Επιδημιολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Six Month Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine
Stephen J Thomas, Edson D Moreira Jr., Nicholas Kitchin, et al. C4591001 Clinical Trial Group
medRxiv 2021.07.28.21261159; doi: https://doi.org/10.1101/2021.07.28.21261159
Posted July 28, 2021
Σε μια πολυεθνική, ελεγχόμενη, με εικονικό φάρμακο, τυφλής παρατήρησης, βασική μελέτη, με 44.165 συμμετέχοντες ηλικίας μεγαλύτερης ή ίσης 16 ετών και 2.264 συμμετέχοντες ηλικίας 12-15 ετών, αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα του εμβολίου BNT162b2 έναντι της λοίμωξης SARS-CoV-2, έως και 6 μήνες μετά τον εμβολιασμό. 
Han Liu, et al.
Physics of Fluids 33, 023301 (2021); https://doi.org/10.1063/5.0040188
Published Online: 09 February 2021
Πραγματοποιείται μια συστηματική έρευνα βασισμένη σε υπολογιστική ρευστοδυναμική (CFD) της εσωτερικής ροής αέρα και της σχετικής μεταφοράς αερολυμάτων, σε ένα περιβάλλον εστιατορίου
Shilo, S., Rossman, H. & Segal, E.
Nat Rev Immunol (2021). https://doi.org/10.1038/s41577-021-00531-0
Published: 12 March 2021
Συνοψίζονται τα πρώτα σημάδια για την πραγματική αποτελεσματικότητα και τον αντίκτυπο της εκστρατείας εμβολιασμού για την COVID-19 στο Ισραήλ, τη χώρα με το υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμένων ατόμων κατά κεφαλήν παγκοσμίως.
Short-range exposure to airborne virus transmission and current guidelines
Jietuo Wang, Mobin Alipour, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences Sep 2021, 118 (37) e2105279118; DOI: 10.1073/pnas.2105279118
September 14, 2021
Χρησιμοποιούνται πειράματα, προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις, για να ποσοτικοποιηθεί πώς το σύννεφο του υγρού αέρα που εκπνέεται κατά το φτέρνισμα, αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια ζωής των σταγονιδίων που είναι φορτωμένα με ιούς
Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination when the Delta Variant is Prevalent - Wisconsin, July 2021
Kasen K. Riemersma, Brittany E. Grogan, et al.
medRxiv 2021.07.31.21261387; doi: https://doi.org/10.1101/2021.07.31.21261387
Posted August 11, 2021
Χρησιμοποιώντας δεδομένα για την τιμή του ορίου κύκλου (Ct) του ελέγχου PCR, τεκμηριώνεται η ιδέα ότι τα εμβολιασμένα άτομα που μολύνονται με την παραλλαγή Delta έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να μεταδώσουν τον ιο σε άλλους.

Sex Differences in Severity and Mortality Among Patients With COVID-19: Evidence from Pooled Literature Analysis and Insights from Integrated Bioinformatic Analysis
Xiyi Wei, Yu-Tian Xiao, Jian Wang, et al.
arXiv.org > q-bio > arXiv:2003.13547
Submitted on 30 Mar 2020
Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη μετα-ανάλυση για την εκτίμηση του ρόλου του φύλου στο ποσοστό της νοσηρότητας και της θνησιμότητας της λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2.  Από το σύνολο των αποτελεσμάτων που συγκεντρώθηκαν, καταδεικνύεται ότι οι άνδρες ασθενείς εμφανίζουν υψηλότερη νοσηρότητα, μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών και θνησιμότητα, σε σύγκριση με τις γυναίκες ασθενείς.
 

Stephen Y Wang, Prerak V Juthani, et al.
The Lancet Microbe, 2021, https://doi.org/10.1016/S2666-5247(21)00306-2.
Available online 3 December 2021
Παρά τις αδιάσειστες ενδείξεις ότι τα εμβόλια SARS-CoV-2 είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην πρόληψη της COVID-19, τα κρούσματα εμβολιασμένων εμφανίζουν αυξανόμενο ρυθμό
Alamri A.
ISPRS International Journal of Geo-Information. 2021; 10(9):607. https://doi.org/10.3390/ijgi10090607
Published: 14 September 2021
Η έρευνα παρουσιάζει ένα σημασιολογικό μοντέλο με οντολογίες εσωτερικού χώρου για τη διευκόλυνση της πλοήγησης σε αυτόν και τον περιορισμό ανθρώπινου συνωστισμού με διασφάλιση της κοινωνικής απόστασης, ώστε να περιορίζεται η μετάδοση της COVID-19.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Puca E, Karageorgopoulos D, et al.
J Infect Dev Ctries 14:433-437. doi: 10.3855/jidc.12814
2020-05-31
Tsitsilonis, O.E.; Paraskevis, D.; Lianidou, E.; Pierros, V.; Akalestos, A.; Kastritis, E.; Moutsatsou, P.; Scorilas, A.; Sphicopoulos, T.; Terpos, E.; Thomaidis, N.; Tsakris, A.; Voulgaris, N.; Daskalaki, C.C.; Evangelakou, Z.; Fouki, C.; Gianniou, D.D.; Gumeni, S.; Kostaki, E.-G.; Kostopoulos, I.V.; Manola, M.S.; Orologas-Stavrou, N.; Panteli, C.; Papanagnou, E.-D.; Rousakis, P.; Sklirou, A.D.; Smilkou, S.; Stergiopoulou, D.; Trougakos, I.P.; Tsiodras, S.; Sfikakis, P.P.; Dimopoulos, M.-A.
Life 2020, 10, 214, DOI: 10.3390/life10090214
Published: 21 September 2020

Pages