Περιβαλλοντική υγεία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Nature 592, 22-25 (2021) doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00810-9
30 March 2021
Ο κίνδυνος μόλυνσης είναι αυξημένος όταν συσσωρεύονται σωματίδια του ιού στο εσωτερικό των κτιρίων, όμως δεν είναι σαφές ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος βελτίωσης του αερισμού.
March 13, 2020
Πολλές μολυσματικές ασθένειες εμφανίζονται συνήθως, σε συγκεκριμένες εποχές του χρόνου. Το φαινόμενο αναγνωρίστηκε ήδη πριν από 2.500 χρόνια από τον Ιπποκράτη και τον Θουκυδίδη, αλλά δεν έχει πολύ καλά μελετηθεί. Είναι ένα ερώτημα που ξαφνικά έγινε πιο πιεστικό λόγω της εμφάνισης του COVID-19. Για τον ιό SARS-CoV-2, που προκαλεί την ασθένεια που έχει ήδη μολύνει πλέον των 135.000 ατόμων σε ολόκληρο τον πλανήτη, μερικοί ελπίζουν ότι θα μιμείται τη γρίπη και τα κρούσματα θα μειώνονται καθώς το καλοκαίρι θα φθάνει στις εύκρατες περιοχές του Βόρειου Ημισφαιρίου, όπου ζει περίπου το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού.
Bernacki, Edward J. et al.
Journal of Occupational and Environmental Medicine: May 2021 - Volume 63 - Issue 5 - p 374-380, doi: 10.1097/JOM.0000000000002126
Αντικείμενο της μελέτης είναι να καθοριστεί οι εργαζόμενοι ποιών κλάδων είναι περισσότερο πιθανό  να αξιώσουν αποζημίωση λόγω COVID-19. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 11 πολιτείες των μεσοδυτικών ΗΠΑ και για 21,336 αιτήματα
Alan A. Lew, et al.
Tourism Geographies, DOI: 10.1080/14616688.2020.1770326
Published online: 08 Jun 2020
Στο εισαγωγικό αυτό άρθρο, γίνεται αναφορά στον καθοριστικό ρόλο των ταξιδιών και του τουρισμού στις αρχικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID. Επικεντρώνεται όμως στο πώς θα μπορούσε η πρόσφατη πανδημική κρίση να πυροδοτήσει έναν ενδεχομένως ουσιαστικό και θετικό μετασχηματισμό του πλανήτη γενικά και του τουρισμού ειδικότερα. 
L. Stabile, A. Pacitto, A. Mikszewski, L. Morawska, G. Buonanno,
Building and Environment, Volume 202, 2021, 108042, https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108042.
Για αίθουσες με δυνατοτητα φυσικού αερισμού, προτείνεται μια νέα στρατηγική ελέγχου ανατροφοδότησης χρησιμοποιώντας συγκεντρώσεις CO2 για τη συνεχή παρακολούθηση και την προσαρμογή της διαδικασίας αερισμού
Science, doi:10.1126/science.abl8715
Aug. 5, 2021
Η εστίαση στην ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων που προέκυψε από την τρέχουσα πανδημία, θα μπορούσε να επισπεύσει το τέλος της και ίσως και να αποτρέψει την επόμενη, ενώ μπορεί επίσης να φέρει ευρύτερες αλλαγές για καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Dhama, K., Patel, S.K., Kumar, R. et al.
Environ Sci Pollut Res (2021). https://doi.org/10.1007/s11356-021-14429-w
Published: 15 May 2021
 Αυτό το άρθρο παρέχει στοιχεία για τις επιβλαβείς επιπτώσεις των απολυμαντικών στον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον και προτείνει στρατηγικές μετριασμού της χρήσης.  Συζητούνται πιθανές τεχνολογίες και προσεγγίσεις για τη μείωση  των επιπτώσεων και την ανάπτυξη ασφαλών, προσιτών και αποτελεσματικών απολυμαντικών
The removal of airborne SARS-CoV-2 and other microbial bioaerosols by air filtration on COVID-19 surge units
Andrew Conway-Morris, Katherine Sharrocks, et al.
medRxiv 2021.09.16.21263684; doi: https://doi.org/10.1101/2021.09.16.21263684
Posted September 22, 2021
Σύμφωνα με την έρευνα, η πρώτη με τέτοια στοιχεία σε πραγματικό περιβάλλον, τα φίλτρα αέρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν τον κίνδυνο, για ασθενείς που νοσηλεύονται και για το ιατρικό προσωπικό, να προσβληθούν από SARS-CoV-2.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

The noise climate at the time of SARS-CoV-2 VIRUS/COVID-19 disease in Athens – Greece: The case of Athens International Airport and the Athens Ring Road (Attiki Odos)
Konstantinos Vogiatzis, Vassiliki Zafiropoulou, Georgia Gerolymatou, Dimitrios Dimitriou, Bill Halkias, Aristofanis Papadimitriou,  and Aristeidis Konstantinidis
NOISE MAPPING, Volume: 7 Issue: 1 Pages: 154-170, DOI: 10.1515/noise-2020-0014
Published online: 26 Sep 2020

Pages