Μοντελοποίηση και Προσομοίωση

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

With COVID-19, modeling takes on life and death importance
Martin Enserink, Kai Kupferschmidt
Science,  Vol. 367, Issue 6485, pp. 1414-1415, DOI:10.1126/science.367.6485.1414b
27 Mar 2020
Οι προσομοιώσεις που εκτελούνται από τους υπολογιστές του Jacco Wallinga, πρόκειται σύντομα να περάσουν από έναν κρίσιμο έλεγχο πιστότητας. Ο J. Wallinga είναι καθηγητής μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης λοιμωδών νόσων και ο κύριος επιδημιολόγος του Εθνικού Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (RIVM) της Ολλανδίας. Ο καθηγητής, συμβουλεύει την ολλανδική κυβέρνηση σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί (όπως το κλείσιμο σχολείων και επιχειρήσεων) για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού στη χώρα. Τα μαθηματικά μοντέλα του J. Wallinga προβλέπουν ότι ο αριθμός των προσβεβλημένων ατόμων που χρήζουν νοσηλείας, θα μειωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Όμως αν τα μοντέλα είναι λάθος, η ζήτηση για κρεβάτια εντατικής θεραπείας μπορεί να ξεπεράσει την προσφορά, όπως έχει ήδη συμβεί, με τραγικά αποτελέσματα, στην Ιταλία και την Ισπανία.
Adler, Matthew D.
Duke Law School Public Law & Legal Theory Series No. 2020-40, SSRN: https://ssrn.com/abstract=3636550
June 25, 2020
Η αξία της στατιστικής ζωής (Value of Statistical Life-VSL) είναι ένας παράγοντας για τη αποτίμηση του κινδύνου σε χρηματοοικονομικό κόστος. Είναι ένας τρόπος για να εκτιμηθεί η προθυμία ενός ατόμου να πληρώσει για μια μικρή διαφοροποίηση .  Ο VSL έχει κεντρικό ρόλο στην  οικονομική βιβλιογραφία σχετικά με την COVID-19 και πολλές έρευνες χρησιμοποιούν το VSL για να αποδώσουν μια χρηματική αξία στον κίνδυνο θανάτου και στα οφέλη από την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής αποστασιοποίησης, κατά την προσπάθεια εξισορρόπησης της σχέσης οφέλους - χαμένου εισοδήματος/άλλου πολιτικού κόστους. Αυτή η εργασία χρησιμοποιεί ένα μοντέλο προσομοίωσης των πολιτικών κοινωνικής αποστασιοποίησης, για να αναδείξει τις ανεπάρκειες του παράγοντα VSL. 
Alexander F. Siegenfeld, Nassim N. Taleb, and Yaneer Bar-Yam
PNAS, 117 (28) 16092-16095; first published June 24, 2020;  https://doi.org/10.1073/pnas.2011542117
July 14, 2020
Είναι σημαντικό να γίνει σαφής η διάκριση μεταξύ του τι μπορούν και τι δεν μπορούν να προβλέψουν τα διάφορα μοντέλα που μελετούν την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι αδυναμίες και τα πλεονεκτήματά τους, αλλά και πώς μπορούν να βοηθήσουν, μετριάζοντας τις προσδοκίες  των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των πολιτών που θέλουν να γνωρίζουν τον πλήρη αντίκτυπο της πανδημίας τις επόμενες εβδομάδες και μήνες.
Using high-resolution contact networks to evaluate SARS-CoV-2 transmission and control in large-scale multi-day events
Rachael Pung, Josh A Firth, Lewis G Spurgin, et al.
medRxiv 2021.11.12.21266183; doi: https://doi.org/10.1101/2021.11.12.21266183
Posted November 14, 2021.
Εξετάζεται πώς οι κοινωνικές επαφές που δημιουργούνται σε διάφορα περιβάλλοντα δραστηριότητας επηρεάζουν τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για τον έλεγχο των εστιών μετάδοσης του SARS-CoV-2. Συνδυάζονται δεδομένα υψηλής ανάλυσης με μοντέλα μετάδοσης δικτύου.
Transmission dynamics reveal the impracticality of COVID-19 herd immunity strategies
Tobias S. Brett, Pejman Rohani
PNAS  https://doi.org/10.1073/pnas.2008087117
Published September 22, 2020
