Περιβαλλοντική μηχανική

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

J. Curtius, M. Granzin & J. Schrod 
Aerosol Science and Technology, 55:5, 586-599, DOI: 10.1080/02786826.2021.1877257
Published online: 01 Mar 2021
Δοκιμάζονται η αποτελεσματικότητα και η πρακτικότητα λειτουργίας συγκευής καθαρισμού αέρα με HEPA filters (High Efficiency Particulate Air Filter) σε μια τάξη γυμνασίου, σε περιόδους που διεξήχθησαν μαθήματα με κλειστά παράθυρα και πόρτα.
SARS-CoV-2 aerosol transmission in schools: the effectiveness of different interventions
Jennifer Villers, Andre Henriques, Serafina Calarco, Markus Rognlien, Nicolas Mounet, James Devine, Gabriella Azzopardi, Philip Elson, Marco Andreini, Nicola Tarocco, Claudia Vassella, Olivia Keiser
medRxiv 2021.08.17.21262169; doi: https://doi.org/10.1101/2021.08.17.21262169
Posted August 20, 2021.
Στην έρευνα αυτή προσαρμόζεται ένα ήδη αναπτυγμένο μοντέλο μετάδοσης αερολυμάτων για να μελετηθεί η επίδραση των διαφόρων παρεμβάσεων στη συγκέντρωση SARS-CoV-2 σε μια σχολική αίθουσα 160 m3 όταν παρίσταται ένα μολυσματικό άτομο. 
J.A. Pavlik, I.G. Ludden, S.H. Jacobson
Journal of Air Transport Management, Volume 99, 2022, 102175, https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2021.102175.
Αναλύονται προηγούμενα μοντέλα κινδύνου και εισάγονται δύο νέα μοντέλα με βάση προηγούμενα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε πραγματικά αεροσκάφη, για τη μελέτη της διασποράς αερολυμάτων σωματιδίων μεγέθους SARS-CoV-2.
Increased plastic pollution due to COVID-19 pandemic: Challenges and recommendations
Ana L.Patrício Silva, Joana C.Prata, Tony R.Walker, Armando C.Duarte, Wei Ouyang, Damià Barcelò, Teresa Rocha-Santos
Chemical Engineering Journal, Volume 405, 1 February 2021, 126683 https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.126683
Τα πλαστικά έχουν καταστεί σοβαρή διασυνοριακή απειλή για τα φυσικά οικοσυστήματα και την υγεία του ανθρώπου. Η κατάσταση πιθανότατα θα επιδεινωθεί από την υπερβολική χρήση και κατανάλωση πλαστικών μίας χρήσης (συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού ατομικής προστασίας όπως μάσκες και γάντια) λόγω πανδημίας COVID-19.
Su M, Wang Q, Li R.
International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(22):12127. https://doi.org/10.3390/ijerph182212127
Published: 19 November 2021
Αυτή η μελέτη συνοψίζει την εμπειρία της Κίνας στην απόρριψη ιατρικών αποβλήτων στην ειδική περίπτωση της COVID-19 ευελπιτώντας να καταστεί αναφορά για άλλες χώρες όσον αφορά τη διάθεση ιατρικών αποβλήτων.
Science, eabd2438 DOI: 10.1126/science.abd2438
23 Jul 2020
Η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί δονήσεις που διαδίδονται στο έδαφος ως σεισμικά κύματα υψηλής συχνότητας. Τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19 προκάλεσαν εκτεταμένες αλλαγές στην ανθρώπινη δραστηριότητα, με αποτέλεσμα τη μείωση του σεισμικού θορύβου έως και 50% για διάρκεια ενός μηνός . Η περίοδος αυτή του 2020 είναι η μεγαλύτερη και πιο εξέχουσα παγκόσμια ανθρωπογενής σεισμική μείωση θορύβου. 
Physics of Fluids 33, 115130 (2021); https://doi.org/10.1063/5.0070528
Published Online: 23 November 2021
Σε αυτή την εργασία, αξιολογούνται οι στατιστικές κατανομές της θέσης και του μεγέθους των σταγονιδίων που εξατμίζονται μετά από βήχα, χαρακτηρίζοντας έτσι την εγγενή στοχαστικότητα των αναπνευστικών εκλύσεων λόγω ακανόνιστης ατμοσφαιρικής κίνησης
Nature 589, 343 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00090-3
15 January 2021
Παρά τις απότομες πτώσεις στις αρχές της πανδημίας, οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με νέα στοιχεία.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Kioutsioukis, I.; Stilianakis, N.I.
Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 1660. https://doi.org/10.3390/ijerph18041660
Published: 9 February 2021

Pages