Μηχανική Υλικών

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Kaushik Pal, George Z. Kyzas, Samo Kralj, F. Gomes de Souza
Journal of Molecular Structure, Volume 1233, 2021, 130100, https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.130100.
Available online 15 February 2021

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

03 September 2020
Τα αποτελέσματα της δοκιμής 4 δείχνουν ότι μετά από έξι ημέρες καραντίνας υλικού βιβλιοθήκης σε στοίβα, ο ιός SARS-CoV-2 εντοπίστηκε στο σύνολο των υλικών που δοκιμάστηκαν: βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο, βιβλίο με μαλακό εξώφυλλο, βιβλίο με πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα και θήκη DVD. Σε σύγκριση με το τεστ 1, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα μη ανιχνεύσιμο ιό SARS-CoV-2 μετά από τρεις ημέρες καραντίνας στα 4 μη στοιβαγμένα υλικά, τα αποτελέσματα της δοκιμής 4 επισημαίνουν την επίδραση της στοίβαξης και την ικανότητά της να παρατείνει την επιβίωση του ιού SARS-CoV-2.
Tomas Solano, Chuanxin Ni (倪传鑫), Rajat Mittal, and Kourosh Shoele 
Physics of Fluids 34, 051902 (2022) https://doi.org/10.1063/5.0086320
Published Online: 03 May 2022
Παρουσιάζεται ένα νέο μοντέλο για πορώδεις μεμβράνες το οποίο χρησιμοποιείται στις υφασμάτινες μάσκες προσώπου για να μελετηθεί το μοτίβο διαρροής και να ποσοτικοποιηθεί η αποτελεσματικότητά τους ώστε να καθοδηγηθούν τα μελλοντικά σχέδια μάσκας που μειώνουν ή ανακατευθύνουν τους πίδακες διαρροής και περιορίζου τη διασπορά των αναπνευστικών αερολυμάτων. 
Htwe, Y.Z.N., Mamat, H., Osman, B. et al.
Arab J Sci Eng (2022). https://doi.org/10.1007/s13369-022-06801-w
Published 06 April 2022
Στην παρούσα μελέτη, συγκρίνονται οι επιδόσεις των διαμορφώσεων μονής και διπλής μάσκας
Ioatzin Rios de Anda, Jake W. Wilkins, et al.
Physics of Fluids 34, 033301 (2022) https://doi.org/10.1063/5.0074229
Published Online: 01 March 2022
Χρησιμοποιείται η συνεστιακή μικροσκοπία για τη λήψη τρισδιάστατων εικόνων υφαντού υφάσματος, οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για να εκτελεστούν προσομοιώσεις της ροής αέρα μέσα από το ύφασμα, προκειμένου να υπολογιστεί η απόδοση της διήθησης.