Διαχείριση και Διάθεση αποβλήτων

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The myriad ways sewage surveillance is helping fight COVID around the world
Freda Kreier
Nature, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-01234-1
10 May 2021
Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από την παραλολούθηση των λυμάτων, βοηθούν τους επιστήμονες να εντοπίσουν κρούσματα, να προβλέπουν διακυμάνσεις,, να προσδιορίζουν πού να στοχεύουν τιους διαγνωστικούς ελέγχους και να εκτιμούν το συνολικό αριθμό των  μολυσμένων ατόμων σε πόλεις ή περιοχές.
Minimising the present and future plastic waste, energy and environmental footprints related to COVID-19
Jiří Jaromír Klemeš,  Yee Van Fan, Raymond R. Tan, and Peng Jiang
Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2020 Jul; 127: 109883, doi: 10.1016/j.rser.2020.109883
Published online 2020 Apr 27
Η πανδημία COVID-19 έχει σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες αναφορικά με τη χρήση πλαστικών, αλλά τα επείγοντα ζητήματα υγείας έχουν επισκιάσει κατά πολύ αυτές τις επιπτώσεις. Αξιολογείται ο αντίκτυπος της πανδημίας στον κύκλο ζωής διαφόρων πλαστικών αντικειμένων, ιδίως εκείνων που χρησιμοποιούνται για την προσωπική προστασία και κατά την υγειονομική περίθαλψη. Το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα από αυτά τα είδη αυξήθηκε ραγδαία παγκοσμίως, ενώ ανακύπτουν κρίσιμα ζητήματα διαχείρισης επικίνδυνου παθογόνου φορτίου σε ιατρικά και οικιακά απόβλητα. Συζητείται η ανάγκη περαιτέρω έρευνας και διαμόρφωσης περιβαλλοντικών πολιτικών διαχείρισης σε όλο τον κόσμο.
Garlasco J, Canepari A, Giacobone G, et al.
Waste Management & Research. January 2022. doi:10.1177/0734242X221074195
First Published January 28, 2022
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην εκτίμηση της αύξησης της παραγωγής αποβλήτων υγειονομικού υλικού από την περίθαλψη, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με βάση δεδομένα από ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο.
Su M, Wang Q, Li R.
International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(22):12127. https://doi.org/10.3390/ijerph182212127
Published: 19 November 2021
Αυτή η μελέτη συνοψίζει την εμπειρία της Κίνας στην απόρριψη ιατρικών αποβλήτων στην ειδική περίπτωση της COVID-19 ευελπιτώντας να καταστεί αναφορά για άλλες χώρες όσον αφορά τη διάθεση ιατρικών αποβλήτων.
Hasan, Neaz A. et al.
Working Paper Series, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3722737
Department of Aquaculture, Bangladesh Agricultural University
Posted: 24 Nov 2020 
Η αργή αποικοδόμηση του πολυπροπυλενίου και του πολυαιθυλενίου που προέρχονται από τις μάσκες οδηγεί σε τεράστια ρύπανση από μικροπλαστικά στα υδάτινα περιβάλλοντα. Διατυπώνονται ορισμένες συστάσεις για τον μετριασμό αυτών των χρόνιων επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Khazraji M, Mouhir L, Fekhaoui M, Saafadi L, Nassri I.
Waste Management & Research. September 2021. doi:10.1177/0734242X211046853
Article first published online: September 18, 2021
Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να πραγματοποιήσει μια περιγραφική στατιστική ανάλυση για την αξιολόγηση της παραγωγής και διαχείρισης των ιατρικών και φαρμακευτικών αποβλήτων που παράγονται κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Zigu Chen, Weican Zhang, Hang Yang, et al.
Environ. Sci.: Processes Impacts, 2022
First published 07 Apr 2022
Η μαζική χρήση των μασκών μίας χρήσης έχει εγείρει ορισμένες αναδυόμενες ανησυχίες για το περιβάλλον και τη βιοασφάλεια