Μηχανική Υλικών

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Kaushik Pal, George Z. Kyzas, Samo Kralj, F. Gomes de Souza
Journal of Molecular Structure, Volume 1233, 2021, 130100, https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.130100.
Available online 15 February 2021

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

03 September 2020
Τα αποτελέσματα της δοκιμής 4 δείχνουν ότι μετά από έξι ημέρες καραντίνας υλικού βιβλιοθήκης σε στοίβα, ο ιός SARS-CoV-2 εντοπίστηκε στο σύνολο των υλικών που δοκιμάστηκαν: βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο, βιβλίο με μαλακό εξώφυλλο, βιβλίο με πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα και θήκη DVD. Σε σύγκριση με το τεστ 1, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα μη ανιχνεύσιμο ιό SARS-CoV-2 μετά από τρεις ημέρες καραντίνας στα 4 μη στοιβαγμένα υλικά, τα αποτελέσματα της δοκιμής 4 επισημαίνουν την επίδραση της στοίβαξης και την ικανότητά της να παρατείνει την επιβίωση του ιού SARS-CoV-2.