Μηχανική ρευστών

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Airborne transmission of respiratory viruses
Chia C. Wang, Kimberly A. Prather, Josué Sznitman, Jose L. Jimenez, et al.
Science. Vol 373, Issue 6558 27 August 2021, DOI: 10.1126/science.abd9149
27 Aug 2021
Σε αυτήν την ανασκόπηση, συζητούνται τα τρέχοντα στοιχεία σχετικά με τη μετάδοση των αναπνευστικών ιών από αερολύματα-πώς δημιουργούνται, πώς μεταφέρονται και εναποτίθενται, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
A guideline to limit indoor airborne transmission of COVID-19
Martin Z. Bazant, John W. M. Bush
Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2021, 118 (17) e2018995118; DOI: 10.1073/pnas.2018995118
April 27, 2021
Το θεωρητικό μοντέλο που παρουσιάζεται, ποσοτικοποιεί τον βαθμό στον οποίο μειώνεται ο κίνδυνος μετάδοσης σε μεγάλους χώρους. 
A guideline to limit indoor airborne transmission of COVID-19
Martin Z. Bazant, John W. M. Bush
Proceedings of the National Academy of Sciences Apr 2021, 118 (17) e2018995118; DOI: 10.1073/pnas.2018995118
April 27, 2021
Το θεωρητικό μοντέλο που παρουσιάζεται, ποσοτικοποιεί τον βαθμό στον οποίο μειώνεται ο κίνδυνος μετάδοσης σε μεγάλους χώρους. 

Pages