Πολιτικές επιστήμες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Siu, Lok and Claire Chun
Journal of Asian American Studies, vol. 23 no. 3, 2020, p. 421-440. Project MUSE, doi:10.1353/jaas.2020.0033.
Η εργασία εξετάζει με αφορμή την πανδημία, την άνοδο της αντι-ασιατικής επιθετικότητας, την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας και τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την τεχνολογία. 
Ann Danaiya Usher
The Lancet, Volume 397, Issue 10280, 2021, Page 1171, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00721-2.
Available online 25 March 2021
Η συγγραφέας παραθέτει το νομικά εμπόδια και τα πολιτικά ζητήματα που υφίστανται  στον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δωρεά εμβολίων COVID-19 σε άλλα έθνη.

 

Contractor, F.J.
J Int Bus Stud (2021). https://doi.org/10.1057/s41267-020-00394-y
Published 01 February 2021
Υποστηρίζεται οτι μετά την πανδημία, ότι οι αλλαγές που αναμένονται από τον αυξημένο εθνικισμό και τον προστατευτισμό θα είναι οριακές και όχι θεμελειώδεις, ενώ η μελλοντική παγκόσμια οικονομία θα χρειαστεί ακόμη μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση.
Hjalte Lokdam
iCourts Working Paper Series, No. 231, 2021, IMAGINE Working Paper No. 14 (2021)
Posted: 13 Jan 2021
Η έγκαιρη ανταπόκριση στην κρίση COVID-19, τονίζει ότι οι στόχοι που επιδιώκονται στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης (κρίση της Ευρωζώνης) Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), ενδέχεται να αποκλίνουν από το σύνολο των πολιτικών που συνδέονται παραδοσιακά με τον νεοφιλελευθερισμό.
The Future of the EU after Brexit, and COVID-19
Fabbrini, Federico
BRIDGE Network – Working Paper 3, 2020, DOI http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3604111
April 30, 2020
Συζητώνται μια σειρά από παλιές και νέες κρίσεις που αντιμετώπισε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) - συμπεριλαμβανομένης της πιο πρόσφατης πανδημίας COVID-19 - και πώς αυτές έχουν κλονίσει βαθιά την ενότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, ενώ πολλές προκλήσεις εξακολουθούν να αναδεικνύονται, το ερώτημα εάν η ΕΕ θα ενισχυθεί περαιτέρω, ή θα αποσυντεθεί, παραμένει ανοιχτό.
Kochenov, Dimitry and Veraldi, Jacquelyn D,
Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3826649
Posted: 19 Apr 2021
Αμφισβητείται το Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό (DGC) που προτείνει η  ΕΕ για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών. Το πιστοποιητικό δεν αφορά  μεγάλο αριθμό πολιτών της ΕΕ, που έχουν εμβολιαστεί με τα μη εγκεκριμένα από το EMA  Sputnik V ή Sinopharm, βάζοντας τις βάσεις για τον κατακερματισμό μέσω της γεωπολιτικής και του διμερισμού.

Social Capital in the Response to COVID-19
Nicholas Pitas, Colin Ehmer
American Journal of Health Promotion 1-3, DOI: 10.1177/0890117120924531
Published May 12, 2020
Το υψηλό κοινωνικό κεφάλαιο κατά τη διάρκεια κρίσεων, δημιουργεί για τις κοινότητες τις δυνατότητες για αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους. Σε κοινότητες χαμηλού κοινωνικού κεφαλαίου η ανάσχεση της πανδημίας COVID-19 και η ανάκαμψη από αυτή μπορεί να παρεμποδιστεί. Προτείνεται άτομα, κοινότητες και κρατικές δομές να συνεργαστούν για την ενίσχυση και την επέκταση των κοινωνικών δικτύων.

Brakman, S., Garretsen, H. & van Witteloostuijn, A.
J Int Bus Stud (2021). https://doi.org/10.1057/s41267-021-00410-9
Published: 19 March 2021
Η πανδημία COVID-19 επιταχύνει τη στροφή προς την απο-παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου, επιταχύνει όμως τη μετάβαση σε μια ισχυρότερη παγκοσμιοποίηση της εργασίας. Αυτό το παράδοξο της ταυτόχρονης εμφάνισης απο-παγκοσμιοποίησης και παγκοσμιοποίησης, προσφέρει πλούσιες ευκαιρίες για μελλοντική έρευνα στο πεδίο της διεθνούς επιχειρηματικόττητας.
Protecting International Travelers during Pandemics: Charting the Way Forward
Dias Simões, Fernando
The Chinese University of Hong Kong Faculty of Law Research Paper No. 2021-14, SSRN working papers series.
Posted: 10 Mar 2021
Στην COVID-19 φαίνεται να δοκιμάζεται η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών διεθνούς δικαίου στον τομέα της διασυνοριακής κινητικότητας των ατόμων, η οποία διέπεται από δύο διεθνή νομικά πλαίσια: τον Διεθνή Κανονισμό Υγείας και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Is the European Union Going to Help Us Overcome the COVID-19 Crisis?
Busch, Danny
European Banking Institute Working Paper Series – no. 64.; DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3591963
Last revised: 3 Jun 2020
Αυτό το κείμενο εργασίας ασχολείται με τα πιο σημαντικά μέτρα που έχει λάβει ή δεν έχει ακόμη λάβει η ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης από τον νέο κορονοϊό. Παρατίθενται σχόλια σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης του κορονοϊού (i) στην ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης, (ii) στα σχέδια για μια Ευρωπαϊκή Ένωση Κεφαλαιαγορών, (iii) στο Brexit και (iv) στα σχέδια της ΕΕ  για το κλίμα.

Pages