Περιβαλλοντική υγεία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Maria Adamantia Efstratiou, Ourania Tzoraki
Marine Pollution Bulletin, Volume 167, 2021, 112270, ISSN 0025-326X, https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112270.
June 2021
Climatic influences on the worldwide spread of SARS-CoV-2
Michail Bariotakis, George Sourvinos, Elias Castanas, Stergios A Pirintsos
medRxiv 2020.03.19.20038158; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.19.20038158
19 March, 2020
Kaskaoutis, D.G.; Grivas, G.; Liakakou, E.; Kalivitis, N.; Kouvarakis, G.; Stavroulas, I.; Kalkavouras, P.; Zarmpas, P.; Dumka, U.C.; Gerasopoulos, E.; Mihalopoulos, N.
Atmosphere 2021, 12, 231. https://doi.org/10.3390/atmos12020231
Published: 8 February 2021

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Coronavirus outbreak is a symptom of Gaia's sickness
Roberto Cazzolla Gatti
Ecological Modelling, Volume 42615 June 2020, Article 109075, doi: 10.1016/j.ecolmodel.2020.109075
Published online: 2020 Apr 15. 
Μια διεπιστημονική ολιστική προσέγγιση, θα βελτιώσει την ικανότητά μας να μειώσουμε τις επιπτώσεις στα συστήματα του πλανήτη και να κάνει την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα, πιο βιώσιμη εντός της Γαίας. Τα βελτιωμένα και αξιόπιστα οικολογικά μοντέλα που θα μετουσιώνουν τις θεωρητικές επιστημονικές γνώσεις, θα επιτρέψουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής την υιοθέτηση βιώσιμων δράσεων και θα μειώσουν τον κίνδυνο πανδημιών από τη διάδοσης ανθεκτικών ιών και βακτηρίων που προκαλούνται από την κακομεταχείριση της άγριας ζωής και των οικοσυστημάτων.
Πουθενά δεν είναι γραμμένο ότι η οικονομική ανάπτυξη και η περιβαλλοντική εκμετάλλευση πρέπει να ξαναρχίσουν όπως ήταν. Λαμβάνουμε προειδοποιητικά μηνύματα από τη Gaia, μερικά από τα ισχυρότερα και καθαρότερα όλων των χρόνων εξέλιξης. Εάν τα αγνοήσουμε, μπορούμε να κατηγορούμε μόνο τους εαυτούς μας.

Davies, K., Lim, M., Qin, T. et al.
Int Environ Agreements (2022). https://doi.org/10.1007/s10784-022-09566-7
13 March 2022
Ενώ οι ζωονόσοι προέρχονται από τη φύση, ο κυρίαρχος νομικός κλάδος, που διαχειρίζεται αυτές τις κρίσεις, είναι το διεθνές υγειονομικό δίκαιο. Στο παρόν άρθρο διατυπώνεται η ανάγκη για μια νομική στροφή στην αντιμετώπιση επιδημιών και πανδημιών
Tackling coronavirus (COVID‑19), OECD 2020
Αυτό το συνοπτικό κείμενο πολιτικής, εστιάζει στον ζωτικό ρόλο της βιοποικιλότητας για την ανθρώπινη ζωή και τη σημασία της ενσωμάτωσης των θεμάτων της βιοποικιλότητας στην ανάκαμψη από την κρίση του COVID-19. Καταρχάς περιγράφεται πώς η απώλεια βιοποικιλότητας αποτελεί βασικό παράγοντα αναδυόμενων μολυσματικών ασθενειών. Εξετάζεται πώς οι κυβερνήσεις λαμβάνουν υπόψη τη βιοποικιλότητα στα μέτρα ενίσχυσης και τα σχέδια ανάκαμψης και ολοκληρώνεται με συστάσεις πολιτικής για το πώς οι κυβερνήσεις μπορούν να ενσωματώσουν καλύτερα τη βιοποικιλότητα στα μέτρα κατά της COVID-19 και σε ευρύτερες προσπάθειες ανάκαμψης.
Patil, Seema Harshad; Jain, Yatharth; and Marathe, Vedant
Library Philosophy and Practice (e-journal). 4769. https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/4769
Πραγματοποιήθηκε βιβλιομετρική ανάλυση σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2001 έως σήμερα, για την κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην εμφάνιση μολυσματικών ασθενειών.
Khazraji M, Mouhir L, Fekhaoui M, Saafadi L, Nassri I.
Waste Management & Research. September 2021. doi:10.1177/0734242X211046853
Article first published online: September 18, 2021
Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να πραγματοποιήσει μια περιγραφική στατιστική ανάλυση για την αξιολόγηση της παραγωγής και διαχείρισης των ιατρικών και φαρμακευτικών αποβλήτων που παράγονται κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Lidia Morawska, Joseph Allen et al.
SCIENCE, 14 May 2021, Vol 372, Issue 6543, pp. 689-691, DOI: 10.1126/science.abg2025
Είναι πλέον γνωστό αερομεταφερόμενη μετάδοση είναι δυνητικά ο κυρίαρχος τρόπος μετάδοσης πολυάριθμων αναπνευστικών λοιμώξεων, ενώ ο τρόπος σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης των κτιρίων επηρεάζει τη μετάδοση.

Pages