Λήψη αποφάσεων

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

What the science says about lifting mask mandates
Lynne Peeples
Nature 593, 495-498 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01394-0
Με τα ποσοστά κρουσμάτων COVID να μειώνονται και τους εμβολιασμούς να αυξάνονται, οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες καταργούν την υποχρεωτική χρήση της μάσκας σε κάποιες περιπτώσεις, ενδεχομένως όμως πρόωρα.
SSRN, https://ssrn.com/abstract=3584834
Posted: 30 Apr 2020
Η χρήση μάσκας προσώπου κατά την πανδημία COVID-19 είναι ένα από τα μέτρα που προτείνονται για τον περιορισμό της διασποράς του ιού και τη μείωση των κρουσμάτων. Η αποδοχή της χρήσης μάσκας εξακολουθεί να είναι χαμηλή στην Ευρώπη. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται παράξενοι όταν φορούν μάσκες και αυτό προκαλεί ένα σοβαρό πρόβλημα για την επιβολή της χρήσης της.
The coronavirus pandemic: can we handle such epidemics better?
Peter C Gøtzsche
Journal of the Royal Society of Medicine, Vol 113, Issue 5, 2020, DOI: 10.1177/0141076820924587
First Published May 14, 2020
Στο άρθρο γίνεται μια ανασκόπηση της πορείας της πανδημίας COVID-19, των τρόπων περιορισμού της διάδοσης που επέλεξαν διάφορες χώρες, τα αποτελέσματα των διαφόρων πολιτικών και τον ρόλο της επιστήμης. Τίθεται ο προβληματισμός εάν οι χειρισμοί ήταν οι βέλτιστοι και κατά πόσο η εμπειρία με την πρόσφατη κρίση, θα χρησιμεύσει για την αντιμετώπιση μελλοντικών επιδημιών.

Startups in Times of Crisis – A Rapid Response to the COVID-19 Pandemic
Andreas Kuckertz, et al.
Journal of Business Venturing Insights, 2020
Posted: 21 Apr 2020
Η επέλαση του κορονοϊού (SARS-CoV-2) και η εξάπλωση του COVID-19 οδήγησαν πολλές κυβερνήσεις να λάβουν δραστικά περιοριστικά μέτρα. Το κλείσιμο μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας και της οικονομικής ζωής αποτελεί εξωγενές σοκ για πολλούς οικονομικούς παράγοντες και απειλεί την ύπαρξη πολλών καινοτόμων νεοσύστατων επιχειρήσεων. Η έρευνα αυτή, αρχικά αναλύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες ως συνέπεια της κρίσης. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το πώς οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις της κρίσης και τι κάνουν για να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους. Τέλος, προτείνονται μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να βοηθήσουν τους επιχειρηματίες. Η έρευνα που διενεργήθηκε δείχνει ότι τα μέτρα δεν θα πρέπει μόνο να παρέχουν πρώτες βοήθειες στις νεοσύστατες επιχειρήσεις, απλά περιορίζοντας την πίεση που προκαλείται από την περιορισμένη ταμειακή εισροή. Τα μέτρα  θα πρέπει είναι μακροπρόθεσμα, μόνιμα και να υποστηρίζονται από το ευρύτερο οικοσύστημα των επιχειρήσεων στοχεύοντας στη διασφάλιση μιας ταχείας ανάκαμψης και ανάπτυξης.

Paying people for getting vaccinated? A favorable solution for both vaccine-hesitant persons and the public
Alexander Reese,Ingo Pies
Bioethics, https://doi.org/10.1111/bioe.13001
First published: 15 January 2022
Μια αλλαγή προοπτικής που θα ευνοεί την πληρωμή των ανθρώπων για τον εμβολιασμό αντί για την επιβολή κυρώσεων για τη μη εμβολιαστική τους συμπεριφορά, φαίνεται να είναι τόσο εφικτή όσο και ενδεδειγμένη.

