Περιβαλλοντική υγεία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Nature 589, 343 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00090-3
15 January 2021
Παρά τις απότομες πτώσεις στις αρχές της πανδημίας, οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με νέα στοιχεία.
COVID-19 Outbreak Associated with Air Conditioning in Restaurant, Guangzhou, China, 2020
Jianyun Lu, Jieni Gu, Kuibiao Li, et al.
Emerg Infect Dis. Volume 26, Number 7—July 2020, DOI: 10.3201/eid2607.200764
Μελετάται ο τρόπος μετάδοσης του νέου κορονοϊού σε ένα κλιματιζόμενο εστιατόριο στο Γκουάνγκτζου της Κίνας, που είχε σαν αποτέλεσμα να νοσήσουν τα μέλη 3ων διαφορετικών οικογενειών. Στο συγκεκριμένο περιστατικό εκτιμήθηκε οτι σταγονίδια ακολούθησαν την κατεύθυνση της ροής του αέρα από το κλιματιστικό. Σύμφωνα με την έρευνα, προκειμένου να αποτρέπεται η εξάπλωση του ιού σε χώρους εστιατορίων, συνιστάται η αύξηση της απόστασης μεταξύ των τραπεζιών και η βελτίωση του αερισμό.
COVID-19 in the environment
Sindy San Juan-Reyes, Leobardo Manuel, Gómez-Oliván, HarizIslas-Flores
Chemosphere, Volume 263, January 2021, 127973, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127973
Το άρθρο στοχεύει στην  ανάλυση πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις της COVID-19 στο περιβάλλον. Από την ικανότητα μετάδοσης του ιού και τον ρόλο των ατμοσφαιρικών ρύπων, στους κλιματολογικούς παράγοντες και στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων κλεισίματος και κοινωνικής αποστασιοποίησης, συνοψίζονται τα έως τώρα γνωστά στοιχεία.
Emma Sacks; Sonam Yangchen; Robert Marten
The Lancet Planetary Health, Volume 5, issue 10, E663-E664, DOI:https://doi.org/10.1016/S2542-5196(21)00257-6
Published:October, 2021
Η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 εξέθεσε τα αδύναμα συστήματα δημόσιας υγείας των περισσότερων χωρών και την ελλιπή ετοιμότητα στην αντιμετώπιση καταστροφών. Η πανδημία αναδεικνύει επίσης την κρίσιμη σημασία της ηγεσίας στην κοινότητα.
COVID-19 and World Order: The Future of Conflict, Competition, and Cooperation
Hal Brands, Francis J. Gavin
Published by: Johns Hopkins University Press, 2020 Book, Available Open Access on Project MUSE
Ποιες θα είναι οι συνέπειες της πανδημίας και ποια θα είναι η παγκόσμια τάξη πραγμάτων μετά την COVID; Το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, έχει συγκαλέσει εμπειρογνώμονες από το εσωτερικό και το εξωτερικό του πανεπιστημίου για να συζητήσουν την παγκόσμια τάξη μετά την COVID-19. Σε μια σειρά δοκιμίων, οι διεθνείς εμπειρογνώμονες στη δημόσια υγεία και την ιατρική, τα οικονομικά, τη διεθνή ασφάλεια, την τεχνολογία, την ηθική, τη δημοκρατία και τη διακυβέρνηση φαντάζονται ένα τολμηρό νέο όραμα για το μέλλον μας.

Coronavirus outbreak is a symptom of Gaia's sickness
Roberto Cazzolla Gatti
Ecological Modelling, Volume 42615 June 2020, Article 109075, doi: 10.1016/j.ecolmodel.2020.109075
Published online: 2020 Apr 15. 
Μια διεπιστημονική ολιστική προσέγγιση, θα βελτιώσει την ικανότητά μας να μειώσουμε τις επιπτώσεις στα συστήματα του πλανήτη και να κάνει την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα, πιο βιώσιμη εντός της Γαίας. Τα βελτιωμένα και αξιόπιστα οικολογικά μοντέλα που θα μετουσιώνουν τις θεωρητικές επιστημονικές γνώσεις, θα επιτρέψουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής την υιοθέτηση βιώσιμων δράσεων και θα μειώσουν τον κίνδυνο πανδημιών από τη διάδοσης ανθεκτικών ιών και βακτηρίων που προκαλούνται από την κακομεταχείριση της άγριας ζωής και των οικοσυστημάτων.
Πουθενά δεν είναι γραμμένο ότι η οικονομική ανάπτυξη και η περιβαλλοντική εκμετάλλευση πρέπει να ξαναρχίσουν όπως ήταν. Λαμβάνουμε προειδοποιητικά μηνύματα από τη Gaia, μερικά από τα ισχυρότερα και καθαρότερα όλων των χρόνων εξέλιξης. Εάν τα αγνοήσουμε, μπορούμε να κατηγορούμε μόνο τους εαυτούς μας.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

COVID-19's impact on the atmospheric environment in the Southeast Asia region
Kasturi Devi Kanniah,  ...... Dimitris G. Kaskaoutis,  et al.
Science of The Total Environment, Volume 73620 September 2020, Article 139658,  doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.139658
Published online 2020 May 25
COVID-19: An Outcome of Biodiversity Loss or a Conspiracy? Investigating the Attitudes of Environmental Students
by Georgios Tsantopoulos,Aristotelis C. Papageorgiou andEvangelia Karasmanaki
Sustainability 2021, 13(9), 5307; https://doi.org/10.3390/su13095307 - 10 May 2021
COVID-19, an opportunity to reevaluate the correlation between long-term effects of anthropogenic pollutants on viral epidemic/pandemic events and prevalence
Aristidis Tsatsakis, Demetrious Petrakis, Taxiarchis Konstantinos Nikolouzakis, Anca Oana Docea, Daniela Calina, Marco Vinceti, Marina Goumenou, Ronald N. Kostoff, Charalampos Mamoulakis, Michael Aschner, Antonio F. Hernández
Food Chem Toxicol.  : 111418.  doi: 10.1016/j.fct.2020.111418
May 11, 2020
Maria Adamantia Efstratiou, Ourania Tzoraki
Marine Pollution Bulletin, Volume 167, 2021, 112270, ISSN 0025-326X, https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112270.
June 2021

Pages