Μηχανική ρευστών

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Nature 592, 22-25 (2021) doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00810-9
30 March 2021
Ο κίνδυνος μόλυνσης είναι αυξημένος όταν συσσωρεύονται σωματίδια του ιού στο εσωτερικό των κτιρίων, όμως δεν είναι σαφές ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος βελτίωσης του αερισμού.
L. Stabile, A. Pacitto, A. Mikszewski, L. Morawska, G. Buonanno,
Building and Environment, Volume 202, 2021, 108042, https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2021.108042.
Για αίθουσες με δυνατοτητα φυσικού αερισμού, προτείνεται μια νέα στρατηγική ελέγχου ανατροφοδότησης χρησιμοποιώντας συγκεντρώσεις CO2 για τη συνεχή παρακολούθηση και την προσαρμογή της διαδικασίας αερισμού
Short-range exposure to airborne virus transmission and current guidelines
Jietuo Wang, Mobin Alipour, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences Sep 2021, 118 (37) e2105279118; DOI: 10.1073/pnas.2105279118
September 14, 2021
Χρησιμοποιούνται πειράματα, προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις, για να ποσοτικοποιηθεί πώς το σύννεφο του υγρού αέρα που εκπνέεται κατά το φτέρνισμα, αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τη διάρκεια ζωής των σταγονιδίων που είναι φορτωμένα με ιούς
SARS-CoV-2 aerosol transmission in schools: the effectiveness of different interventions
Jennifer Villers, Andre Henriques, Serafina Calarco, Markus Rognlien, Nicolas Mounet, James Devine, Gabriella Azzopardi, Philip Elson, Marco Andreini, Nicola Tarocco, Claudia Vassella, Olivia Keiser
medRxiv 2021.08.17.21262169; doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.17.21262169
Posted August 20, 2021.
Στην έρευνα αυτή προσαρμόζεται ένα ήδη αναπτυγμένο μοντέλο μετάδοσης αερολυμάτων για να μελετηθεί η επίδραση των διαφόρων παρεμβάσεων στη συγκέντρωση SARS-CoV-2 σε μια σχολική αίθουσα 160 m3 όταν παρίσταται ένα μολυσματικό άτομο. 
J.A. Pavlik, I.G. Ludden, S.H. Jacobson
Journal of Air Transport Management, Volume 99, 2022, 102175, https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2021.102175.
Αναλύονται προηγούμενα μοντέλα κινδύνου και εισάγονται δύο νέα μοντέλα με βάση προηγούμενα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε πραγματικά αεροσκάφη, για τη μελέτη της διασποράς αερολυμάτων σωματιδίων μεγέθους SARS-CoV-2.
Christie Wilcox
The Scientist, Apr 27, 2021
Στις αεροπορικές πτήσεις, εκτός από τους ανθρώπους που κάθονται δίπλα σε κάποιον που είναι μολυσμένος, ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από τη διαδικασία επιβίβασης και  όχι τόσο από τις άλλες πτυχές της πτήσης.
Tomas Solano, Chuanxin Ni (倪传鑫), Rajat Mittal, and Kourosh Shoele 
Physics of Fluids 34, 051902 (2022) https://doi.org/10.1063/5.0086320
Published Online: 03 May 2022
Παρουσιάζεται ένα νέο μοντέλο για πορώδεις μεμβράνες το οποίο χρησιμοποιείται στις υφασμάτινες μάσκες προσώπου για να μελετηθεί το μοτίβο διαρροής και να ποσοτικοποιηθεί η αποτελεσματικότητά τους ώστε να καθοδηγηθούν τα μελλοντικά σχέδια μάσκας που μειώνουν ή ανακατευθύνουν τους πίδακες διαρροής και περιορίζου τη διασπορά των αναπνευστικών αερολυμάτων. 
Htwe, Y.Z.N., Mamat, H., Osman, B. et al.
Arab J Sci Eng (2022). https://doi.org/10.1007/s13369-022-06801-w
Published 06 April 2022
Στην παρούσα μελέτη, συγκρίνονται οι επιδόσεις των διαμορφώσεων μονής και διπλής μάσκας
Jason S. Hoffman, Matthew Hirano, et al.
Science of The Total Environment, Volume 821, 2022, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.152790.
Σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε μια μέθοδος για την ανίχνευση του RNA SARS-CoV-2 στα φίλτρα αέρα των δημόσιων λεωφορείων, αποκαλύπτοντας ότι τα φίλτρα αέρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παθητικοί υφασμάτινοι αισθητήρες για την ανίχνευση της παρουσίας του ιού.
Monitoring carbon dioxide to quantify the risk of indoor airborne transmission of COVID-19
Martin Z. Bazant, Ousmane Kodio, et al.
medRxiv 2021.04.04.21254903; doi: https://doi.org/10.1101/2021.04.04.21254903
Posted April 16, 2021
Αναπτύσσεται ένα μαθηματικό μοντέλο που επιτρέπει την πρόβλεψη του κινδύνου αερομεταφερόμενης μετάδοσης της COVID-19 από τις μετρήσεις CO2 σε πραγματικό χρόνο.

Pages