Ιατρική αυξημένης φροντίδας και Εντατική θεραπεία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Nature 587, 190-192 (2020), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-03132-4
11 November 2020
Η εμπειρία που αποκτήθηκε με σκληρό τρόπο, η μεταβολή των δημογραφικών στοιχείων των κρουσμάτων  και η μειωμένη πίεση στα νοσοκομεία είναι εν δυνάμει λόγοι για τη μείωση του ποσοστού των θανάτων που καταγράφονται, σε σχέση με τους βαριά νοσούντες - αλλά κανείς δεν ξέρει πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτή η αλλαγή.
Marina Castaño-García, José Granero-Molina, Alba Fernández-Férez, Isabel María Fernández-Medina, María Isabel Ventura-Miranda and María del Mar Jiménez-Lasserrotte
Healthcare 2024, 12(2), 162, https://doi.org/10.3390/healthcare12020162
Published: 10 January 2024
Η πανδημία COVID-19 προκάλεσε διεθνώς μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία, όπου η νοσηλευτική είχε θεμελιώδη ρόλο. Ο υψηλός αριθμός ασθενών στις ΜΕΘ των νοσοκομείων οδήγησε σε αλλαγή των συνθηκών εργασίας και του φόρτου εργασίας των νοσηλευτών. Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να περιγράψει τις εμπειρίες των νοσηλευτών που εργάστηκαν σε ΜΕΘ κατά την οξεία φάση της πανδημίας COVID-19.
Anna L.V. Johansson; Anna Skog; Tom Børge Johannesen; Tor Åge Myklebust; Charlotte Wessel Skovlund; Lina Steinrud Mørch; Søren Friis; Mads Gamborg; Marnar Fríðheim Kristiansen; David Pettersson; Elínborg J. Ólafsdóttir; Helgi Birgisson; Runolfur Palsson; Elias Eythorsson; Sandra Irenaeus; Mats Lambe; Giske Ursin
The Lancet Regional Health - Europe, Volume 31, August 2023, 100680, https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2023.100680
Available online 10 July 2023
Στην παρούσα μελέτη, διερευνήθηκε ο κίνδυνος να βγουν θετικοί στον SARS-CoV-2 και να αναπτύξουν σοβαρή COVID-19 ασθενείς με καρκίνο σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Σε μελέτες κοόρτης σε εθνικό επίπεδο εντοπίστηκαν όλα τα άτομα στη Νορβηγία, τη Δανία και την Ισλανδία που βρέθηκαν θετικά στον SARS-CoV-2 ή είχαν σοβαρή έκβαση COVID-19 (νοσοκομείο, εντατική θεραπεία και θάνατος) από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2020, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα εθνικά μητρώα υγείας.
Vaccination reduces need for emergency care in breakthrough COVID-19 infections: A multicenter cohort study
Amit Bahl, Steven Johnson, et al.
medRxiv 2021.06.09.21258617; doi: https://doi.org/10.1101/2021.06.09.21258617
Στόχος της πολυκεντρικής μελέτης παρατήρησης είναι να προσδιοριστεί εάν ο εμβολιασμός μειώνει την πιθανότητα νοσηλείας εξαιτίας σοβαρής νόσησης από COVID-19
Joshua J. Baugh, et al.
The American Journal of Emergency Medicine, 2020, ISSN 0735-6757, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ajem.2020.11.065.
Available online 2 December 2020
Περιγράφεται μια στρατηγική για την εξοικονόμηση υψηλής έντασης πόρων για το προσωπικό τμήματος επειγόντων περιστατικών. Αυτοκόλλητα κώδικα QR, που συνδέονται με έναν απλό ιστότοπο μίας σελίδας με τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις για την COVID-19, τοποθετούται στρατηγικά σε σημεία σε όλη την μονάδα. 

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Karampelias, V., Spanidis, Y., & Zografos, C. D. 
Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan, 30 (Supplement 1 COVID-19), 86–87. DOI: https://doi.org/10.29271/jcpsp.2020.Supp1.S86
Jordi Rello, Mirko Belliato, Meletios-Athanasios Dimopoulos, Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis, Vladimir Jaksic, Ignacio Martin-Loeches, Iosif Mporas, Paolo Pelosi, Garyphallia Poulakou, Spyridon Pournaras, Maximiliano Tamae-Kakazu, Jean-François Timsit, Grant Waterer, Sofia Tejada, George Dimopoulos
Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine, 2020, ISSN 2352-5568, https://doi.org/10.1016/j.accpm.2020.10.008.
Nov 12, 2020

 

Bakakos, A.; Koukaki, E.; Ampelioti, S.; Ioannidou, I.; Papaioannou, A.I.; Loverdos, K.; Koutsoukou, A.; Rovina, N.
J. Pers. Med. 2023, 13(6), 908, https://doi.org/10.3390/jpm13060908
Published: 29 May 2023
Tsioufis, K., Chrysohoou, C., Kariori, M., Leontsinis, I., Dalakouras, I., Papanikolaou, A., Charalambus, G., Sambatakou, H., Siassos, G., Panagiotakos, D., & Tousoulis, D. 
Clinical Research in Cardiology, https://doi.org/10.1007/s00392-020-01682-1

Pages