Χρησιμοποιώντας ένα παραμετροποιημένο μοντέλο για την προσομοίωση της μετάδοσης SARS-CoV-2 κάτω από διαφορετικά σενάρια μη φαρμακευτικής παρέμβασης, επιβεβαιώθηκε ότι ο περιορισμός της μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2 είναι δυνατός εύλογα επίπεδα κοινωνικής απόστασης για μια περίοδο μηνών. Η συγκεκριμένη μοντελοποίηση δεν υποστήριξε την επίτευξη της ανοσίας αγέλης ως έναν ρεαλιστικό στόχο, 
The role of children in the spread of COVID-19: Using household data from Bnei Brak, Israel, to estimate the relative susceptibility and infectivity of children
Dattner I, Goldberg Y, Katriel G, Yaari R, Gal N, Miron Y, et al.
PLoS Comput Biol 17(2): e1008559. doi:10.1371/journal.pcbi.1008559
Published: February 11, 2021
Η μελέτη χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με τις λοιμώξεις σε νοικοκυριά προκειμένου να εκτιμήσει την ευαισθησία και τη μολυσματικότητα των παιδιών σε σύγκριση με των ενηλίκων.
The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Cryptocurrency Market
Mgadmi, N.; Béjaoui, A.; Moussa, W.; Sadraoui, T.
Scientific Annals of Economics and Business ; 69(3):343-359, 2022, https://doi.org/10.47743/saeb-2022-0014
Published 2022-09-12
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη του δημοσιονομικού ισοζυγίου και με αυτόν τον τρόπο ο εντοπισμός λύσεων για τη διαμόρφωση μιας βιώσιμης δημοσιονομικής πολιτικής.
The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios
McKibbin, Warwick J. and Fernando, Roshen,
CAMA Working Paper No. 19/2020. DOI: 10.2139/ssrn.3547729
March 2, 2020
Η εξέλιξη της νόσου COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως και ο οικονομικός αντίκτυπός της, είναι εξαιρετικά αβέβαια, γεγονός που δυσχεραίνει τους φορείς χάραξης πολιτικής να αντιδράσουν διαμορφώνοντας μια κατάλληλη μακροοικονομική πολιτική. Για την καλύτερη κατανόηση των πιθανών οικονομικών επιπτώσεων, το παρόν άρθρο εξετάζει επτά διαφορετικά σενάρια για την εξέλιξη της κατάστασης. Αυτά τα σενάρια καταδεικνύουν το μέγεθος των δαπανών που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, με την αύξηση των επενδύσεων στα συστήματα δημόσιας υγείας όλων των χωρών και ιδιαίτερα των λιγότερο αναπτυγμένων οικονομικά, όπου και τα συστήματα υγείας είναι λιγότερο αναπτυγμένα και η πυκνότητα του πληθυσμού υψηλή.
The effect of notification window length on the epidemiological impact of COVID-19 contact tracing mobile applications
Leng, Trystan; Hill, Edward M; Keeling, Matt J; Tildesley, Michael J; Thompson, Robin N
Commun Med (Lond) ; 2: 74, 2022, https://doi.org/10.1038/s43856-022-00143-2
Published: 27 June 2022
Η μείωση της μετάδοσης του SARS-CoV-2 με τη χρήση εφαρμογών ανίχνευσης επαφών για κινητά εξαρτάται τόσο από την αναλογία των σχετικών επαφών που ειδοποιούνται όσο και από την πιθανότητα αυτές οι επαφές να τεθούν σε καραντίνα μετά την ειδοποίηση. Το ποσοστό των σχετικών επαφών που ειδοποιούνται εξαρτάται από τον αριθμό των ημερών που προηγούνται του θετικού τεστ ενός φορέα που ειδοποιούνται οι επαφές του, το οποίο αναφέρεται ως παράθυρο ειδοποίησης μιας εφαρμογής. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε ένα επιδημιολογικό μοντέλο μετάδοσης του SARS-CoV-2 που καταγράφει το προφίλ της μόλυνσης για να εξεταστεί η αντιστάθμιση μεταξύ της διάρκειας του παραθύρου ειδοποίησης και της ενεργούς χρήσης της εφαρμογής.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Lucia Russo, Cleo Anastassopoulou, Athanassios Tsakris, Gennaro Nicola Bifulco, Emilio Fortunato Campana, Gerardo Toraldo, Constantinos Siettos
medRxiv 2020.03.17.20037689; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.17.20037689
17 March, 2020

Pages