Περιβαλλοντική μηχανική

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

J. Curtius, M. Granzin & J. Schrod 
Aerosol Science and Technology, 55:5, 586-599, DOI: 10.1080/02786826.2021.1877257
Published online: 01 Mar 2021
Δοκιμάζονται η αποτελεσματικότητα και η πρακτικότητα λειτουργίας συγκευής καθαρισμού αέρα με HEPA filters (High Efficiency Particulate Air Filter) σε μια τάξη γυμνασίου, σε περιόδους που διεξήχθησαν μαθήματα με κλειστά παράθυρα και πόρτα.
Increased plastic pollution due to COVID-19 pandemic: Challenges and recommendations
Ana L.Patrício Silva, Joana C.Prata, Tony R.Walker, Armando C.Duarte, Wei Ouyang, Damià Barcelò, Teresa Rocha-Santos
Chemical Engineering Journal, Volume 405, 1 February 2021, 126683 https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.126683
Τα πλαστικά έχουν καταστεί σοβαρή διασυνοριακή απειλή για τα φυσικά οικοσυστήματα και την υγεία του ανθρώπου. Η κατάσταση πιθανότατα θα επιδεινωθεί από την υπερβολική χρήση και κατανάλωση πλαστικών μίας χρήσης (συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού ατομικής προστασίας όπως μάσκες και γάντια) λόγω πανδημίας COVID-19.
Science, eabd2438 DOI: 10.1126/science.abd2438
23 Jul 2020
Η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί δονήσεις που διαδίδονται στο έδαφος ως σεισμικά κύματα υψηλής συχνότητας. Τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19 προκάλεσαν εκτεταμένες αλλαγές στην ανθρώπινη δραστηριότητα, με αποτέλεσμα τη μείωση του σεισμικού θορύβου έως και 50% για διάρκεια ενός μηνός . Η περίοδος αυτή του 2020 είναι η μεγαλύτερη και πιο εξέχουσα παγκόσμια ανθρωπογενής σεισμική μείωση θορύβου. 
Nature 589, 343 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-021-00090-3
15 January 2021
Παρά τις απότομες πτώσεις στις αρχές της πανδημίας, οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με νέα στοιχεία.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2020,
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25958
October 2020
Η κατανόηση του τρόπου αερομεταφερόμενης μετάδοσης του SARS-CoV-2 ήταν το θέμα του εικονικού εργαστηρίου στις 26-27 Αυγούστου 2020 με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων στην επιστήμη αερολυμάτων, την ατμοσφαιρική χημεία, την επιδημιολογία, την περιβαλλοντική υγεία, τις λοιμώδεις ασθένειες, τη δημόσια υγεία και την ιολογία. Αυτή η έκδοση συνοψίζει τις παρουσιάσεις και τις συζητήσεις από αυτό το εργαστήριο.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Kioutsioukis, I.; Stilianakis, N.I.
Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 1660. https://doi.org/10.3390/ijerph18041660
Published: 9 February 2021