National coronavirus response: A road map to reopening
Scott Gottlieb, Caitlin Rivers, Mark B. McClellan, Lauren Silvis, Crystal Watson
American Enterprise Institute (AEI)
March 29, 2020
Αυτή η αναφορά παρέχει έναν οδικό χάρτη με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και βήματα για την προσαρμογή της πολιτικής δημόσιας υγείας των ΗΠΑ,  καθώς αρχίζει να τίθεται υπό έλεγχο η εξάπλωση της επιδημίας του COVID-19 σε διάφορες περιοχές. Προτείνονται μετρήσιμα ορόσημα για να γίνει σταδιακά η μετάβαση και η επανεκκίνηση  των επιχειρήσεων και των οικογενειών στην Αμερική.
Αυτό θα πάρει χρόνο, αλλά ο προγραμματισμός για κάθε φάση πρέπει να ξεκινήσει τώρα, έτσι ώστε η υποδομές να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν όταν είναι ο κατάλληλος χρόνος για τη μετάβαση.

Locally Informed Simulation to Predict Hospital Capacity Needs During the COVID-19 Pandemic
Gary E. Weissman, et al.
Ann Intern Med. 2020, DOI: 10.7326/M20-1260
7 April 2020
Η πανδημία του κορονοϊού 2019 (COVID-19) απαιτεί τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, σχετικά με τις κλινικές λειτουργίες και πράξεις και την κατανομή των διαθέσιμων πόρων. Σκοπός της έρευνας είναι να εκτιμηθούν τα βέλτιστα και τα χειρότερα σενάρια αναφορικά με την ικανότητα παροχής νοσοκομειακής περίθαλψης υπό την πίεση που προκαλείται τοπικά από τον COVID-19 . Οι σωστές εκτιμήσεις θα βοηθήσουν στην κατάλληλη προσαρμογή των κλινικών λειτουργιών, στις απαιτήσεις σε προσωπικό και να προσδιοριστεί πότε θα φτάσει σε σημείο κορεσμού η χωρητικότητα του νοσοκομείου.
Health psychology and the coronavirus (COVID-19) global pandemic: A call for research
Madelynne A. Arden,  Joseph Chilcot
British Journal of Health Psychology, https://doi.org/10.1111/bjhp.12414
First published: 30 March 2020
Τη στιγμή της γραφής του πρόντος,  υπήρξαν σημαντικές εξάρσεις της επιδημίας COVID-19  επιδημίες στο  μεγαλύτερο μέρος του κόσμο, υ με την Ευρώπη να αποτελει το επίκεντρο. Οι προσπάθειες για έλεγχο και περιορισμό της μετάδοσης του νέου κορονοϊού, βασίζονται εν πολλοίς στην αλλαγή συμπεριφοράς των αντρώπων. Είναι  σαφές ότι η ψυχολογία της υγείας έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι θα ανταποκριθούν και θα αντιμετωπίσουν την απειλή του COVID-19 και πώς θα ανταποκριθούν και θα προσαρμοστούν στις απαιτήσεις για νέες συμπεριφορές που υπαγορεύονται από τα περιοριστικά μέτραμε.
An open letter by a group of public health experts,  clinicians,  scientists
BMJ 2022; 376 :o1 doi:10.1136/bmj.o1
Published 03 January 2022
Σε αυτό το γράμμα υποστηρίζεται η άποψη οτι η στρατηγική που εστιάζει μόνο στον εμβολιασμό δεν είναι επαρκής και δίνονται περαιτέρω προτάσεις για εφαρμογή από τα κράτη για την ολιστική αντμετώπιση της τρέχουσας κρίσης.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Intention of health care workers to accept COVID-19 vaccination and related factors: a systematic review and meta-analysis
Petros A Galanis, Irene Vraka, Despoina Fragkou, Angeliki Bilali, Daphne Kaitelidou
medRxiv 2020.12.08.20246041; doi: https://doi.org/10.1101/2020.12.08.20246041
Posted December 11, 2020.

Pages