Επικαλύψεις και Υμένες

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

REALM Test 7 and 8 Results: Natural attenuation as a decontamination approach for SARS-CoV-2 on materials at various temperatures
OCLC REALM Project. 
11 February 2021
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων που αφορούν στην επίδραση των υψηλότερων και χαμηλότερων θερμοκρασιών στον ρυθμό εξασθένησης του ιού σε υλικά που είχαν σε προηγούμενες μελέτες δοκιμαστεί σε θερμοκρασίες δωματίου.
03 September 2020
Τα αποτελέσματα της δοκιμής 4 δείχνουν ότι μετά από έξι ημέρες καραντίνας υλικού βιβλιοθήκης σε στοίβα, ο ιός SARS-CoV-2 εντοπίστηκε στο σύνολο των υλικών που δοκιμάστηκαν: βιβλίο με σκληρό εξώφυλλο, βιβλίο με μαλακό εξώφυλλο, βιβλίο με πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα και θήκη DVD. Σε σύγκριση με το τεστ 1, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα μη ανιχνεύσιμο ιό SARS-CoV-2 μετά από τρεις ημέρες καραντίνας στα 4 μη στοιβαγμένα υλικά, τα αποτελέσματα της δοκιμής 4 επισημαίνουν την επίδραση της στοίβαξης και την ικανότητά της να παρατείνει την επιβίωση του ιού SARS-CoV-2.