέλων.
Santos Rutschman, Ana
draft excerpt from forthcoming book, Cambridge University Press (2022),  Accepted Paper Series available at SSRN
Posted: 05 Oct 2021
Εξετάζεται το οικοσύστημα των εμβολίων από την άποψη των νόμων, των πολιτικών και άλλων δυνάμεων/μηχανισμών που κατευθύνονται από την αγορά και που συνδυαστικά διαμορφώνουν την ανάπτυξη, την έρευνα, την παραγωγή και τη διανομή των εμβολίων. 

Urgent Legal Lessons From a Very Fast Problem: COVID-19
Eric E. Johnson, Theodore C. Bailey
Stanford Law Review Online (forthcoming 2020).
Date Written: March 26, 2020
Η πορεία μιας πανδημίας υπαγορεύεται όχι μόνο από τη βιολογία, αλλά και από την ισχύουσα νομοθεσία και μάλιστα, σε αντίθεση με τη βιολογία, η νομοθεσία μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί απέναντι σε μια πανδημία. Δυστυχώς, η νομοθεσία που είναι σε ισχύ, είναι προσαρμοσμένη σε κανονικές συνθήκες και δεν λαμβάνει υπόψη τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα και τις ταχέως μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες που χαρακτηρίζουν τις περιόδους πανδημίας. Στην εργασία προτείνονται τρία επείγοντα «μαθήματα» για προσαρμογή της νομοθεσίας στο ειδικό πλαίσιο μιας πανδημίας. Οι τομείς που εξετάζονται αφορούν στην ελεύθερη ροή επιστημονικών πληροφοριών, στους θεσμούς λήψης κρίσιμων αποφάσεων για τη δημόσια υγεία και στους φορείς και στις δομές που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία και τις υπηρεσίες υγείας.

Smuha, Nathalie A.
Working Paper Series, KU Leuven - Faculty of Law, Available at SSRN, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3742421
Posted: 07 Dec 2020
Αυτό το άρθρο αποσκοπεί στην αξιολόγηση των ηθικών προκλήσεων που θέτει η εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση (AIED). Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, για μια αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη, απαρτίζεται από 7 απαιτήσεις όπως αυτές καθορίστηκαν στις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας της αρμόδιας ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Travel restrictions violate international law
Benjamin Mason Meier, Roojin Habibi, Y. Tony Yang
Science, Vol. 367, Issue 6485, pp. 1436, DOI: 10.1126/science.abb6950
27 Mar 2020
Από τον αποκλεισμό της πόλης Wuhan της Κίνας και τους περιορισμούς των ΗΠΑ για τους ταξιδιώτες από την Ευρώπη έως το κλείσιμο των συνόρων ενός μεγάλου αριθμού χωρών, οι κυβερνήσεις προσπαθούν όλο και περισσότερο να περιορίσουν την ελευθερία κίνησης σε μια προσπάθεια ανάσχεσης της μετάδοσης της ασθένειας του κορονοϊού 2019 (COVID-19). Αυτοί οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί έχουν επιβραδύνει αλλά δεν έχουν σταματήσει την εξάπλωση της πανδημίας. Ωστόσο, η αναγκαιότητα και τα οφέλη αυτών των ενεργειών για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας έχουν αντίβαρο την παραβίαση του διεθνούς δικαίου.
The welfare of wildlife: an interdisciplinary analysis of harm in the legal and illegal wildlife trades and possible ways forward
Wyatt, Tanya; Maher, Jennifer; Allen, Daniel; Clarke, Nancy; Rook, Deborah
Crime Law Soc Change ; : 1-21, 2021 Aug 18, https://dx.doi.org/10.1007/s10611-021-09984-9
Published: 18 August 2021
Το εμπόριο άγριας ζωής -τόσο το νόμιμο όσο και το παράνομο- είναι μια δραστηριότητα που έχει γίνει τελευταία το επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής. Οι ανησυχίες για την απώλεια της βιοποικιλότητας, που εν μέρει προκαλείται από την υπερεκμετάλλευση, και η πανδημία του κορωνοϊού, που πιθανότατα προέρχεται από το εμπόριο άγριας ζωής, είναι επείγοντα ζητήματα. Ωστόσο, αυτές οι ανησυχίες επικεντρώνονται κυρίως στον άνθρωπο και μόνο κάποιες φορές η συζήτηση εστιάζει στην άγρια ζωή, που αποτελεί το αντικείμενο του εμπορίου, και στην ευημερία της. Στο άρθρο αυτό συζητείται γιατί η ευημερία της άγριας ζωής είναι μία σημαντική συνιστώσα οποιασδήποτε συζήτησης ή πολιτικής σχετικά με το εμπόριο αυτό, όχι μόνο προς το συμφέρον της άγριας ζωής, αλλά και προς όφελος του ανθρώπου.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021.
Washington, DC: The National Academies Press.https://doi.org/10.17226/26409
Συνοψίζονται οι υψηλού επιπέδου συζητήσεις στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εργαστηρίου, αναφορικά με τις δυνατότητες χρήσης ταξιδιωτικών διαπιστευτηρίων COVID-19, τον τρόπο υπέρβασης  πρακτικών και ηθικών προκλήσεων και τον πιθανό ρόλο τους στην πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου.
Palmedo, Michael and Ragavan, Srividhya
Working Paper Series, American University - Program on Information Justice and Intellectual Property and Texas A&M University School of Law.
Posted: 05 May 2021
Καθώς οι ΗΠΑ εξετάζουν εάν μπορεί να υποστηριχθεί η απαλλαγή των συμφωνιών TRIPS, η εργασία πραγματεύεται τον παραδοσιακό ρόλο  του United States Trade Representative (USTR) σχετικά με το ζήτημα των φαρμακευτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Bardosh, Kevin and Figueiredo, Alex de and Gur-Arie, Rachel and Jamrozik, Euzebiusz et al.
Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4022798
Last revised: 3 Feb 2022
Σκιαγραφείται ένα σύνολο υποθέσεων για τους λόγους για τους οποίους οι πολιτικές που επιβάλουν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό μπορεί να είναι αντιπαραγωγικές και επιβλαβείς, στο πλαίσιο των τομέων: (1) ψυχολογία της συμπεριφοράς, (2) πολιτική και δίκαιο, (3) Κοινωνία και οικονομία, (4) ακεραιότητας της επιστήμης και της δημόσιας υγείας.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages