Επιστήμη της συμπεριφοράς

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Siu, Lok and Claire Chun
Journal of Asian American Studies, vol. 23 no. 3, 2020, p. 421-440. Project MUSE, doi:10.1353/jaas.2020.0033.
Η εργασία εξετάζει με αφορμή την πανδημία, την άνοδο της αντι-ασιατικής επιθετικότητας, την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας και τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την τεχνολογία. 
Proceedings of the National Academy of Sciences Jun 2021, 118 (24) e2100411118; DOI: 10.1073/pnas.2100411118
June 15, 2021
Μέσα από τη μελέτη συγχρονικών και διαχρονικών στοιχείων δείχνεται οτι δεν είναι το φύλο ή η ηλικία, αλλά οι ψυχολογικές μεταβλητές, όπως η εμπιστοσύνη και οι κοσμοθεωρήσεις που επηρεάζουν έντονα τις αντιλήψεις των ανθρώπων για τον κίνδυνο και την αποδοχή των μέτρων. 
Mina Fazel, Stephen Puntis, Simon R. White, et al.
EClinicalMedicine, 2021, 101144, ISSN 2589-5370, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.101144.
Available online 27 September 2021
Διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά παιδιών και εφήβων που εμφανίζονται διστακτικά στον εμβολιασμό, χρησιμοποιώντας αποτελέσματα από μια μεγάλη έρευνα σε 27.910 μαθητές ηλικίας 9-18 ετών από 180 σχολεία στην Αγγλία.
Jennifer D. Allen, Wenhui Feng, et al.
Preventive Medicine Reports, Volume 24, 2021, 101494, https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2021.101494.
December 2021
Πραγματοποιήθηκε μια διαδικτυακή έρευνα σε δείγμα ενηλίκων στις ΗΠΑ, 1219 ατόμων ηλικίας 18 ετών και άνω, για να εκτιμηθούν οι γνωστικές, συμπεριφορικές και κανονιστικές πεποιθήσεις που σχετίζονται με την άρνηση εμβολιασμού για COVID-19.
Matt C. Howard,
Personality and Individual Differences, Volume 168, 2021, 110335, ISSN 0191-8869, https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110335.
Στο άρθρο, υποστηρίζεται ότι ένας ισχυρός καθοριστικός παράγοντας της στάσης απέναντι στα μέτρα αναστολής των οικονομικών δραστηριοτήτων, είναι η αλληλεπίδραση δύο χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, των τάσεων για ριψοκίνδυνη συμπεριφορά και των κοινωνικών τάσεων.
Vint, J., Rachor, G.S., Taylor, S., Asmundson, G.J.G.
Personality and Individual Differences, Volume 217, February 2024, 112429, https://doi.org/10.1016/j.paid.2023.112429
Available online 5 October 2023
Οι ερευνητές έχουν αποδείξει σχέσεις μεταξύ των σκοτεινών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (π.χ. ναρκισσισμός) και των συμπεριφορών στην πανδημία (π.χ. έλλειψη σεβασμού για τις παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία). Τα άτομα που αδιαφορούν για τα μέτρα δημόσιας υγείας κινδυνεύουν να μεταδώσουν τη λοίμωξη COVID-19, γεγονός που έχει σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε για να εξετάσει τη σχέση μεταξύ ναρκισσισμού και στάσεων και συμπεριφορών στην πανδημία, με χρήση ενός μεγάλου αντιπροσωπευτικού δείγματος πληθυσμού ενηλίκων της Βόρειας Αμερικής (N = 5812).
João Gentil
European Journal of Public Health, Volume 31, Issue Supplement_2, August 2021, ckab120.029, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab120.029
Published: 03 August 2021
Σε αυτή την  εργασία, γίνεται ανάλυση και ενημέρωση σχετικά με την υπάρχουσα γνώση για τον δισταγμό στον εμβολιασμό από ηθική και βιοηθική σκοπιά.
Vaccine-Hesitant Parents' Considerations Regarding Covid-19 Vaccination of Adolescents
Erga Atad, Itamar Netzer, Orr Peleg, et al.
medRxiv 2021.05.25.21257780; doi: https://doi.org/10.1101/2021.05.25.21257780
Posted May 27, 2021.
Ο εμβολιασμός  ατόμων ηλικίας 12-15 ετών μπορεί να παρεμποδιστεί από τις αντιλήψεις των πολιτών σχετικά με την αναγκαιότητα και την ασφάλεια των εμβολίων. Εξετάζονται οι εκτιμήσεις 456 γονέων που είναι διστακτικοί στον εμβολιασμό των παιδιών κατά του COVID-19.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Global Health Research and Policy (2021) 6:3, https://doi.org/10.1186/s41256-021-00188-1
Published: 29 January 2021
Ntziora F, Kostaki EG, Grigoropoulos I, Karapanou A, Kliani I, Mylona M, Thomollari A, Tsiodras S, Zaoutis T, Paraskevis D, Sipsas NV, Antoniadou A, Sfikakis PP.
Viruses. 2021 Dec 24;14(1):26. doi: 10.3390/v14010026. PMID: 35062230; PMCID: PMC8779273.
Published online 2021 Dec 24

Pages