Ιατρική αυξημένης φροντίδας και Εντατική θεραπεία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

New England Journal of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMoa2117995
January 12, 2022
Μεταξύ της 1ης Ιουλίου και της 25ης Οκτωβρίου 2021, ελέγχθηκαν τα αρχεία καταγραφής εισαγωγών ασθενών με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη Covid-19 σε 31 νοσοκομεία σε 23 πολιτείες προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού με δύο δόσεις του εμβολίου BNT162b2.

 

Early Convalescent Plasma for High-Risk Outpatients with Covid-19
Frederick K. Korley, M.D., Ph.D., Valerie Durkalski-Mauldin, et al.
New England Journal of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMoa2103784
August 18, 2021
Σύμφωνα με τη μελέτη, η έγκαιρη χορήγηση πλάσματος που λαμβάνεται από αιμοδότες που έχουν αναρρώσει από τη νόσο Covid-19, δεν εμποδίζει την εξέλιξη της νόσου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου με οξεία νόσο Covid-19.
Coronavirus Disease 2019 Hospitalizations Attributable to Cardiometabolic Conditions in the United States: A Comparative Risk Assessment Analysis
Meghan O’Hearn, Junxiu Liu, Frederick Cudhea, Renata Micha, and Dariush Mozaffarian
Journal of the American Heart Association. 2021;10:e019259, https://doi.org/10.1161/JAHA.120.019259
Originally published 25 Feb 2021
Εκτιμώνται οι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα νοσηλείας για COVID ‐ 19 όπως οι καρδιο-μεταβολικές καταστάσεις η φυλή / εθνικότητα, η ηλικία και το φύλο.
Salavati S, Rahimaghaee F, Seylani K.
Nursing Practice Today, Vol 9 No 1 (2022): Winter, https://doi.org/10.18502/npt.v9i1.7318
Η αποδοχή της ευθύνης της θεραπείας από τους ασθενείς όχι μόνο τους ωφελεί αλλά βοηθάει και τα νοσοκομεία. Η συνεργασία των ασθενών που μπορεί να ονομαστεί συν-δημιουργία θεωρείται αποτελεσματική στην οργανωτική ανάπτυξη.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

H.C. Maltezou, T.V. Giannouchos, A. Pavli, P. Tsonou, X. Dedoukou, M. Tseroni, K. Papadima, D. Hatzigeorgiou, N.V. Sipsas, K. Souliotis
Journal of Hospital Infection, Volume 114, 2021, Pages 126-133, https://doi.org/10.1016/j.jhin.2021.04.018.
August 2021

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A critical care perspective beyond China
Jordi Rello, ...Kostoula Arvaniti, et al.
Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine, Volume 39, Issue 2 April 2020 Pages 167-169,  https://doi.org/10.1016/j.accpm.2020.03.001
Available online 3 March 2020

Pages