Ιατρική αυξημένης φροντίδας και Εντατική θεραπεία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Surgical practice and operative surgical strategies during the COVID-19 pandemic: A commentary
Karampelias, Vasileios; Spanidis, Ypatios; Kehagias, Ioannis
ANNALS OF MEDICINE AND SURGERY  Volume: 55  Pages: 47-48  DOI: 10.1016/j.amsu.2020.04.046 
Published: JUL 2020
Surgical challenges and research priorities in the era of the COVID-19 pandemic: EAES membership survey
Marco Milone,…Christos Kontovounisios, …Elisa Cassinotti, Eugenia Yiannakopoulou, George Theodoropoulos, … Stavros A. Antoniou, et al.
Surgical Endoscopy, DOI: 10.1007/s00464-020-07835-7
04.08.2020
Risk of stroke in hospitalized SARS-CoV-2 infected patients: A multinational study
Shima Shahjouei...Georgios Tsivgoulis, Paraskevi C. Fragkou, Emmanouil Karofylakis, Sotirios Tsiodras, et al.
EBIOMEDICINE, Volume: 59, Article Number: 102939, DOI: 10.1016/j.ebiom.2020.102939
Published: SEP 2020
Prognostic Role of Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor at the Emergency Department: A Position Paper by the Hellenic Sepsis Study Group
Dimitrios Velissaris, George Dimopoulos, John Parissis, Zoi Alexiou, Nikolaos Antonakos, Dimitrios Babalis, Styliani Gerakari, Vassileios Kaldis, Pantelis Koutoukas, Malvina Lada, Konstantinos Leventogiannis, Ioannis Pantazopoulos, Antonios Papadopoulos, Eftihia Polyzogopoulou, Charalambos Gogos, Apostolos Armaganidis, Evangelos J. Giamarellos-Bourboulis
Infect Dis Ther. : 1–10.  doi: 10.1007/s40121-020-00301-w
May 12, 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Zhang, H., Kelly, B., David, M., Lautenbach, E., et al.
Infection Control & Hospital Epidemiology, 1-10. doi:10.1017/ice.2021.468
Published online by Cambridge University Press:  15 November 2021
Διερευνάται η πιθανή μόλυνση από τον SARS-CoV-2 RNA στους κοινόχρηστους χώρους του προσωπικού σε ένα νοσοκομείο εντατικής φροντίδας.
Woodruff RC, Campbell AP, Taylor CA, et al.
Pediatrics. 2021; doi: 10.1542/peds.2021-053418
Περιγράφονται τα ποσοστά με βάση τον πληθυσμό και οι παράγοντες κινδύνου για σοβαρή COVID-19 (δηλαδή εισαγωγή στη μονάδα εντατικής θεραπείας, επεμβατικός μηχανικός αερισμός ή θάνατος) μεταξύ των παιδιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
Posted July 05, 2021.
Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για όλες τις εισαγωγές παιδιών και νέων, (ηλικίας 0-17 ετών) ασθενών στην Αγγλία, σε μονάδες παιδιατρικής εντατικής θεραπείας και εξετάστηκαν οι συσχετισμοί με θανάτους, κοινωνιοδημογραφικούς παράγοντες και συννοσηρότητα για τον υπολογισμό δεικτών απόδοσης και πιθανοτήτων.
Nalbandian, A., Sehgal, K., Gupta, A. et al.
Nat Med (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-021-01283-z
Published 22 March 2021
Μια περιεκτική ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας αποκαλύπτει τις παρατεταμένες επιδράσεις του μετά-οξέος COVID-19 συνδρόμου, το οποίο επίσης ονομάζεται long COVID.

Pages