Επιδημιολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Α guide to vaccinology: from basic principles to new developments
Pollard, A.J., Bijker, E.M.
Nat Rev Immunol (2020). https://doi.org/10.1038/s41577-020-00479-7
Published: 22 December 2020
Μια πολύ ευανάγνωστη επισκόπηση της ιστορίας, της ανάπτυξης και του αντίκτυπου των εμβολίων, την  ανοσοποίηση, πώς λειτουργεί η ανοσία της αγέλης. Περιλαμβάνται πολλά γραφήματα που διευκολύνουν την κατανόηση.
Yoga for COVID-19: An ancient practice for a new condition – A literature review
Capela Santos, Denise, Jaconiano, Sónia, Macedo, Sofia, Ribeiro, Filipa, Ponte, Sara, Soares, Paula, Boaventura, Paula
Complementary Therapies in Clinical Practice, Volume 50, February 2023, 101717, https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2022.101717
Available online 13 December 2022
Η γιόγκα είναι μια ψυχοσωματική προσέγγιση που αυξάνει τη σωματική, διανοητική, συναισθηματική και πνευματική δύναμη και σύνδεση. Η πρακτική της γιόγκα ενισχύει την έμφυτη ανοσία και την ψυχική υγεία, επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματική θεραπεία στην αντιμετώπιση της COVID-19, και συγκεκριμένα στην κατάσταση post-COVID-19. Σε αυτό το άρθρο, πραγματοποιήθηκε μία βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη γιόγκα και την COVID-19, διαπιστώνοντας ότι μία παρέμβαση που περιλαμβάνει asana, pranayama και διαλογισμό μπορεί να είναι μια στρατηγική επιλογής για την ανάρρωση αυτών των ασθενών. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να φανεί η αποτελεσματικότητά της σε αυτό το, ακόμη άγνωστο, πλαίσιο.
Amy Maxmen
Nature 603, 15-16 (2022), https://doi.org/10.1038/d41586-022-00584-8
3 March 2022
Οι επιστήμονες δημοσιοποίησαν τρεις μελέτες που αποκαλύπτουν νέες ενδιαφέρουσες ενδείξεις για το πώς ξεκίνησε η πανδημία COVID-19. Δύο από τις αναφορές εντοπίζουν το ξέσπασμα σε μια τεράστια αγορά που πουλούσε ζωντανά ζώα, μεταξύ άλλων αγαθών, στη Γιουχάν της Κίνας και η τρίτη υποδηλώνει ότι ο κορωνοϊός SARS-CoV-2 μεταδόθηκε από ζώα -πιθανώς αυτά που πωλούνται στην αγορά- σε ανθρώπους τουλάχιστον δύο φορές τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2019.
Workplace Infection Control Measures and Perceived Organizational Support During the COVID-19 Pandemic in Japan: A Prospective Cohort Study
Mori, Takahiro; Nagata, Tomohisa; Ando, Hajime; Hino, Ayako; Tateishi, Seiichiro; Tsuji, Mayumi; Matsugaki, Ryutaro; Fujino, Yoshihisa; Mori, Koji
J Occup Environ Med ; 64(11): e769-e773, 2022, https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000002695
01 November 2022
Αυτή η προοπτική μελέτη κοόρτης διεξήχθη στην Ιαπωνία από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Δεκέμβριο του 2021, χρησιμοποιώντας έρευνα ερωτηματολογίου. Ο στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί εάν τα μέτρα ελέγχου των λοιμώξεων στον χώρο εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 θα μπορούσαν να αυξήσουν την αντιληπτή οργανωσιακή υποστήριξη.
Workplace accommodations during the COVID-19 pandemic: A scoping review of the impacts and implications for people with disabilities
Fuentes, Kristina; Lindsay, Sally
Work, vol. Pre-press, no. Pre-press, pp. 1-26, https://doi.org/10.3233/WOR-220129
Published: 27 October 2022
Η πανδημία COVID-19 έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες αλλαγές στον τρόπο εργασίας των ανθρώπων. Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές αντιπροσωπεύουν εργασιακές τροποποιήσεις ή προσαρμογές που έχουν ζητηθεί συχνά ως διευκολύνσεις στον χώρο εργασίας και που μπορεί να βελτιώσουν την κατάσταση της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία. Ο στόχος αυτής της ανασκόπησης ήταν να εξετάσει τη βιβλιογραφία σχετικά με τις διευκολύνσεις στον χώρο εργασίας κατά την πανδημία και τις επιπτώσεις τους για τα άτομα με αναπηρία.
