Στατιστική και Πιθανότητες

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Jyoti S Mathad, et al.
Open Forum Infectious Diseases, 2021;, ofab370, https://doi.org/10.1093/ofid/ofab370
Published: 09 July 2021
Αξιολογήθηκαν οι διαφορές που σχετίζονται με το φύλο, στα συμπτώματα και τους παράγοντες κινδύνου θνησιμότητας σε 4.798 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με Covid-19 στη Νέα Υόρκη.
Stephen Y Wang, Prerak V Juthani, et al.
The Lancet Microbe, 2021, https://doi.org/10.1016/S2666-5247(21)00306-2.
Available online 3 December 2021
Παρά τις αδιάσειστες ενδείξεις ότι τα εμβόλια SARS-CoV-2 είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην πρόληψη της COVID-19, τα κρούσματα εμβολιασμένων εμφανίζουν αυξανόμενο ρυθμό
SARS-CoV-2 Transmission From People Without COVID-19 Symptoms.
Johansson MA, Quandelacy TM, Kada S, et al.
JAMA Netw Open. 2021;4(1):e2035057. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.35057
January 7, 2021
Στόχος της έρευνας είναι να αξιολογηθεί το ποσοστό των μεταδόσεων του ιού SARS-CoV-2 στην κοινότητα, που πιθανόν να προκύψουν από άτομα χωρίς συμπτώματα.
SARS-CoV-2 infection risk among unvaccinated is negatively associated with community-level vaccination rates
Oren Milman, Idan Yelin, Noga Aharony, et al.
medRxiv 2021.03.26.21254394; doi: https://doi.org/10.1101/2021.03.26.21254394
Posted March 31, 2021.
Διερευνάται η αποτελεσματικότητα του εμβολιαμού όχι μόνο στην πρόληψη της νόσου αλλά και της πιθανότητας μετάδοση σε μη εμβολιασμένα άτομα, αναλύοντας τα αρχεία εμβολιασμού και τα αποτελέσματα των ελέγχων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια μιας ταχείας διάθεσης  από 223 γεωγραφικά καθορισμένες κοινότητες,
The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00675-9
Published: April 09, 2021
Στόχος της εργασίας ήταν η διερεύνηση εάν τα αντισώματα κατά του SARS-CoV-2 συσχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο συμπτωματικής και ασυμπτωματικής επαναμόλυνσης.
Same-day SARS-CoV-2 antigen test screening in an indoor mass-gathering live music event: a randomised controlled trial
Boris Revollo, Ignacio Blanco, et al.
The Lancet Infectious Diseases, 2021, https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00268-1.
Σχεδιάστηκε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη ανοιχτή δοκιμή για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα μιας ολοκληρωμένης προληπτικής παρέμβασης σε μια εκδήλωση με μαζική συγκέντρωση σε εσωτερικό χώρο (ζωντανή συναυλία)
Posted February 08, 2021
Στόχος να προσδιοριστεί ο κίνδυνος νοσηλείας με COVID-19 μεταξύ των εκπαιδευτικών και των οικείων τους, σε σύγκριση με τους εργαζόμενους στην υγειονομική περίθαλψη και με τον γενικό πληθυσμό
Posted July 05, 2021.
Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για όλες τις εισαγωγές παιδιών και νέων, (ηλικίας 0-17 ετών) ασθενών στην Αγγλία, σε μονάδες παιδιατρικής εντατικής θεραπείας και εξετάστηκαν οι συσχετισμοί με θανάτους, κοινωνιοδημογραφικούς παράγοντες και συννοσηρότητα για τον υπολογισμό δεικτών απόδοσης και πιθανοτήτων.
Report 12: The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression
Patrick GT Walker, et al.
Imperial College COVID-19 Response Team
26 March 2020 
Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του COVID-19. Ο τρόπος με τον οποίο οι μεμονωμένες χώρες θα ανταποκριθούν τις προσεχείς εβδομάδες θα είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της επιδημίας σε κάθε χώρα. Στην συγκεκριμένη έκθεση, η ερευνητική ομάδα συνδυάζει τα δεδομένα που σχετίζονται με τα μοτίβα επαφών που ακολουθούν διάφορες ηλικιακές ομάδες και τη σοβαρότητα του COVID-19 για να προβλέψει τις επιπτώσεις της πανδημίας στην υγεία των πολιτών σε 202 χώρες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, χωρίς μέτρα αναχαίτισης, το COVID-19 θα είχε οδηγήσει σε 7,0 δισεκατομμύρια κρούσματα και 40 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως. Τα περιοριστικά μέτρα που εστιάζουν στην προστασία των ηλικιωμένων (μείωση κατά 60% στις κοινωνικές επαφές) και στην επιβράδυνση αλλά όχι στη διακοπή της μετάδοσης (μείωση 40% στις κοινωνικές επαφές για τον ευρύτερο πληθυσμό) θα μπορούσαν να μειώσουν τη θνησιμότητα κατά το ήμισυ, εξοικονομώντας 20 εκατομμύρια ζωές.

Pages