Πολυμερή και Πλαστικά

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Fate of Microplastics Released by Discarded Disposable Masks
Liu, C.; Li, S.; Ma, Q.; Liu, L.; Wang, Y.; Chen, J.; Zhu, L.; Zhong, H.
Polish Journal of Environmental Studies ; 31(5):4197-4204, 2022-09-01, https://doi.org/10.15244/pjoes/149410
Online publication date: 2022-07-26
Η πανδημία COVID-19 οδήγησε σε ραγδαία αύξηση της παραγωγής μασκών. Λόγω της ταχείας μετάδοσης της COVID-19 και του μεγάλου χρόνου ζωής των πλαστικών επιφανειών, ένας μεγάλος αριθμός μασκών απορρίπτεται στο περιβάλλον χωρίς επεξεργασία. Σε αυτό το άρθρο, η απελευθέρωση μικροπλαστικών στη φύση προσομοιώθηκε με τη χρήση δειγμάτων μάσκας που ακτινοβολήθηκαν με υπεριώδες φως (UV).
Face Mask: As a Source or Protector of Human Exposure to Microplastics and Phthalate Plasticizers?
Cao, Jiong, Shi, Yumeng, Yan, Mengqi, Zhu, Hongkai, Chen, Shucong, Xu, Ke, Wang, Lei, Sun, Hongwen
Toxics 2023, 11(2), 87; https://doi.org/10.3390/toxics11020087
Published: 17 January 2023
Η χρήση μάσκας έχει γίνει ο κανόνας κατά τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μάσκες μπορούν να συνδέονται με ατμοσφαιρικούς ρύπους και να απελευθερώνουν μικροπλαστικά και πλαστικά πρόσθετα όπως φθαλικές ενώσεις. Σε αυτή τη μελέτη, δημιουργήθηκε μια πειραματική συσκευή για να προσομοιώσει την επίδραση πέντε ειδών μάσκας (ενεργού άνθρακα, N95, χειρουργικές, βαμβακερές και μάσκες μόδας) στον κίνδυνο εισπνοής μικροπλαστικών και φθαλικών ενώσεων από τον άνθρωπο κατά τη χρήση.
Environmental risks of disposable face masks during the pandemic of COVID-19: Challenges and management
Li, Bing; Huang, Yuxiong; Guo, Dengting; Liu, Yuzhi; Liu, Ziyi; Han, Jing-Cheng; Zhao, Jian; Zhu, Xiaoshan; Huang, Yuefei; Wang, Zhenyu; Xing, Baoshan
Science of The Total Environment, Volume 825, 15 June 2022, 153880, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153880
Available online 18 February 2022
Από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, στις αρχές του 2020, η μάσκα προσώπου έχει αναγνωριστεί ως αποτελεσματικό μέτρο για τη μείωση της μόλυνσης, αυξάνοντας την κατανάλωσή της σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η τεράστεια χρήση μάσκας στο σπίτι άλλαξε τις παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης ιατρικών απορριμμάτων και δεν υπήρξε κατάλληλη διαχείριση. Επί του παρόντος, λίγες μελέτες εκτιμούν την κατανάλωση μάσκας σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ λείπουν ολοκληρωμένες μελέτες των περιβαλλοντικών κινδύνων της μάσκας από την άποψη του κύκλου ζωής. Η παγκόσμια κατανάλωση μασκών και οι συσχετιζόμενοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι αποσαφηνίζονται στην παρούσα ανασκόπηση, η οποία παρέχει επίσης μια βάση για την κατανόηση του περιβαλλοντικού κινδύνου από την τυχαία απόρριψη των μασκών και υπογραμμίζει την επείγουσα απαίτηση για την προσεκτική διαχείριση των μασκών που έχουν απορριφθεί ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση στο εγγύς μέλλον.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

COVID-19-related litter pollution on Greek beaches and nearshore shallow water environments
Kouvara, Konstantina, Papatheodorou, George, Kosmopoulou, Angeliki, Giovos, Ioannis, Charitou, Anastasia, Filippides, Anastasios, Kaberi, Helen, Kalaitzi, Loukia, Kyrkitsos, Filippos, Koundouri, Phoebe, Triantafyllou, Constantinos, Gletsos, Miltos, Fakiris, Elias, Geraga, Maria
Marine Pollution Bulletin
Volume 185, Part A, December 2022, 114250, https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.114250
Available online 14 October 2022