Περιβαλλοντική υγεία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Climatic influences on the worldwide spread of SARS-CoV-2
Michail Bariotakis, George Sourvinos, Elias Castanas, Stergios A Pirintsos
medRxiv 2020.03.19.20038158; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.19.20038158
19 March, 2020
Kaskaoutis, D.G.; Grivas, G.; Liakakou, E.; Kalivitis, N.; Kouvarakis, G.; Stavroulas, I.; Kalkavouras, P.; Zarmpas, P.; Dumka, U.C.; Gerasopoulos, E.; Mihalopoulos, N.
Atmosphere 2021, 12, 231. https://doi.org/10.3390/atmos12020231
Published: 8 February 2021
Mavrakis, A., Kapsali, A., Tsiros, I.X. et al.
Euro-Mediterr J Environ Integr 6, 25 (2021). https://doi.org/10.1007/s41207-020-00237-0
Published: 25 January 2021

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Tackling coronavirus (COVID‑19), OECD 2020
Αυτό το συνοπτικό κείμενο πολιτικής, εστιάζει στον ζωτικό ρόλο της βιοποικιλότητας για την ανθρώπινη ζωή και τη σημασία της ενσωμάτωσης των θεμάτων της βιοποικιλότητας στην ανάκαμψη από την κρίση του COVID-19. Καταρχάς περιγράφεται πώς η απώλεια βιοποικιλότητας αποτελεί βασικό παράγοντα αναδυόμενων μολυσματικών ασθενειών. Εξετάζεται πώς οι κυβερνήσεις λαμβάνουν υπόψη τη βιοποικιλότητα στα μέτρα ενίσχυσης και τα σχέδια ανάκαμψης και ολοκληρώνεται με συστάσεις πολιτικής για το πώς οι κυβερνήσεις μπορούν να ενσωματώσουν καλύτερα τη βιοποικιλότητα στα μέτρα κατά της COVID-19 και σε ευρύτερες προσπάθειες ανάκαμψης.
Patil, Seema Harshad; Jain, Yatharth; and Marathe, Vedant
Library Philosophy and Practice (e-journal). 4769. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/4769
Πραγματοποιήθηκε βιβλιομετρική ανάλυση σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2001 έως σήμερα, για την κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην εμφάνιση μολυσματικών ασθενειών.
Khazraji M, Mouhir L, Fekhaoui M, Saafadi L, Nassri I.
Waste Management & Research. September 2021. doi:10.1177/0734242X211046853
Article first published online: September 18, 2021
Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να πραγματοποιήσει μια περιγραφική στατιστική ανάλυση για την αξιολόγηση της παραγωγής και διαχείρισης των ιατρικών και φαρμακευτικών αποβλήτων που παράγονται κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Lidia Morawska, Joseph Allen et al.
SCIENCE, 14 May 2021, Vol 372, Issue 6543, pp. 689-691, DOI: 10.1126/science.abg2025
Είναι πλέον γνωστό αερομεταφερόμενη μετάδοση είναι δυνητικά ο κυρίαρχος τρόπος μετάδοσης πολυάριθμων αναπνευστικών λοιμώξεων, ενώ ο τρόπος σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης των κτιρίων επηρεάζει τη μετάδοση.
JAMA, DOI:10.1001/jama.2020.3227
Published online: March 4, 2020
Οι κορονοϊοί εμπλέκονται σε νοσοκομειακές λοιμώξεις, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον ως οδό μετάδοσης. Παρομοίως, έχει αναφερθεί η νοσοκομειακή μετάδοση του νέου κορονοϊού 2 (SARS-CoV-2) που προκαλεί σοβαρή αναπνευστική λοίμωξη. Ωστόσο, ο τρόπος μετάδοσης και η έκταση της μόλυνσης του περιβάλλοντος είναι υπό μελέτη.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2020,
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25958
October 2020
Η κατανόηση του τρόπου αερομεταφερόμενης μετάδοσης του SARS-CoV-2 ήταν το θέμα του εικονικού εργαστηρίου στις 26-27 Αυγούστου 2020 με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στην επιστήμη αερολυμάτων, την ατμοσφαιρική χημεία, την επιδημιολογία, την περιβαλλοντική υγεία, τις λοιμώδεις ασθένειες, τη δημόσια υγεία και την ιολογία. Αυτή η έκδοση συνοψίζει τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις από αυτό το εργαστήριο.

Pages