Περιβαλλοντική υγεία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Diffenbaugh, N.S., Field, C.B., Appel, E.A. et al.
Nat Rev Earth Environ (2020). DOI: https://doi.org/10.1038/s43017-020-0079-1 
Published: 29 July 2020
Η κοινωνικοοικονομική αναταραχή που σχετίζεται με την COVID-19 αποτελεί μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με το Γήινο Σύστημα. Αυτή η αλλαγή συνδέονται ειδικότερα με την ενέργεια, τις εκπομπές ρύπων, την ποιότητα του αέρα και το κλίμα, καθώς και την παγκοσμιοποίηση, την επισιτιστική ασφάλεια, τη φτώχεια και τη βιοποικιλότητα
The Climate Crisis and Covid-19 — A Major Threat to the Pandemic Response
Renee N. Salas, James M. Shultz, and Caren G. Solomon
The New England Journal of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMp2022011
July 15, 2020
Η ένταση, η συχνότητα και η διάρκεια των ακραίων συμβάντων που σχετίζονται με το κλίμα - συμπεριλαμβανομένων τυφώνων, πυρκαγιών, πλημμυρών, θερμικών κυμάτων και ξηρασίας - αυξάνονται και αυτά τα γεγονότα συχνά επικαλύπτονται χρονικά και γεωγραφικά, που θέτει σε κίνδυνο τον έλεγχο των λοιμώξεων SARS-CoV-2.
SSRN (f.k.a. Social Science Research Network)
Posted: 9 March 2020
Ένας σημαντικός αριθμός λοιμώξεων παρουσιάζει εποχικότητα στην εμφάνισή τους, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων κορονοϊών. Οι ιοί Betacoron όπως το MERS-CoV και το SARS-CoV δεν θεωρούνται εποχιακοί. Στη μελέτη αυτή εξετάστηκαν τα δεδομένα του ERA-5  για το κλίμα από τις πόλεις με σημαντική εξάπλωση του COVID-19, σε σύγκριση με αυτά από περιοχές που είτε δεν επηρεάστηκαν ακόμα είτε η λοίμωξη δεν έχει εξαπλωθεί σημαντικά.
Nature 590, 544-546 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00460-x
23 February 2021
Η μελέτη της άνισης μετάδοσης η υπερμετάδοσης του ιού SARS-CoV-2 , προσφέρει ενδείξεις για την καλύτερη στοχοθέτηση των μέτρων ελέγχου και περιορισμού της διασποράς.
Short-range exposure to airborne virus transmission and current guidelines
Jietuo Wang, Mobin Alipour, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences Sep 2021, 118 (37) e2105279118; DOI: 10.1073/pnas.2105279118
September 14, 2021
Χρησιμοποιούνται πειράματα, προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις, για να ποσοτικοποιηθεί πώς το σύννεφο του υγρού αέρα που εκπνέεται κατά το φτέρνισμα, αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια ζωής των σταγονιδίων που είναι φορτωμένα με ιούς
Scientists scour the Amazon for pathogens that could spark the next pandemic
Daniel Grossman
Science, doi:10.1126/science.abj2091
Apr. 29, 2021
Πολλοί ερευνητές εκτιμούν ότι τα τροπικά δάση, με την εκπληκτική βιοποικιλότητά τους, είναι το πιο πιθανό λίκνο επικίνδυνων νέων παθογόνων.
Annals of Internal Medicine, https://doi.org/10.7326/M20-0928
1 September 2020
Τα άρθρο διερευνά την περίπτωση 3 οικογενειών της ίδιας πολυκατοικίας στην Κίνα, τα μέλη των οποίων μολύνθηκαν από τον ιό κατά τη διάρκεια της κοινωνικής αποστασιοποίησης, μελετώντας χωρικές και χρονικές κατανομές, σε συνδυασμό με περιβαλλοντικές και επιδημιολογικές μεταβλητές, με στόχο να επαληθεύσει τον ρόλο των περιττωμάτων στη μετάδοση του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου κοροναϊού 2 (SARS-CoV-2).
Robin Fears, William Gillett, Andy Haines, Michael Norton, Volker ter Meulen
The Lancet, Planetary Health, VOLUME 4, ISSUE 9, E383-E384, SEPTEMBER 01, 2020, DOI:https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30176-5
Published:September, 2020
Η εξάπλωση του COVID-19 συνεχίζει να παρουσιάζει τεράστιες προκλήσεις παγκοσμίως, επηρεάζοντας άτομα, οικογένειες, κοινότητες, υπηρεσίες υγείας και οικονομίες. Πολλά εξαρτώνται τώρα από τον περιορισμό της πανδημίας, σε συνδυασμό με τη σταδιακή επανεκίνησης της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Safety of foods, food supply chain and environment within the COVID-19 pandemic
Myrto Rizou, Ioannis M.Galanakis, Turki M.S.Aldawoud, Charis M.Galanakis
Trends in Food Science & Technology, Volume 102, August 2020, Pages 293-299, https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.06.008
August 2020

Pages