Work accidents, climate change and COVID-19
Santurtún, Ana; Shaman, Jeffrey
Science of The Total Environment, Volume 871, 1 May 2023, 162129, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162129
Available online 10 February 2023
Οι επιπτώσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και η πανδημία στην υγεία και την ευημερία των εργαζομένων είναι ποικίλες και απαιτούν τον εντοπισμό και την εφαρμογή βελτιωμένων στρατηγικών παρεμβάσεων. Αυτή η ανασκόπηση στοχεύει, πρώτον, να αξιολογήσει πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα εργατικά ατυχήματα, εστιάζοντας στις επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών του αέρα και των φυσικών καταστροφών και, δεύτερον, να αναλύσει τον ρόλο της πανδημίας στο ίδιο πλαίσιο.
Winning during a pandemic: epidemiology of SARS-CoV-2 during EURO2020 in Italy
Riccardo, Flavia; Frisicale, Emanuela Maria; Guzzetta, Giorgio; Ferraro, Federica; Merler, Stefano; Maringhini, Guido; Spuri, Matteo; Petrone, Daniele; Rota, Maria Cristina; Rapiti, Alessia; Angeloni, Ulrico; Rossi, Pasqualino; Tallon, Marco; Giannitelli, Stefania; Pezzotti, Patrizio; Del Manso, Martina; Bella, Antonino; Maraglino, Francesco Paolo
Epidemiol Infect. 2022 Apr 22;150:e166, https://doi.org/10.1017/S0950268822000723
Published online: 22 April 2022
Το EURO2020 προκάλεσε ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον στα μέσα ενημέρωσης και στον κόσμο κατά τη διάρκεια εκείνου του μήνα, το οποίο κορυφώθηκε με μεγάλους αυθόρμητους εορτασμούς σε όλη τη χώρα μετά τη νίκη στη διοργάνωση. Στη μελέτη αυτή αναλύθηκαν αναδρομικά δεδομένα από το εθνικό σύστημα επιτήρησης (βάσει δεικτών) και από την επιτήρηση της διοργάνωσης για να αξιολογηθεί πώς άλλαξε η επιδημιολογία του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου του κορονοϊού 2 (SARS CoV-2) τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2021 και να περιγραφούν κρούσματα και συρροές κρουσμάτων που συνδέονται με το EURO2020.
Nature 604, 26-31 (2022) doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00925-7
Dyani Lewis
06 April 2022
Στις αρχές της πανδημίας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι ο SARS-CoV-2 δεν μεταδίδεται μέσω του αέρα. Αυτό το λάθος και η παρατεταμένη διαδικασία διόρθωσής του έσπειρε σύγχυση και εγείρει ερωτήματα σχετικά με το τι θα συμβεί στην επόμενη πανδημία.
William F Wright, Philip A Mackowiak,
Open Forum Infectious Diseases, ofaa603, https://doi.org/10.1093/ofid/ofaa603
Published: 14 December 2020
Εξετάζονται σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία μέτρησης της θερμοκρασίας, τόσο ατομικοί όσο και περιβαλλοντικοί, ενώ γίνεται επανεξέταση του τρέχοντος ορίου πυρετού.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Work place and prevalence of COVID-19 in a rural population in Greece
Papagiannis, Dimitrios; Kotsiou, Ourania S; Fradelos, Evangelos C; Perlepe, Garyfallia; Miziou, Angeliki; Siachpazidou, Dimitra S; Gourgoulianis, Konstantinos I
Rural Remote Health ; 22(3): 6751, 2022 07, https://doi.org/10.22605/RRH6751
Published 19 July 2022

Pages