Επιδημιολογία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Kaushik Pal, George Z. Kyzas, Samo Kralj, F. Gomes de Souza
Journal of Molecular Structure, Volume 1233, 2021, 130100, https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.130100.
Available online 15 February 2021
Statins and PCSK9 inhibitors: What is their role in coronavirus disease 2019?
Fotios Barkas, Haralampos Milionis, [...], and Evangelos Liberopoulos
Med Hypotheses. 2021 Jan; 146: 110452, doi: 10.1016/j.mehy.2020.110452
Published online 2020 Dec 9.

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2)
Ruiyun Li et al. 
Science  : eabb3221, DOI: 10.1126/science.abb3221
16 Mar 2020
Η εκτίμηση του επιπολασμού και της μεταδοτικότητας των μη καταγεγραμμένων κρουσμάτων από τον κορονοϊό (SARS-CoV2) είναι κρίσιμη για την κατανόηση του συνολικού επιπολασμού και της δυναμικής αυτής της νόσου. Αυτά τα μη τεκμηριωμένα κρούσματα συχνά εμφανίζουν ήπια ή και καθόλου συμπτώματα και ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζονται και, ανάλογα με τη μεταδοτικότητα και το πλήθος τους, μπορούν να μεταφέρουν τον ιό σε ένα πολύ μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού.
Norouzbeigi, S., Yekta, R., et al.
Food Science & Nutrition, 00, 1– 7. https://doi.org/10.1002/fsn3.2481
First published: 20 July 2021
Η μελέτη είχε ως στόχο να αξιολογήσει την επίδραση του μαγειρέματος και της διαδικασίας μικροκυμάτων στη σταθερότητα του SARS-CoV-2, στα προϊόντα κρέατος και στο ψωμί.

Sniffing out Covid-19
Georgina Mills
Veterinary Record, Volume 186, Issue 15, http://dx.doi.org/10.1136/vr.m1753
May 2, 2020
Τα σκυλιά θα μπορούσαν σύντομα να μπουν στον αγώνα κατά του Covid-19 για να μυρίσουν άτομα που έχουν μολυνθεί με τον κορονοϊό. Η φιλανθρωπική οργάνωση Medical Detection Dogs συνεργάζεται με το London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) και το Πανεπιστήμιο Durham σε μια εντατική εκπαίδευση σκύλων για την ανίχνευση του Covid-19 και εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να είναι έτοιμα για δράση σε έξι εβδομάδες.

Jung Won Sonn, Myounggu Kang & Yeol Choi
International Journal of Urban Sciences, DOI: 10.1080/12265934.2020.1764207
Published Online: 13 May 2020
Σε αυτό το άρθρο, επιχειρείται να γίνει κατανοητή η συμβολή των τεχνολογιών «έξυπνων πόλεων» και πώς αυτές οι τεχνολογίες αξιοποιήθηκαν για την ιχνηλάτηση των επαφών κρουσμάτων του COVID-19 σε πόλεις της Νότιας Κορέας. Το άρθρο εξετάζει τις τεχνολογίες που σχετίζονται με τις αστικές υποδομές, την ανθρώπινη κινητικότητα και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Nature, doi: 10.1038/d41586-020-01989-z
03 JULY 2020
Εξετάζονται πέντε πιεστικά ερωτήματα που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές, σχετικά με την COVID-19, από την ανοσία μέχρι τον ρόλο της γενετικής.

Pages