Στατιστική και Πιθανότητες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Why R0 Is Problematic for Predicting COVID-19 Spread?
Katarina Zimmer
The Scientist, July/August 2020
Jul 13, 2020
Η πανδημία του SARS-CoV-2 αποκάλυψε τους περιορισμούς του δείκτη αναπαραγωγής/μετάδοσης (R0), όπως δεν είχε γίνει στο παρελθόν από καμία λοιμώδη νόσο, και αυτό σε μια περίοδο που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χρειάζονται ακριβείς προβλέψεις.
Stephen M. Kissler, et al.
The New England Journal of medicine, DOI: 10.1056/NEJMc2102507
December 1, 2021
Πρόσφατα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι λοιμώξεις με την παραλλαγή Δέλτα παρουσιάζουν υψηλότερα ιικά φορτία σε σχ'εση με άλλες παραλλαγές και οτι τα εμβολιασμένα άτομα που μολύνονται με SARS-CoV-2 αναρρώνουν πιο γρήγορα από τα μη εμβολιασμένα.
Edward Burn, Talita Duarte-Salles, et al.
The Lancet Infectious Diseases, 2022,  https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00223-7.
Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση της επίπτωσης της φλεβικής θρομβοεμβολής, της αρτηριακής θρομβοεμβολής και του θανάτου μεταξύ των περιπτώσεων COVID-19 και η αξιολόγηση της επίδρασης αυτών των συμβάντων στους κινδύνους νοσηλείας και θανάτου.
Abbasi J.
JAMA. 2022;327(14):1323. doi:10.1001/jama.2022.5156
April 12, 2022
Για τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας του εμβολίου, η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από 11.690 ενήλικες που εισήχθησαν σε 21 νοσοκομεία των ΗΠΑ από τις 11 Μαρτίου 2021 έως τις 14 Ιανουαρίου 2022
Vaccination with BNT162b2 reduces transmission of SARS-CoV-2 to household contacts in Israel
Ottavia Prunas, Joshua L. Warren, et al.
medRxiv 2021.07.13.21260393; doi: https://doi.org/10.1101/2021.07.13.21260393
Posted July 16, 2021
Υπολογίζεται ποσοτικά η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού με BNT162b2 (εμβόλιο βασισμένο σε mRNA Pfizer-BioNTech) έναντι της οικιακής μετάδοσης του SARS-CoV-2, στο Ισραήλ.
Science Immunology 0(0): eabn8014, DOI: 10.1126/sciimmunol.abn8014
First Release 25 Jan 2022 
Τα δεδομένα της μελέτης υποδηλώνουν ότι η πρόσθετη έκθεση σε αντιγόνο από τη φυσική λοίμωξη ενισχύει σημαντικά την ποσότητα, την ποιότητα και το εύρος της ανοσολογικής απόκρισης, ανεξάρτητα από το αν συμβαίνει πριν ή μετά τον εμβολιασμό.
Understanding COVID-19: comparison of spatio-temporal analysis methods used to study epidemic spread patterns in the United States
Liu, Chunhui; Su, Xiaodi; Dong, Zhaoxuan; Liu, Xingyu; Qiu, Chunxia
Geospatial Health 2023, 18(1), https://doi.org/10.4081/gh.2023.1200
Published: 25 May 2023
Αυτό το άρθρο εξετάζει τρεις χωροχρονικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση μολυσματικών ασθενειών, με έμφαση στην COVID-19 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι μέθοδοι που εξετάζονται περιλαμβάνουν παρεμβολή στάθμισης αντίστροφης απόστασης (IDW), αναδρομικές στατιστικές χωροχρονικής σάρωσης και χωροχρονικά μοντέλα Bayes. Η μελέτη καλύπτει μια περίοδο 12 μηνών από τον Μάιο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2021, συμπεριλαμβανομένων μηνιαίων δεδομένων από 49 πολιτείες ή περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ryusuke Matsumoto, Eishi Motomura, Toshiaki Onitsuka and Motohiro Okada
Eur. J. Investig. Health Psychol. Educ. 2023, 13(12), 2795-2810, https://doi.org/10.3390/ejihpe13120193
Published: 27 November 2023
Οι αυτοκτονίες στην Ιαπωνία είχαν μία σταθερή μείωση από το 2009 έως το 2019, αλλά παρουσίασαν αύξηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Με στόχο να προσδιοριστούν οι αιτίες των αυξανόμενων αυτοκτονιών, οι εξαρτώμενες από την ηλικία διακυμάνσεις και οι χρονικές διακυμάνσεις του ποσοστού θνησιμότητας από αυτοκτονίες ανά 100.000 σε άτομα ηλικίας εργασίας (20-59 ετών), χωρισμένες ανά κίνητρο αυτοκτονίας (σε 7 κατηγορίες και 52 υποκατηγορίες) και ανά φύλο, από το 2007 έως το 2022, αναλύθηκαν με ανάλυση διακύμανσης και παλινδρόμηση συνδυασμού, αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας την κυβερνητική βάση δεδομένων αυτοκτονιών «Στατιστικές Αυτοκτονιών».
Natalie Dea
Nature 602, 185 (2022), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00336-8
08 February 2022
Για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας απαιτούνται καλύτερα αριθμητικά στοιχεία. Ένας από τους καλύτερους τρόπους που υπάρχουν για μια ξεκάθαρη εικόνα της COVID-19 δεν χρησιμοποιείται καθόλου. Είναι καιρός να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της τυχαίας δειγματοληψίας.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Langousis, A., Carsteanu, A.A.
Stoch Environ Res Risk Assess (2020). DOI: https://doi.org/10.1007/s00477-020-01821-0
Published 02 June 2020

Pages