Επιστήμη της συμπεριφοράς

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Skalkos, D.; Kosma, I.S.; Chasioti, E.; Skendi, A.; Papageorgiou, M.; Guiné, R.P.F.
Appl. Sci. 2021, 11, 4080. https://doi.org/10.3390/app11094080
Published: 29 April 2021
Ερευνάται η στάση και η αντίληψη των καταναλωτών τοπικών προϊόντων και τοπικών πρώτων υλών προκειμένου να εκτιμηθεί ο πιθανός αντίκτυπος της πανδημίας στην κατανάλωση αυτού του είδους των τροφίμων. 
Children's conceptions of coronavirus
Bonoti, Fotini; Christidou, Vasilia; Papadopoulou, Penelope
Public Understanding Of Science. October 2021. doi:10.1177/09636625211049643
First Published October 9, 2021

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Chen Y, Qin G, Chen J, et al
JAMA Netw Open. 2020;3(7):e2016924. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.16924
July 29, 2020
Διερευνάται ο συσχετισμός της πολιτικής για υποχρεωτική χρήση μάσκας, με διάφορες συμπεριφορές που σχετίζονται με τη μετάδοση του COVID-19.
Salavati S, Rahimaghaee F, Seylani K.
Nursing Practice Today, Vol 9 No 1 (2022): Winter, https://doi.org/10.18502/npt.v9i1.7318
Η αποδοχή της ευθύνης της θεραπείας από τους ασθενείς όχι μόνο τους ωφελεί αλλά βοηθάει και τα νοσοκομεία. Η συνεργασία των ασθενών που μπορεί να ονομαστεί συν-δημιουργία θεωρείται αποτελεσματική στην οργανωτική ανάπτυξη.
Pinna, Matteo and Picard, Léo and Goessmann, Christoph
Working Paper Series, ETH Zürich, Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3890340
Posted: 22 Jul 2021
Η εργασία ερευνά τον ρόλο των ειδήσεων της καλωδιακής τηλεόρασης στον σκεπτικισμό απέναντι στον εμβολιασμό για covid-19  και τα σχετικά τοπικά ποσοστά εμβολιασμού στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Drury, J., Mao, G., John, A. et al.
BMC Public Health 21, 1205 (2021). https://doi.org/10.1186/s12889-021-11166-0
Published 24 June 2021
Ο στόχος αυτής της ταχείας ανασκόπησης είναι να περιγράψει τις στάσεις του κοινού απέναντι στα πιστοποιητικά υγείας και τον πιθανό αντίκτυπό στους ελέγχους, στους εμβολιασμούς, στην πρόληψη και στην παραβατική συμπεριφορά.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2021.
Washington, DC: The National Academies Press, https://doi.org/10.17226/26296.
Αυτή η σύνοψη παρέχει μια περίληψη υψηλού επιπέδου των θεμάτων που εξετάστηκαν από εμπειρογνώμονες στο εργαστήριο που ήταν επικεντρωμένο στις επιπτώσεις της COVID-19 στη μάθηση και την ψυχική υγείας των μαθητών.
Savolainen R.
Journal of Information Science. August 2021. doi:10.1177/01655515211040653
First Published August 19, 2021
Αυτή η μελέτη εξετάζει πώς αξιολογείται η αξιοπιστία του περιεχομένου στο πλαίσιο διαδικτυακών συζητήσεων πχ. εσφαλμένη πληροφορία ή παραπληροφόρηση, καθώς και η αξιοπιστία των συγγραφέων που δημιουργούν τέτοιες πληροφορίες.
Luigi Roberto Biasio, Guglielmo Bonaccorsi, Chiara Lorini & Sergio Pecorelli 
Human Vaccines & Immunotherapeutics, DOI: 10.1080/21645515.2020.1829315
Published online: 29 Oct 2020
Πραγματοποιήθηκε μια ταχεία διαδικτυακή έρευνα για την αξιολόγηση του "γραμματισμού εμβολίων" (Vaccine Literacy) στον γενικό πληθυσμό , των αντιλήψεων σχετικά με τα υποψήφια εμβόλια για την COVID-19, και τις πεποιθήσεις σχετικά με τους τρέχοντες εμβολιασμούς.
Hotez PJ
PLoS Biol 19(1): e3001068. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001068
Στις ΗΠΑ, παρατηρείται μια άνευ προηγουμένου πολιτικοποίηση της βιοϊατρικής επιστήμης που λειτουργεί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η οποία εάν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, τα εμβόλια και άλλες βιοϊατρικές εξελίξεις δεν θα επαρκούν για να σταματήσουν την COVID-19.

Pages